You are here

Zestawienie korzystających ze stacji

  Zestawienie „zielonych szkół”, kół naukowych itp. korzystających ze Stacji Ekologicznej w Karpaczu.
  2022
  1. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2021 do 02.01.2022 – 34 osoby = 211 osobodni. Prowadzący zajęcia: Alicja Zaręba i Gabriel Kurowski.
  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery. Nazwa - Winter school - field practical – Zimowe ćwiczenia terenowe, Temat ćwiczeń terenowych lub obozu naukowego: Terenowe ćwiczenia zimowe, których celem jest:
  1. Poznanie zasad prowadzenia badań pokrywy śnieżnej i oceny zagrożenia lawinowego.
  2. Poznanie specyfiki zimowych pomiarów meteorologicznych.
  3. Nabycie umiejętności zorganizowania i przeprowadzenia terenowego eksperymentu pomiarowego wraz z opracowaniem i prezentacją wyników
  Studenci II roku studiów magisterskich na kierunku geografia, specjalność: Ochrona klimatu i zarządzanie, jakością powietrza. Od 14 do 18.02.2022 roku, 5 osób = 25 osobodni, prowadzący dr hab. Marek Błaś.
  3. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy, „Kim jest człowiek?”. Od 14.02 do 19.02.2022 roku – 19+4 osoby = 114+8 osobodni. Prowadzący zajęcia – Wykładowcy:: UW dr hab. Adam Szafrański, ks. dr Wojciech Woźny, dr inż. Maciej Sławiński.
  4. Fundacja Dobrych Czasów, ul. Pamięci Narodowej 41, 58-340 Kolce, „Edukacja ekologiczna w zakresie zmian klimatu” Od 26.02 do 27.02.2022 roku – 30 osób = 62 osobodni, prowadzący: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Międzykulturowej i badań nad wsparciem społecznym: dr Kamila Kamińska-Sztark oraz doktorantka mgr Hanna Achremowicz.
  5. Koło Naukowe Fizyków „MIGACZ” Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 04-06.03.2022; 34 osoby = 102 osobodni. Organizator: Morgan Kuchta Fizyczno-Astronomiczna Konferencja Abstrakty
  2 marca 2022
  Spis treści
  1 Harmonogram 2
  1.1 Piątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  1.2 Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  1.3 Niedziela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
  2 Abstrakty 3
  2.1 Trzykubitowy protokół teleportacji w obecności szumu . . . . . . 3
  2.2 Supły, węzły i węzełki - czyli teoria węzłów i jej zastosowania w
  fizyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
  2.3 Nieciągłe przejścia fazowe w modelu q-wyborcy z uogólnionym
  antykonformizmem na grafach losowych . . . . . . . . . . . . . . 3
  2.4 Paradoks utraty informacji: od Hawkinga do LQG/LQC . . . . . 4
  2.5 Konsekwencje niejednoznacznej regularyzacji w Pętlowej Kosmologii
  Kwantowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.6 Termalizacja kwantowych układów wielociałowych w granicy półklasycznej
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  2.7 Badania struktury elektronowej skręconych warstw grafenu. . . . 5
  2.8 Ciemny ekscyton jako rezerwuar energii w dwuwymiarowych perowskitach
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  2.9 Poszukiwanie młodych gwiazd jako kandydatów do obserwacji . . 6
  2.10 Monitoring wzbudzonych linii maserowych OH 6 GHz w kierunku
  obszarów powstawania masywnych gwiazd . . . . . . . . . . . . . 6
  2.11 Młode gwiazdy - najlepsze laboratoria we Wszechświecie . . . . . 6
  2.12 W podróżny po nocnym niebie – mitologia gwiazdozbiorów . . . . 7
  2.13 Dynamika półklasyczna w fermionowym modelu Hubbarda z liniowym
  i kwadratowym potencjałem . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  2.14 Propagacja informacji w stadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  2.15 Nieprzemienne całki ruchu w modelu XXZ . . . . . . . . . . . . . 8
  2.16 Rozszerzenia symetrycznych operatorów w mechanice kwantowej 9
  2.17 Klasyfikacja faz materii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  2.18 Zatrzymać atomy laserem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  2.19 Poszukiwanie rozległej emisji wokół źródeł typu CSS - obserwacje
  instrumentem LOFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  1
  2.20 Gwiazdy zmienne typu Delta Scuti . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  2.21 Filozofia a fizyka. Co je łączy, a co dzieli? . . . . . . . . . . . . . 10
  2.22 Abstrakt: O chaosie słów kilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.23 Fizyka, jej rozwój i wpływ na postrzeganie świata na przestrzeni
  wieków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  2.24 Teoria informacji kwantowej - idea i przyszłość. . . . . . . . . . . 12
  2.25 Konstrukcja i oprogramowanie mobilnego detektora promieniowania
  jonizującego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  2.26 Jazz i fizyka: Tajemniczy zwiazek muzyki ze struktura wszechświata 12
  2.27 Egzotyczne Hadrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  1 Harmonogram
  1.1 Piątek
  _ 15: 00 Zakwaterowanie się w ośrodku
  _ 16.30 Oficjalne rozpoczęcie konferencji
  _ 17.00 I Sesja referatów
  _ 22: 00 Zakończenie sesji referatów, czas wolny
  1.2 Sobota
  _ 08.00 Czas na śniadanie
  _ 10.00 Wycieczka piesza po Karpaczu
  _ 14.30 Czas na obiad
  _ 16.00 II Sesja referatów
  _ 22.00 Zakończenie sesji referatów, czas wolny
  1.3 Niedziela
  _ 08.00 Czas na śniadanie
  _ 10.00 Oficjalne zakończenie konferencji
  _ 11.30 Opuszczenie ośrodka
  2
  2 Abstrakty
  2.1 Trzykubitowy protokół teleportacji w obecności szumu
  Piotr Masajada, Uniwersytet Wrocławski
  Piątek 17:00-17:20
  Pod koniec XX w pokazano, ze dzięki splataniu można dokonać teleportacji
  stanu kwantowego z jednego miejsca w drugie. Od tego czasu rozwinięto wiele
  różnych protokołów teleportacji. Jednym z nich jest kontrolowana teleportacja
  (CQT). I tym protokołem będę się zajmował podczas mojego wystąpienia. W
  protokole tym można użyć stanu GHZ, który zapewnia teleportacje z dowolna
  dokładnością. Jednakże w rzeczywistości występuje szum, który zakłóca splatanie
  miedzy uczestnikami teleportacji. W moim wystąpieniu omówię jak ten
  szum wpływa na dokładność teleportacji.
  2.2 Supły, węzły i węzełki - czyli teoria węzłów i jej zastosowania
  w fizyce
  Maciej Doniec, Politechnika Wrocławska
  Piątek 17:20-17:40
  Teoria węzłów to dział topologii skupiający się na badaniu węzłów. Nie chodzi
  tu jednak o węzły jako fizyczne obiekty, które sprowadzają się do wyginania
  pewnego materiału. Skupimy się na węzłach, które można prosto określić jako
  homeomorficzny obraz okręgu zanurzonego w przestrzeni R3. Podczas wykładu
  postaram się przedstawić główne założenia teorii węzłów. Przyjrzymy się, jak się
  nimi posługiwać oraz w jaki sposób można je klasyfikować. Spojrzymy również
  na to, w jaki sposób tego typu matematyczne twory mogą pomóc w budowaniu
  intuicji oraz w zrozumieniu fizyki.
  2.3 Nieciągłe przejścia fazowe w modelu q-wyborcy z uogólnionym
  antykonformizmem na grafach losowych
  Arkadiusz Lipiecki, Politechnika Wrocławska
  Piątek 17:40-18:00
  Model q-wyborcy jest agentowym modelem dynamiki opinii. W ramach prezentacji
  przedstawiony zostanie wariant modelu z dwoma typami oddziaływań
  społecznych - konformizmem i antykonformizmem - oraz uogólnieniem polegającym
  na wzajemnej niezależności rozmiarów grupy wpływu dla rożnych typów
  oddziaływań. Interesującym aspektem tego modelu jest pojawienie się nieciągłych
  przejść fazowych, które są ściśle związane m.in. ze zjawiskiem histerezy.
  Do tej pory model ten badany był tylko na grafie zupełnym, co odpowiada rozważaniom
  w przybliżeniu średniego pola. Nowością wprowadzona w prezentowanych
  badaniach jest zaimplementowanie modelu na grafach losowych o średnim
  3
  stopniu wierzchołka odpowiadającym empirycznym wartościom obserwowanym
  na sieciach społecznych. Analiza tej implementacji modelu przeprowadzona została
  za pomocą przybliżenia par oraz symulacji Monte Carlo. Celem badan jest
  odpowiedzenie na pytanie: czy nieciągle przejścia fazowe przetrwają na bardziej
  realistycznych strukturach. Aby osiągnąć ten cel, porównane zostały wyniki z
  metod przybliżonych i symulacji Monte Carlo.
  2.4 Paradoks utraty informacji: od Hawkinga do LQG/LQC
  Michał Bobula, Uniwersytet Wrocławski
  Piątek 18:15-18:35
  Klasycznie czarny dziury są najprostszymi obiektami we wszechświecie, jednak
  kwantowo-mechanicznie są one prawdopodobnie najbardziej skomplikowanymi.
  Jedna z najciekawszych realizacji kwantowej teorii pola w zakrzywionej
  czasoprzestrzeni jest tak zwane promieniowanie Hawkinga, które teoretycznie
  przewiduje, ze czarne dziury emitują cząstki z termicznym spektrum. Z drugiej
  strony, to odkrycie prowadzi do paradoksu utraty informacji, który pozostaje
  nierozwiazany juz od ponad 40 lat. W moim wystapieniu omówie najistotniejsze
  aspekty promieniowania Hawkinga oraz sformułuje paradoks w jezyku splatania
  kwantowego. Nastepnie przedstawie hipotetyczna dynamike entropii splatania
  (krzywa Page’a), która rozwiazywałaby paradoks. Wreszcie powiem pare słów
  na temat rozwiazywania paradoksu na gruncie petlowej grawitacji/kosmologii
  kwantowej (LQG/LQC).
  2.5 Konsekwencje niejednoznacznej regularyzacji w Petlowej
  Kosmologii Kwantowej
  Maciej Kowalczyk, Uniwersytet Wrocławski
  Piatek 18:35-18:55
  Niejednoznacznosci wynikajace z tak zwanej regularyzacji Thiemana w Petlowej
  Kosmologii Kwantowej prowadza do swobody w procedurze kwantowania.
  Do tej pory wyrózniono trzy konkretne wybory, z których dwa zostały juz poddane
  szczegółowej analizie. W wystapieniu zostanie przedstawiona szczegółowa
  analiza trzeciego wyboru, do którego bedziemy odnosic sie jako mLQC-II.
  W szczególnosci zanalizujemy własnosci operatora kwantowego wiazu hamiltonowskiego,
  które wskazuja na jednoznacznie zdeterminowana ewolucje systemu.
  Ponadto przeprowadzimy badanie dynamiki poprzez obliczenie wartosci oczekiwanej
  objetosci jako funkcji zaleznej od pola skalarnego oraz stałej ruchu. Wynik
  ten nastepnie zostanie porównywany z tymi otrzymanymi juz w literaturze dla
  innych recept regularyzacji.
  2.6 Termalizacja kwantowych układów wielociałowych w
  granicy półklasycznej
  Łukasz Iwanek, Politechnika Wrocławska
  4
  Piatek 18:55-19:15
  Rozumienie i przewidywanie ewolucji czasowej układów kwantowych ma istotne
  znaczenie dla rozwoju fizyki teoretycznej jak i współczesnych technologii
  kwantowych. Wazna grupa układów, które w ostatnich latach sa intensywnie
  badane to nieergodyczne układy oddziałujacych czastek. Otwieraja one droge
  do przyszłych rozwiazan technologicznych takich jak pamieci kwantowe. Układy
  te w procesie relaksacji nie daza do stanów termicznych co powoduje, ze
  poczatkowa informacja kwantowa zakodowana w warunkach poczatkowych nie
  zostaje utracona. Próby zrozumienia mechanizmów fizycznych odpowiadajacych
  za wspomniana wyzej anomalna dynamike kwantowa, stanowia istotny cel badawczy
  w teorii procesów nierównowagowych. Sa one intensywnie badane w
  materii skondensowanej i fizyce wysokich energii. Takie układy maja realizacje
  eksperymentalna na tzw. sieciach optycznych. Duza zaleta jest łatwosc ich
  aplikowania do róznych geometrii sieciowych. Wykorzystany w tym celu bedzie
  półklasyczny opis ewolucji czasowej w ramach reprezentacji Wignera-Weyla. W
  prezentacji zostanie przedstawiony fermionowy model Hubbarda z nieporzadkiem.
  Ewolucja czasowa fal gestosci ładunku dostarczy informacje o termalizacji
  układu. Dodatkowo funkcje spektralne pozwola scharakteryzowac obszar o
  wolnej niedyfuzyjnej dynamice.
  2.7 Badania struktury elektronowej skreconych warstw grafenu.
  Jakub Jastrzebski, Politechnika Wrocławska
  Piatek 19:30-19:50
  Odkrycie nadprzewodnictwa w skreconych dwuwarstwach grafenu spowodowało
  wzrost zainteresowania badaniami nad skreconymi materiałami dwuwymiarowymi,
  rozpoczynajac nowa dziedzine nauki: ”twistronics”. Zauwazono równiez,
  ze oddziaływania spinowo-orbitalne moga byc stosunkowo łatwo wzmacniane w
  skreconych strukturach przez efekty spowodowane bliskoscia innych materiałów.
  W niniejszej pracy prezentujemy numeryczna analize modelu ciagłego skreconych
  dwuwarstw grafenu z uwzglednionym wzmocnieniem oddziaływan spinowoorbitalnych
  oraz skupiamy sie na rozwoju atomistycznego modelu ciasnego wiazania
  dla skreconych dwuwarstw grafenu z efektami spinowo-orbitalnymi.
  2.8 Ciemny ekscyton jako rezerwuar energii w dwuwymiarowych
  perowskitach
  Kamil Andrzej Bruchal, Politechnika Wrocławska
  Piatek 19:50-20:10
  Półprzewodnikowe dwuwymiarowe perowskity stanowia rodzine kryształów warstwowych,
  składajacych sie z płaszczyzn nieorganicznych oktaedrów, przedzielanych
  duzymi czastkami organicznymi. Materiały te sa czasem okreslane jako
  5
  „naturalne” lub ”idealne” studnie kwantowe ze wzgledu na to, ze nie dotycza
  ich problemy zwiazane ze wzrastaniem epitaksjalnych studni kwantowych. W
  układach tego typu confinement kwantowy oraz dielektryczny prowadzaca do
  znaczacego wzrostu energii wiazania ekscytonu, a to przekłada sie na bogactwo
  efektów ekscytonowych obserwowanych w tych materiałach.
  Perowskity wyrózniaja nietypowa struktura subtelna ekscytonu, w której
  najnizszy stan wzbudzony jest ciemny, tj. zablokowany przez optyczne reguły
  wyboru. Publikacje z ostatnich lat wiaza obecnosc tego stanu z termicznie
  aktywowanym rezerwuarem energii, którego obecnosc wydaje sie wyjasniac nietypowa,
  niemonotoniczna zmiennosc fotoluminescencji obserwowana w tej rodzinie
  materiałów. Wystapienie dotyczyc bedzie eksperymentalnych studiów nad
  dynamika rekombinacji ekscytonów w rodzinie dwuwymiarowych perowskitów
  BA2MAn−1PBnI3n+1.
  2.9 Poszukiwanie młodych gwiazd jako kandydatów do
  obserwacji
  Robert Jaros, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Piatek 20:10-20:30
  Opowiem o pracy na zdalnym miesiecznym stazu studenckim w ESO (European
  South Observatory). Celem tego stazu było przygotowanie listy obiektów YSO
  (Young Stellar Object) klasy 0 i 1, czyli obiektów we wczesnej fazie formacji
  gwiazdowej jak i układów planetarnych. Do obserwacji teleskopem CRIRES+
  poprzez własciwosci tych gwiazd do mozliwosci teleskopu. Te obiekty beda pózniej
  wykorzystane do obserwacji przez JWST (James Webb Space Telescope).
  2.10 Monitoring wzbudzonych linii maserowych OH 6 GHz
  w kierunku obszarów powstawania masywnych gwiazd
  Klaudia Kowalczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Piatek 20:45-21:05
  W ramach mojej pracy licencjackiej badałam 39 zródeł emisji maserowej wzbudzonej
  czasteczki OH w kierunku obszarów powstawania masywnych gwiazd
  w Galaktyce na czestotliwosci 6 GHz. Celem pracy było okreslenie zmiennosci
  zródeł w krótkich skalach czasowych. Podczas 8 miesiecy obserwacji udało sie
  zidentyfikowac 8 zródeł emisji maserowej OH na czestotliwosci 6035 MHz oraz
  jedno zródło na czestotliwosci 6031 MHz, które charakteryzowały sie znaczna
  zmiennoscia co najmniej jednej cechy widmowej. W mojej prezentacji, obok
  przedstawienia wyników mojej pracy dyplomowej, postaram sie przyblizyc fizyke
  emisji maserowej oraz jej powiazanie z obiektami astrofizycznymi.
  2.11 Młode gwiazdy - najlepsze laboratoria we Wszechswiecie
  Konrad Grzesiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  6
  Piatek 21:05-21:25
  Procesy formowania gwiazd sa czestym tematem badan we współczesnej astronomii.
  Dokładny opis i dogłebne zrozumienie procesów gwiazdotwórczych oraz
  ich wpływu na osrodek miedzygwiazdowy sa konieczne do opisu np.: ewolucji
  galaktyk czy procesów formowania planet. Srodowisko, w którym powstaja
  gwiazdy jest idealne z punktu widzenia astrochemii. Młode gwiazdy sa zródłem
  energii, która bierze udział w procesach formowania prostych i złozonych molekuł.
  Róznorodnosc molekularna obłoków protogwiazdowych oraz procesy chemiczne
  zachodzace w osrodku miedzygwiazdowym moga pomóc w rozwikłaniu
  zagadki zycia na Ziemi. Rozwój interferometrii radiowej pozwala na dokładne
  badania wczesniej niedostepnych obszarów formowania gwiazd, a kazde obserwacje
  przyczyniaja sie do poszerzenia naszej wiedzy o tym bogatym w molekuły
  osrodku. Dzieki takim instrumentom jak ALMA udało sie zidentyfikowac ponad
  250 molekuł w przestrzeni kosmicznej.
  2.12 W podrózy po nocnym niebie – mitologia gwiazdozbiorów
  Weronika Łoboda, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Piatek 21:25-21:45
  Juz przedstawiciele starozytnych ludów utozsamiali zjawiska astronomiczne ze
  swoimi wierzeniami. Słonce identyfikowali z bogiem Heliosem, a Ksiezyc z boginia
  Selene. Wpatrujac sie wieczorami w rozgwiezdzone niebo, doszukiwali sie w
  gwiazdach znajomych kształtów, które kojarzyły im sie z legendarnymi historiami.
  Najstarsze wzmianki o gwiazdozbiorach pochodza bowiem z około 4000 roku
  p.n.e. Natomiast w V wieku p.n.e. Babilonczycy dokonali podziału strefy nieba,
  po której odbywa sie pozorny ruch Słonca, na 12 odcinków, które nazwali zodiakami.
  Ostatecznie, na niebie znalazło sie 88 gwiazdozbiorów zatwierdzonych
  przez Miedzynarodowa Unie Astronomiczna w 1928 roku.
  W swoim referacie opowiem o historiach mitycznych królów, zwierzat i herosów,
  którym przypadł zaszczyt zajmowania wiecznego miejsca na gwiazdzistym
  firmamencie.
  2.13 Dynamika półklasyczna w fermionowym modelu Hubbarda
  z liniowym i kwadratowym potencjałem
  Aleksander Kaczmarek, Politechnika Wrocławska
  Sobota 16:00-16:20
  Zaprezentuje wyniki dotyczace badania wpływu zewnetrznego liniowego po- tencjału
  na relaksacje w jedno i dwu wymiarowych układach fermionowych
  opisywanych modelem Hubbarda. Dyskusja oparta bedzie na symulacjach
  pół- klasycznej dynamiki w podejsciu przestrzeni fazowej przy uzyciu kwantyzacji
  Wignera-Weyla oraz z zastosowaniem przyblizenia obciecia Wignera (ang.
  7
  Truncated Wigner Approximation (TWA). Nastepnie, inspirujac sie wynikami
  zaprezentowanymi w przeanalizowany zostanie równiez wpływ uwzglednienia
  dodatkowego słabego potencjału kwadratowego na ergodycznosc badanych
  układów. Wnioskowanie oparte bedzie na czasowej zaleznosci funkcji Imbalance,
  ze wzgledu na to ze umozliwia to bezposrednie porównanie z wynikami eksperymentalnymi
  na sieciach optycznych. Wyniki uzyskane przy uzyciu TWA dla
  małych układów porównane beda z wynikami dokładnej diagonalizacji. Całosc
  poprzedzona bedzie krótkim omówieniem i przedstawieniem wykorzystywanych
  metod na przestrzeni fazowej.
  2.14 Propagacja informacji w stadach
  Agnieszka Jazdzewska, Uniwersytet Wrocławski
  Sobota 16:20-16:40
  Propagacja informacji w zbiorowiskach silnie społecznych zwierzat jest nietrywialnym
  zjawiskiem, którego dobrym przykładem jest zachowanie sie ptasich
  stad (tzw. flocking). Podczas mojej precentazji przedstawie matematyczny model
  opisujacy to zjawisko, tj., ”inertial spin model”, oparty na zasadach zachowania
  znalezionych w eksperymentalnych pomiarach. Równania rózniczkowe
  opisujace model sa parametryzowane sa przez kilka współczynników odpowiedajacych,
  min., za pamiec pojedynczych agentów (tłumienie) oraz za szum (”temperature”
  układu). W czasie prezentacji omówie zakres parametrów dla których
  układ jest stabilny (dla których układ moze kolektywnie zmienic kierunek lotu).
  Co wiecej, przedstawie wpływ przestrzennej orientacji pojedynczych agentów
  na stabilnosc stada. Celem moich badan jest znalezienie roli oraz “procedury
  wyboru” lidera w silnie społecznych grupach.
  2.15 Nieprzemienne całki ruchu w modelu XXZ
  Jakub Pawłowski, Politechnika Wrocławska
  Sobota 16:40-17:00
  W mojej prezentacji przedstawie motywacje oraz procedure numeryczna do systematycznej
  identyfikacji lokalnych (LIOM) i quasilokalnych (QLIOM) całek
  ruchu, a nastepnie jej wykorzystanie do przypadku całkowalnego, jednowymiarowego
  modelu XXZ [1]. Szczególny nacisk połozony bedzie na przypadek operatorów,
  które nie zachowuja całkowitej magnetyzacji, tj.
  _ ˆ Sz
  tot, ˆO
  _
  6= 0, poniewaz
  poprzednie badania były ograniczone do podprzestrzeni operatorów zachowujacej
  ˆ Sz
  tot. Nastepnie dokonamy perturbacji modelu XXZ, która złamie całkowalnosc
  i zbadamy czasy zaniku całek ruchu pochodzacych z wyjsciowej wersji
  modelu. Przedstawione zostana wyniki dotyczace anomalnego skalowania czasu
  zaniku wraz z zaburzeniem dla nieprzemiennych całek ruchu.
  8
  2.16 Rozszerzenia symetrycznych operatorów w mechanice
  kwantowej
  Jan Kwiecien, Uniwersytet Wrocławski
  Sobota 17:15-17:35
  Zasady mechaniki kwantowej, a konkretniej bezdyspersyjnosc pomiaru, wymagaja,
  aby uzywane operatory były samosprzezone. Zazwyczaj jednak fizycy nie
  sa swiadomi róznicy miedzy operatorami samosprzezonymi a symetrycznymi.
  W pracy, uzywajac metody podprzestrzeni defektu poszukam rozszerzen symetrycznych
  operatorów do samosprzezonych i poszukam fizycznych implikacji
  zwiazanych z mozliwymi rozszerzeniami dziedziny tych operatorów. Poddane
  analizie zostana m.in. operator pedu, energii czastki swobodnej oraz energii w
  polu sił stałych. Okaze sie, ze moga one działac na pewne nietrywialne funkcje,
  w zaleznosci od dokładnych parametrów układu pomiarowego.
  2.17 Klasyfikacja faz materii
  Alicja Kawala, Uniwersytet Jagiellonski
  Sobota 17:35-17:55
  Fizyka materii skondensowanej opisuje zachowanie czastek w skonczonej objetosci
  i we wzglednie niskich temperaturach.Wzaleznosci od rozmaitych czynników
  takich jak przyłozone cisnienie, domieszkowanie, spin czastek etc., dany system
  bedzie znajdował sie w róznych fazach. Klasycznie poznajemy takie fazy jak
  ciekła, krystaliczna, gazowa. Jednak kwantowy swiat skrywa wiele innych fascynujacych
  tajemnic. Teoria kwantowa przewiduje mnogosc stanów materii takich
  jak nadprzewodniki, kondensaty Bosego-Einsteina, ferromagnetyki, antyferromagnetyki,
  nadciekłosc i wiele innych. Do około lat osiemdziesiatych uwazano,
  ze teoria przejsc fazowych Landaua opisywała wszystkie mozliwe fazy materii.
  Jednakze od tej pory poznalismy tak zwane topologiczne fazy materii, które
  wymykaja sie opisowi Landaua. Po dzis dzien fizycy staraja sie znalezc spójny
  opis wszystkich znanych nam zjawisk w dziedzinie materii skondensowanej.
  Mamy juz za soba wiele kamieni milowych, w tym jeden zwienczony Nagroda
  Nobla z 2016 roku za teoretyczne odkrycie topologicznych przejsc fazowych. W
  tym referacie opisze zarys współczesnej wiedzy na temat kwantowych przejsc
  fazowych w swietle najnowszych odkryc.
  2.18 Zatrzymac atomy laserem?
  Jacek Pyszka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 17:55-18:15
  Czasteczki w powietrzu poruszaja sie z predkoscia dzwieku, jest to wartosc rzedu
  340 m/s, aby mozliwe było ich badanie niezbedne jest ich spowolnienie do
  predkosci rzedu kilku cm/s. Skuteczne ich spowolnienie otwiera drzwi do badan
  fizyki zimnych atomów. W mojej prezentacji opowiem jak w laboratoriach w
  9
  Toruniu spowalnia sie, a nastepnie łapie w pułapki magneto-optyczne, atomy.
  Postaram sie przyblizyc proces chłodzenia laserowego i zjawiska fizyczne wykorzystywane
  w tym procesie, czym jest i jak działa spowalniacz Zeemana, co to
  jest melasa optyczna i jakie sa granice takiego chłodzenia. Przedstawie, jakie
  sa sposoby na zmierzenie temperatury zimnych atomów oraz jakie atomy łatwo
  spowalniac i dlaczego na ogół tak trudno spowolnic molekuły.
  2.19 Poszukiwanie rozległej emisji wokół zródeł typu CSS
  - obserwacje instrumentem LOFAR
  Weronika Puchalksa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 18:30-18:50
  W ramach prezentacji opowiem o wynikach mojej pracy licencjackiej, której celem
  było poszukiwanie rozległej emisji na niskich czestotliwosciach wokół zródeł
  typu CSS, które wydaja sie byc młodymi prekursorami wielkoskalowych AGNów.
  Zgodnie z hipotezami ewolucyjnymi obiekty te moga cyklicznie wznawiac
  swoja aktywnosc radiowa na róznych etapach ewolucji. Pozostałosc po poprzedniej
  aktywnosci radiowej mozna zaobserwowac wokół tej nowej w postaci słabej,
  rozrzedzonej emisji na niskich czestotliwosciach. W pracy wykorzystane zostały
  dwie próbki zwartych zródeł radiowych, które sprawdzono w publicznym archiwum
  przegladu LoTSS. Obserwacje znalezionych obiektów przeprowadzone
  zostały na czestotliwosci 150 MHz przy uzyciu interferometru LOFAR, który
  jest obecnie najlepszym instrumentem do badania wszechswiata na niskich czestotliwosciach.
  2.20 Gwiazdy zmienne typu Delta Scuti
  Wojciech Niewiadomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 18:50-19:10
  Analiza krzywych blasku gwiazd pulsujacych, przy zastosowaniu modelowania,
  pozwa- la na poznanie ich struktury wewnetrznej. Ponadto gwiazdy zmienne
  znajduja zastoso- wanie w testowaniu modeli ewolucyjnych. Jednym z przykładów
  sa zmienne typu Delta
  Scuti, których okres pulsacji wynosi kilka godzin. Wsród nich wyróznia sie
  grupe HADS, cechujaca sie wysoka amplituda zmian. W swoim referacie przedstawie
  charakterystyke gwiazd zmiennych typu Delta Scuti, oraz omówie współczesne
  badania tych obiektów.
  2.21 Filozofia a fizyka. Co je łaczy, a co dzieli?
  Julia Sierzputowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 19:10-19:30
  Wydawac sie moze, ze współczesnie fizyka i filozofia maja juz coraz mniej ze soba
  wspólnego. Filozofia kojarzy nam sie z dumaniem nad rzeczywistoscia, czysta
  10
  jej kontemplacja, a niektórym przychodzi nawet na mysl, ze jest ona infantylna.
  Fizyka zas jest tym powaznym, scisłym odłamem analizowania otaczajacego
  nas swiata. Pamietac nalezy jednak, ze kazda nauka z jaka mamy do czynienia
  wywodzi sie ze starej, dobrej filozofii. W swoim referacie pragne przyblizyc
  relacje pomiedzy tymi dwoma naukami, pokazac jak kreowała sie fizyka na przestrzeni
  lat oraz w koncu zarysowac róznice, które spowodowały ten „rozłam”.
  Zamierzam zawrzec takze krótki wstep na temat filozofii, zeby przypomniec jej
  najwazniejsze aspekty, zapoznac Panstwa z „filozofia przyrody” oraz dotknac
  tematów, których fizyka nie siega, takich jak etyka. Pokaze takze jak te nauki
  sie ze soba przeplataja, przywołujac filozoficzny aspekt zła oraz jego analogie w
  swiecie fizyki. Wszystko to w scisłym skrócie, czyli tak jak fizycy lubia najbardziej.
  2.22 Abstrakt: O chaosie słów kilka
  Grzegorz Dziewisz, Uniwersytet Wrocławski
  Sobota 19:45-20:05
  Celem wystapienia jest przedstawienie zagadnien teorii chaosu. Prezentowana
  proble- matyka obejmuje chaos w równaniach rózniczkowych na przykładach:
  atraktora Loren- za i wrazliwosci tego układu na przyblizenia, wahadła matematycznego
  z tłumieniem
  oraz wymuszeniem, a takze podwójnego wahadła matematycznego. Ponadto
  wrazliwosc na zmiany parametru poczatkowego obserwowalna jest miedzy
  innymi w zbiorach Julii, rezultatem czego jest ich róznorodnosc graficzna.
  Do prezentacji zagadnien wykorzystane zostana programy Wolfram Mathematica
  oraz Gnu- plot.
  2.23 Fizyka, jej rozwój i wpływ na postrzeganie swiata na
  przestrzeni wieków
  Mateusz Mientki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 20:05-20:25
  Zyjemy w czasach, gdy nie dziwi nas to, ze nie odczuwamy bólu podczas gdy
  zyliony mikroskopijnych obiektów kazdego dnia zderza sie z naszymi ciałami lub
  nawet przenikaja nasze ciała oraz Ziemia nie jest pepkiem swiata, wokół którego
  krazy cały Wszechswiat. Nie jest juz dla nas duza niespodzianka to, ze mimo
  olbrzymiej pustej przestrzeni miedzy wszystkimi czastkami elementarnymi składajacymi
  sie na koze, potrafimy ja jakims cudem dostrzec, lecz nie potrafimy
  przez nia przeniknac. W swojej pracy zamierzam opowiedziec jak filozofowie i
  naukowcy minionych epok doprowadzili fizyke do aktualnego stanu, czym sie
  kierowali w swoich rozmyslaniach i eksperymentach. Chce równiez zwrócic uwage
  na przeszkody jakie niektórzy z nich napotkali oraz na sposób postrzegania
  swiata przez nich oraz przez zwykłych ludzi w codziennym zyciu. Zamierzam
  równiez wskazac na czym polega geniusz ich odkryc i co łaczy rozumowania
  wielu naukowców. Wszystko to na przestrzeni wieków.
  11
  2.24 Teoria informacji kwantowej - idea i przyszłosc.
  Mateusz Golczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 20:25-20:45
  Okres lat miedzywojennych zasaynał z powstania mechaniki kwantowej, która
  zrewolucjoni- zowała ówczesna percepcje poznania swiata, a takze okres ten
  uwarunkował prezny rozwój metod
  przetwarzania i przede wszystkim szyfrowania informacji. Obie te dziedziny
  funkcjonowałay nieza- leznie, ale z czasem zaczeły sie tematycznie zawezac do
  coraz blizszych obszarów. Owocem tego
  jest wyodrebnienie pojecia informacji kwantowej i powstanie kwantowej teorii
  informacji. In- formacja w ujeciu kwantowym diametralnie rózni sie od jej
  postaci klasycznej, gdyz jest super- ponowana i podlega probabilistyce, splataniu
  czy teleportacji. Te i wiele innych cech kwantowej
  informacji znajduja zastosowanie w kryptograi kwantowej i w komputerach
  kwantowych.
  2.25 Konstrukcja i oprogramowanie mobilnego detektora
  promieniowania jonizujacego.
  Dawid Pietruch, Akademia Górniczo-Hutnicza
  Sobota 21:00-21:20
  Konstrukcja licznika Geigera-M¨ullera jest znana juz od ponad dziewiecdziesieciu
  lat, natomiast technika
  przez ten czas uległa poteznemu rozwojowi. Dostepne na rynku tanie mikrokontrolery
  przewyzszaja wie- lokrotnie mozliwosci głównego komputera naprowadzajacego
  misji Apollo 11. Celem pracy jest skonstru- owanie urzadzenia
  w oparciu o łatwo dostepne dzisiaj elementy elektroniczne. Zastosowany mikrokontroler
  STM32F411CEU6 umozliwia wykonywanie wielu operacji w bardzo krótkim
  czasie co pozwala nawet na pomiar czasu trwania impulsu z detektora. Ponadto
  utworzony pro-gram obsługujacy urzadzenie, posiada
  interfejs uzytkownika z rozbudowanym menu. Wykorzystujac napisane procedury
  zaprojektowano dwa do- swiadczenia testujace działanie detektora.
  2.26 Jazz i fizyka: Tajemniczy zwiazek muzyki ze struktura
  wszechswiata
  Eryk Trzcinski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
  Sobota 21:20-21:40
  Jazz i fizyka. Z pozoru dwie rózne od siebie dziedziny, jednak posiadajace ze
  soba wiele wspólnego. Wielu wielkich fizyków, takich jak Albert Einstein, przejawia
  miłosc do muzyki i grania na instrumencie. Moze nie jest to oczywiste
  12
  od pierwszego wejrzenia, ale swiatem muzyki, tak jak fizyki, rzadzi matematyka.
  Chociaz dla fizyków i muzyków jazzowych wazne jest opanowanie techniki i
  teorii tych dziedzin, innowacje wymagaja wyjscia poza te umiejetnosci.
  Podczas mojego wystapienia postaram sie przyblizyc połaczenie miedzy muzyka
  (w szczególnosci jazzem) a fizyka. W fizyce teoretycznej kluczowa jest zdolnosc
  rozumowania za pomoca analogii. Wspomaga wkraczanie w nowe obszary
  wiedzy i umozliwia pokonanie tajemniczego swiata kwantów w celu dotarcia do
  ogromnej superstruktury naszego wszechswiata. Muzyka bedzie tu pełnic role
  analogii, nie tylko wspomagajacej zrozumienie współczesnej fizyki i kosmologii,
  ale takze pomocnej w rozwiazywaniu zagadek, na które natkneła sie fizyka. Złozony
  sposób, w jaki prawa fizyki, działajac wspólnie, stworzyły i podtrzymuja
  istnienie nadrzednej struktury Wszechswiata odpowiedzialnej za nasze istnienie,
  wydaje sie magia – zupełnie jak podstawy teorii muzyki, które dały poczatek
  wszystkiemu, od Twinkle Twinkle Little Star po Interstellar Space Coltrane’a.
  Stosujac metode interdyscyplinarna i zainspirowani trzema wielkimi umysłami
  (Johna Coltrane’a, Alberta Einsteina i Pitagorasa), mozemy dostrzec, ze rozwinietym
  „magicznym” kosmosem rzadza tez prawa muzyki. Pokaze jak sztuka
  improwizacji wpływa na nauki scisłe, takie jak fizyka oraz jakie wielkosci fizyczne
  sa bezposrednie powiazane z muzycznymi.
  2.27 Egzotyczne Hadrony
  Morgan Kuchta, Uniwersytet Wrocławski
  Sobota 21:40-22:00
  W 2003 kolaboracja Belle znalazła sygnał X(3872). To wydarzenie zwróciło
  uwage na tak zwane egzotyczne hadrony, które róznia sie od „standardowych”
  hadronów budu- jacymi je elementami i ich liczba. W tym referacie przedstawie
  informacjee dotyczace egzotycznych hadronów, ze szcze- gólnym naciskiem na
  stany zawierajace wiecej niz trzy kwarki. Omówie eksperymenty, w których poszukiwano
  kolejnych egzotycznych hadronów, skupiajac sie na odkryciach dokonanych
  po roku 2003, równolegle wprowadzajac słuchaczy do teorii zwiazanych
  z siłami wiazacymi hadrony oraz róznicami miedzy lekkimi i ciezkimi układami.
  Prezenta- cje podsumuje przedstawiajac problemy, których rozwiazanie umozliwia
  dalsze badania, szczególna uwage poswiecajac tym podjetym w LHCb.
  6. Duszpasterstwo Akademickie „Dominik” Wrocław – od 18 do 20.03.2022 roku, 18 osób = 53 osobodni, zjazd integracyjny grupy, organizator: Maciej Draguła, opiekunowie - Ojcowie: Marcin Dyjak i Piotr Oleś.
  7. Fundacja Dobrych Czasów, ul. Pamięci Narodowej 41, 58-340 Kolce, „Edukacja ekologiczna w zakresie zmian klimatu” Od 26.03 do 27.03.2022 roku – 28 osób = 57 osobodni, prowadzący: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Międzykulturowej i badań nad wsparciem społecznym: dr Kamila Kamińska-Sztark oraz mgr Ryś Wiktoria.
  8. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców, Instytut Filologii Polskiej - „XVIII Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa.”; od 08 do 10 kwietnia 2022 roku, 21 osoby = 60 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marta Śleziak, Przewodniczący SKNJ: Hubert Jankowski

  WYDZIAŁ FILOLOGICZNY STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE JĘZYKOZNAWCÓW pl. Biskupa Nankiera 15b 50-140 Wrocław tel. +48 71 343 42 96 | +48 71 375 25 59 sknj@uwr.edu.pl

  Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka
  Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XVIII
  8–10 kwietnia 2022
  8 kwietnia (piątek) Godzina Prelegent Temat
  16:00-
  16:10 Rozpoczęcie konferencji
  16:10-
  16:25 Jan Krzywdziński (UWr) Początki epidemii w nagłówkach prasowych. Leksyka, poetyka i nacechowanie
  16:30-
  16:45 Olga Pankalla (UAM) Lingwistyka kryminalistyczna. Metody identyfikacji autorstwa anonimów na potrzeby sądów
  16:50-
  17:05 Anna Maciejewska (UWr) O nieuchronności obowiązywania przepisów prawnych w celu przestrzegania przez ludzi zasad moralnych. Obyczaj i prawo według koncepcji Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  17:05-
  17:35 Dyskusja
  18:00 Obiad
  19:00-
  19:15 Szymon Czarnecki (UAM) Modelowanie formalno-semantyczne gniazd słowotwórczych verba sentiendi w języku rumuńskim
  19:20-
  19:35 Oleksii Batarchuk (UŚ) Modne anglicyzmy we współczesnym języku
  czeskim
  19:40-
  19:55 Iga Szałaj (UWr) Osobliwości fleksyjne w mowie uczennic szkoły polskiej w Wilnie
  19:55-
  20:25 Dyskusja
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji. Wieczór integracyjny
  Godzina
  Prelegent
  Temat
  9 kwietnia (sobota) 8:15 Śniadanie
  9:00-
  9:15 Helena Żegnałek,
  Yousif Al-Naddaf,
  Piotr Miszczuk,
  Jan Ziętara
  (UW) Analiza dubletów na przykładzie angielskich słów channel i canal (MS Teams)
  9:20-
  9:35 Kamil Uryszek (UWr) Prasa masowa jako narzędzie i uczestnik stosunków międzynarodowych w okresie dwudziestolecia międzywojennego (1918-1939) (MS Teams)
  9:35-
  9:55 Dyskusja
  10:00-
  10:55 Olga Kowalczyk (UWr, Pracownia Humanistyki Cyfrowej) Pociąg do wiedzy. Aspekty metodologiczne pracy z informacją naukową
  Warsztaty
  11:00-
  11:45 dr hab. prof. UWr Monika Zaśko-Zielińska Znaczenie list wykluczeń w opisie pragmatyki dyskursu na podstawie małych korpusów
  Wykład plenarny (MS Teams)
  11:45-
  12:00 Przerwa
  12:00-
  12:15 Kinga Kępa (UWr) Potoczność w oficjalnych przekazach medialnych. Analiza języka komentarza sportowego do biegów narciarskich z lat 2009–2014
  12:20-
  12:35 Adriana Piotrowska (UMK) Łączliwość składniowo-semantyczna jednostek o postaci maksymalnie, minimalnie
  12:40-
  12:55 Agnieszka Matkowska (UWr) Likar czy wracz? O dwujęzyczności mieszkańców Ukrainy
  12:55-
  13:25 Dyskusja
  13:30-
  18:00 Przerwa (rekomendowany spacer po górach)
  18:00 Obiad
  19:00-
  19:15 Marta Micuła (UWr) Portrety średniowiecznych kobiet w dramatach dziewiętnastego wieku
  19:20-
  19:35 Aleksandra
  Miaskowska (UMK) Z mediów tradycyjnych do Internetu. Językowe aspekty komunikacji osób 50+ aktywnych na Facebooku
  19:40-
  19:55 Michalina Lehman (UWr) „Przywarz, a daj na stół” – o czasownikach gotowania z „Compendium ferculorum”
  19:55-
  20:25 Dyskusja
  Zakończenie drugiego dnia konferencji i wieczór integracyjny
  10 kwietnia (niedziela) Godzina Prelegent Temat
  8:15 Śniadanie
  9:00-
  9:15 Jadwiga Kwiatkowska (UWr) Ogólnopolskie Strajki Kobiet – między słowami sztandarowymi a wydarzeniem piśmiennym.
  Rozpoznanie
  9:20-
  9:35 Justyna Zając (UWr) Współczesne migracje jako wyzwanie dla literaturoznawstwa i dydaktyki szkolnej
  9:40-
  9:55 Małgorzata Lisiecka (UWr) Interpunkcja i jej zawiłości a doświadczeni użytkownicy języka polskiego
  9:55-
  10:25 Dyskusja
  Zakończenie konferencji
  9. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego; Wycieczka przedmiotowa klasy 1D (I LO) do Karpacza w dniach 20-21 kwietnia 2022 roku. Wykłady ze strony UWr: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – „Rośliny inwazyjne oraz o mchach i porostach”, mgr Ryszard Dolatkowski „Oczyszczalnie roślinne, jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej”, mgr Mariusz Kokotowski – Poznanie walorów turystycznych regionu, integracja klasy, edukacja filmowa; zajęcia edukacyjne w KPN – Centrum Informacyjne. 24 osoby = 48 osobodni, Opiekun i wychowawca Pan Mariusz Kokotowski oraz Paulina Obuchowicz.
  10. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego; Wycieczka przedmiotowa klasy 1E (I LO) do Karpacza w dniach 21-22 kwietnia 2022 roku. Wykłady ze strony UWr: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – „Rośliny inwazyjne oraz o mchach i porostach”, mgr Ryszard Dolatkowski „Oczyszczalnie roślinne, jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej”, mgr Aldona Mierzwa – Poznanie walorów turystycznych regionu, integracja klasy, edukacja filmowa; zajęcia edukacyjne w KPN – Centrum Informacyjne. 21 osób 42 osobodni, Opiekun i wychowawca Opiekun wychowawca Pani Aldona Mierzwa oraz opiekunka Marzena Sikora.
  11. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe – moduł „Środowiska górskie”, I rok mgr od 12 do 14.05.2022 roku, 13 osób = 45 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch z synem.
  12. Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego 53-415 Wrocław, ul. Zaporoska 71, od 30 do 31 maja 2022 roku, klasa 2f, 2a, 2b, 2e; 30 osób = 60 osobodni, „Realizacja podstawy programowej – wycieczka krajobrazowo-edukacyjna. Kierownik Małgorzata Kollek, opiekun: Maria Gładysz, zajęcia ze strony UWr dr Wojciech Giża.
  13. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Studiów Europejskich, Koło Naukowe Eropeistyki, od 06 do 08.06.2022 roku, 20 osób = 60 osobodni, opiekun dr hab. Małgorzata Michalewska Pawlak..
  Seminarium naukowe „Future and challenges of European integration”, które odbędzie się w dniach 6-8 czerwca 2022 w stacji badawczej „Storczyk” jest współorganizowane przez Koło Naukowe Studentów Europeistyki „Projekt Europa” oraz Katedrę Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Wszystkich uczestników seminarium naukowego czyli 15 studentów i 5 pracowników naukowo-dydaktycznych Katedry Studiów Europejskich UWr łączą zainteresowania naukowe tematyką integracji europejskiej, kultury europejskiej, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz edukacji międzykulturowej. Dlatego celem seminarium jest pogłębianie wiedzy
  i zrozumienia procesów społecznych, gospodarczych i kulturowych zachodzących we współczesnej Europie. Dyskusje dotyczyć będą problemów i wyzwań przed jakimi stoi współczesna Europa. Seminarium ma stanowić także okazję do integracji środowiska studentek i studentów KSE pochodzących z Polski, z koleżankami i kolegami z innych krajów. Wydarzenie ma promować ideę integracji i współpracy, nie tylko na poziomie międzynarodowym, ale także lokalnym i regionalnym oraz wśród studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, pochodzących z różnych krajów świata. Integracja bowiem jest nie tylko procesem politycznym rozgrywającym się w brukselskich gabinetach i salach parlamentarnych, ale przede wszystkim oznacza współpracę, partnerstwo, zaufanie i zrozumienie ludzi pochodzących z różnych regionów, krajów, mówiących różnymi językami, a jednak zjednoczonych wspólną troską
  o wolność, pokój i bezpieczeństwo.
  14. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 im. Kawalerów Orderów Uśmiechu; 50-035 Wrocław, pl. Muzealny 20; Wycieczka edukacyjno-turystyczny, plus zajęcia edukacyjne oraz integracja grupy klasowej – doskonalenie umiejętności społecznych. Od 8 do 10.06.2022 roku, klasa VII C, 22 osoby = 66 osobodni. Kierownik wycieczki dr Tomasz Greczyło ze strony UWr i opiekunka Pani Monika Kloc.
  15. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 20 do 22.06.2022 roku, 39 osób = 117osobodni, prowadzący: doktoranci: mgr Marcin Kowalczyk oraz mgr Przemysław Grześkowiak i mgr Michał Łopuch
  16. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Nauk O Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Katedra Geomorfologii i Paleogeografii oraz Hydrologii i Klimatologii; Interdyscyplinarna ćwiczenia terenowe „Sudety” - 1 rok magisterski, Geografia - od 22 do 25.06.2022 roku, 12 osób = 48 osobodni, prowadzący zajęcia: dr Jarosław Pietruczuk oraz dr hab. Jarosław Dawidek profesor uczelni.Ćwiczenia mają za zadanie przybliżyć studentom specyfikę regionu Sudeckiego pod kątem przyrodniczym (geologicznym, morfologicznym, hydrologicznym), społeczno-przemysłowym, ale i kulturalnym i historycznym.
  17. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok magisterski Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Wakacyjne ćwiczenia terenowe, „Monitoring Przyrodniczy”. Od 25.06 do 27.06.2021 roku. 15 osób = 45 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Marek Malicki, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń.
  18. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Zakład Socjologii Miasta i Wsi. Od 04 do 07.07. 2022 roku - 32 osoby = 130 osobodni, organizator: dr Łukasz Moll.

  I SZKOŁA MYŚLI LEWICOWEJ
  CZASOPISMA NAUKOWEGO „PRAKTYKA TEORETYCZNA”
  Karpacz, stacja ekologiczna Storczyk
  4-7 lipca 2022
  PROGRAM SZKOŁY
  4.07 (poniedziałek)
  17.00-18.00 Powitanie uczestników, sesja zapoznawcza
  18.00-20.00 Wykład: Bartek Wójcik (Instytutów Studiów Politycznych PAN) – Heglowska filozofia sprzeczności
  20.30 – kolacja
  5.07 (wtorek)
  9.00 - śniadanie
  10.00-12.00 Seminarium: Łukasz Moll (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego) – Główne nurty kommonizmu. Powstanie, rozwój i co dalej?
  13.00-15.00 Seminarium: Michał Pospiszyl (Instytut Studiów Politycznych PAN) – Historia środowiskowa dla marksistek
  15.00 - obiad
  17.00-19.00 - Seminarium: Mateusz Janik (Instytut Studiów Politycznych PAN) – Od platońskiej republiki do azjatyckiego sposobu produkcji - Chiny i powszechne dzieje “Zachodu”
  19.30 – kolacja
  20.00 – 22.00 – propozycje uczestników
  6.07 (środa)
  9.00 – śniadanie
  10.00 –14.00 - wycieczka
  15.00 - obiad
  16.00-18.00 - Seminarium: Paweł Kaczmarski (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego) i Marta Koronkiewicz (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)
  - Dlaczego i jak polskie literaturoznawstwo zrezygnowało z Marksa?
  19.00 – kolacja
  20.00 – 22.00 – propozycje uczestników
  7.07 (czwartek)
  9.00 – śniadanie
  po 10.00 - Wyjazd uczestników
  19. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu: Flora i ekosystemy górskie”.(25-ZSP-S1-E2FIEGWCT) Od 09 do 14.072022 roku. 23+4 osoby = 150 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Maria Kossowska, dr Marek Malicki, dr Małgorzata Dambiec, dr inż. Witek Stankiewicz.
  20. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok licencjat - biologia, bieżące „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu – „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 18.07 do 23.07.2021 roku. 7 + 2 Osoby = 43+6 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr, dr: Małgorzata Dambiec, Marek Malicki
  21. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok licencjat - biologia, bieżące „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu – „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 25.07 do 30.07.2021 roku. 13 + 2 osoby = 78+6 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr: Piotr Kosiba i dr inż. Andrzej Stankiewicz
  22. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok licencjat – biologia nauczycielska bieżące „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu – „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 25.07 do 30.07.2021 roku. 7 + 2 osoby = 42+6 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr: Marek Malicki i dr inż. Andrzej Stankiewicz.
  23. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, II rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 01.08 do 06.08.2022 roku, 23 + 2 osoby = 138 + 12 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i dr hab. Agnieszka Klinka - Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  24. Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Uniwersytet Wrocławski, IV Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”, Karpacz 11-16 września 2022: 35 uczestników, 4 prowadzących, 216 osobodni.
  dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr,
  dr Bartosz Czernecki, UAM,
  dr Michał Marosz, IMGW-PIB,
  mgr Natalia Pilguj, UWr.
  opiekun warsztatów: prof. dr hab. Joanna Wibig, UŁ

  Warsztaty dla młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów poświęcone tworzeniu modeli statystycznych w środowisku R

  Dzień 0 (11.09 - Niedziela)
  Przybycie uczestników zajęć w godzinach popołudniowych

  Dzień 1 (12.09 - Poniedziałek)
  Przypomnienie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem R
  możliwości pakietów ‘dplyr’ forcats’, ‘stringr’ i ‘ggplot2’ na podstawie danych meteorologicznych pobranych pakietem ‘climate’
  Środowisko ‘tidyverse’

  Dzień 2 (13.09 - Wtorek)
  przetwarzanie dużych zbiorów NetCDF w CDO i NCO oraz praca w chmurze.
  Instalacja środowiska lokalnego z wykorzystaniem WSL lub Docker / Docker Desktop.
  Praca zdalna z użyciem SSH.

  Dzień 3 (14.09 – Środa)
  Dane przestrzenne z użyciem bibliotek sf, tmap oraz raster/terra
  Dane przestrzenne + pakiety “climate” oraz “thunder”

  Dzień 4 (15.09 - Czwartek)
  Reanaliza meteorologiczna ERA-5 - automatyzacja przetwarzania danych w formatach NetCDF
  Zadania do wykonania dla uczestników

  Dzień 5 (16.09 – Piątek)
  Wycieczka na Śnieżkę, zwiedzanie obserwatorium meteorologicznego
  25. Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, 31-512 Kraków, ul. Lubicz 46 oraz Ernst Moritz Arndt University Greifswald D-17487 Greifswald, Soldmannstr. 15 “Mountain ecosystems facing global warming: study of impact of snow cover parametrs on microbial communities of nivicolous myxomycetes (MICROCOSMOS)/ Górskie ekosystemy w obliczu globalnego ocieplenia: badania wpływu parametrów pokrywy śnieżnej na zbiorowiska mikroorganizmów glebowych na przykładzie śluzowców przyśnieżnych.” (instalacja rejestratorów temperatury i wilgotności powietrza w górnych warstwach gleby na 6 stanowiskach. Dr hab. Anna Ronikier, prof. Martin Schnittler, dr hab. Michał Ronikier, dr Tomasz Suchan, mgr Paulina Janik, dr Marek Malicki. Od 27 do 30.09. 2022 roku, 6 osób = 24 osobodni.

  2021
  1. Od 2020.12.01 do 2021.02.14 - Przerwa w działalności dydaktyczno-wychowawczej spowodowana ogłoszeniem pandemii na terenie Polski; a od 28.12.2020 do 14.02.2021 blokada narodowa (ferie, wyjazdy, stoki narciarskie, hotele, pensjonaty, najem kwater krótkoterminowych itd.). Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374), aktami prawnymi Ministra Nauki
  i Szkolnictwa Wyższego- jego rekomendacjami, Zarządzeniami, komunikatami oraz obwieszczeniami: JM Rektora – Zarządzenie Nr 29/2020 i późniejsze, Dziekanów - Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na WNB i inne - Uniwersytetu Wrocławskiego, Informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego – dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z dnia 28.02.2020 roku, Pismem z dnia 12.05.2020, ZS: EP.NE.743.64.2020 Skierowanym do Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowszymi zarządzeniami (ministerstwa, UWr itp.).
  2. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy „IDEA Uniwersytetu wg. J.H. Newmana”. Od 15.02 do 20.02.2021 roku – 27 osób = 162 osobodni. Prowadzący zajęcia: Adam Szafrański i ks. Wojciech Woźny.
  3. Od 2021.03.20 do 2021.04.09 - Przerwa w działalności dydaktyczno-wychowawczej spowodowana ogłoszeniem pandemii na terenie Polski; a od 20.03.2021 do 09.04.2021 i dalej do 03.05.2021 roku blokada narodowa (ferie, wyjazdy, stoki narciarskie, hotele, pensjonaty, najem kwater krótkoterminowych itd.). Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374), aktami prawnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- jego rekomendacjami, Zarządzeniami, komunikatami oraz obwieszczeniami: JM Rektora – Zarządzenie Nr 29/2020 i późniejsze, Dziekanów - Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na WNB i inne - Uniwersytetu Wrocławskiego, Informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego – dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z dnia 28.02.2020 roku, Pismem z dnia 12.05.2020, ZS: EP.NE.743.64.2020 Skierowanym do Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowszymi zarządzeniami (ministerstwa, UWr itp.). Od dnia 08 maja 2021 roku – redukcja miejsc noclegowych o 50% - ze względów epidemiologicznych.
  4. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. „Starter Beta – Critical Thinking – nauka krytycznego myślenia” -”. Od 29.04 do - 03.05.2021 roku – 13 osób = 65 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Adam Szafrański i ks. Wojciech Woźny.
  5. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, III rok licencjacki (3 grupy - deficyty) biologia, Ćwiczenia terenowe „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych” (wakacyjne ćwiczenie terenowe w Karpaczu), od 04.05 do 08.05.2021 roku, 11 + 2 osoby = 55 + 7 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i dr Marek Malicki – Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz Zakład Botaniki.
  6. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, III rok licencjacki (3 grupy - deficyty) biologia, Ćwiczenia terenowe „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych” (wakacyjne ćwiczenie terenowe w Karpaczu), od 10.05 do 14.05.2021 roku, 11 + 2 osoby = 55 + 6 osobodni; prowadzący zajęcia: dr hab. Agnieszka Klink i dr Marek Malicki – Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz Zakład Botaniki.
  7. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, III rok licencjacki (3 grupy - deficyty) biologia, Ćwiczenia terenowe „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych” (wakacyjne ćwiczenie terenowe w Karpaczu), od 16.05 do 20.05.2021 roku, 12 + 2 osoby = 60 + 6 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i dr Marek Malicki – Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz Zakład Botaniki.
  8. „Badanie porostów epifitycznych na stałych powierzchniach kołowych w ekosystemach leśnych Karkonoskiego Parku Narodowego” dr Dimon Zych Monika wraz z grupą 10 osób; od 16 do 28.05.2021 roku = 78 osobodni.
  9. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „2020/0050/PUL/03 Taksacja”. Od 24.05 do 28.05.2021 – 4 osoby = 16 osobodni.
  10. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 01 do 04.06.2021 roku, 27 osób = 87osobodni, prowadzący: doktoranci mgr Marcin Kowalczyk oraz mgr Przemysław Grześkowiak i mgr Agnieszka Wójcik
  11. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe – moduł „Środowiska górskie”, I rok mgr od 05 do 06.06.2021 roku, 8 osób = 16 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  12. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok magisterski Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Wakacyjne ćwiczenia terenowe, „Monitoring Przyrodniczy”. Od 21.06 do 23.06.2021 roku. 17 osób = 49 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Marek Malicki, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń.
  13. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu: Flora i ekosystemy górskie”. Od 28.06 do 03.072021 roku. 13+4 osoby = 94 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Maria Kossowska, dr Marek Malicki, dr Małgorzata Dambiec, dr inż. Witek Stankiewicz.
  14. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu: Flora i ekosystemy górskie”. Od 04.07 do 09.072021 roku. 14+2 osoby = 91 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Maria Kossowska, dr Małgorzata Dambiec.
  15. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „2021/0010/ZARZ/01 Pomiar lokalizacji kołowych pow. monitoringowych”. Od 02.07 do 31.07.2021 – 2 osoby = 48 osobodni.
  16. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok licencjat - biologia, bieżące „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu – „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 16.07 do 20.07.2021 roku. 22 + 4 Osoby = 110+13 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr, dr: Małgorzata Dambiec, Maria Kossowska, Marek Malicki oraz dr inż. Andrzej Stankiewicz.
  17. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok licencjat - biologia, bieżące „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu – „Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 22.07 do 26.07.2021 roku. 11 + 2 Osoby = 58+7 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr inż. Andrzej Stankiewicz., dr Kamila Reczyńska.
  18. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, II rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 28.07 do 02.08.2021 roku, 17 + 2 osoby = 102 + 12 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i dr hab. Agnieszka Klinka - Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  19. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 04.08 do 09.08.2021 roku, 17 + 2 osoby = 102 + 12 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i dr hab. Agnieszka Klinka - Zakład Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  20. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „2021/0025/PB/01 Monitoring Sudetów”. Od 02.08 do 31.08.2021 – 2 osoby = 48 osobodni.
  21. Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Uniwersytet Wrocławski, III Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”, Karpacz 05-10 września 2021 roku, 15 uczestników, 4 prowadzących, 108 osobodni.
  dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr,
  dr Bartosz Czernecki, UAM,
  dr Michał Marosz, IMGW-PIB.
  opiekun warsztatów: prof. dr hab. Joanna Wibig, UŁ
  Warsztaty dla młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów poświęcone tworzeniu modeli statystycznych w środowisku R
  Dzień 0 (5.09 - Niedziela)
  Przybycie uczestników zajęć w godzinach popołudniowych
  Dzień 1 (6.09 - Poniedziałek)
  Przypomnienie podstawowych umiejętności posługiwania się językiem R
  Możliwości pakietów ‘dplyr’ i ‘ggplot2’ na podstawie danych meteorologicznych pobranych pakietem ‘climate’
  Wektoryzacja kodu i zrównoleglenie obliczeń
  Dzień 2 (7.09 - Wtorek)
  Analiza korelacji i modele regresji liniowej na przykładzie wyznaczania trendu
  Modele regresji liniowej: regresja wieloraka/wielokrotna, metody selekcji zmiennych, Principal Component Regression
  Dzień 3 (8.09 – Środa)
  Regresja logistyczna: ewaluacja wyników modeli logistycznych na przykładzie krzywej ROC, walidacja krzyżowa (CV - Crossvalidation) - wybrane metody
  Dzień 4 (9.09 - Czwartek)
  Regresja liniowa w przypadku danych przestrzennych
  Zadania do wykonania dla uczestników
  1700 - Zakończenie warsztatów
  22. Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Geomatyki w Sękocinie Starym ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn; Pomiary terenowe na obszarze KPN. Od (06) 08.09 do (19) 13.09.2021, trzy osoby = 18 osobodni
  23. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych, Geografia; „Praktyki terenowe z Meteorologii i Klimatologii I rok Geografia KARPACZ 2021” Od 13 do 20.09.2021 – 18 studentów =144 osobodni + 3 prowadzących =24 osobodni.
  Dojazd na praktyki. Wypełnianie dokumentacji (kwestie formalne), Zakwaterowanie
  Metodyka prowadzenia pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Źródła danych. Zasady zaliczenia praktyk oraz zagadnienia do analiz. Instalacja bazowej stacji automatycznej. Zapoznanie z sprzętem pomiarowym i pomiary kontrolne w terenie.
  Wizyta w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Śnieżce oraz krótka wycieczka górska
  I dzień pomiarowy (pomiary automatyczne). Zajęcia alternatywne w związku z złą pogodą:
  1. Meteorologiczne obrazowania satelitarne oraz źródła danych
  2. Metodyka pomiarów dendrochronologicznych
  II dzień pomiarowy (różne lokalizacje)
  Wycieczka górska powiązana z pomiarami marszrutowymi. Kotły Wielkiego i Małego Stawu
  Opracowywanie danych – zajęcia studialne
  Prezentacja wyników i zaliczenie praktyk
  Prowadzący praktyki:
  dr hab. Magdalena Opała – Owczarek, Prof. Uś
  dr Artur Widawski
  Mohit Phulara, PhD
  24. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica od 28 do 29 września 2021 roku, 31 osób = 62 osobodni. „Upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, integracja zespołu klasowego po wyłączeniu z życia szkolnego w czasie nauczania zdalnego” Klasy: 2 AL. KLO 4 letni, 2 BL KLO 4 letni. Kierownik wycieczki: Agnieszka Wieteska, Opiekun wycieczki: Karolina Marszałek - Duda.
  25. W dniach 24-26.09.2021 r. w Stacji Ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego „Storczyk” odbył się zjazd poznańskich absolwentów Wydziału Leśnego z okazji 35-lecia ukończenia studiów. Wybierając to miejsce kierowano się m.in. kameralnością i funkcjonalnością obiektu oraz dogodnym położeniem. Pierwszego dnia historię i działanie Stacji przybliżył kierownik – p. Ryszard Dolatkowski, a w celu zaakcentowania spotkania posadzono lipę i graba. Następnego dnia zwiedzono Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego, gdzie wysłuchano prelekcji dyrektora Andrzeja Raja, a następnie przewędrowano trasę do Betonowego Mostu, zapoznając się z działaniami Parku na rzecz przyrody i edukacji. Kilkuosobowa grupa pod przewodnictwem p. Karoliny Dobrowolskiej-Martini wyruszyła do Kotła Łomniczki, a cześć dalej na Równię Pod Śnieżką. W niedzielę, przy kawie i drożdżówce zakończyliśmy spotkanie. Wypada wspomnieć, że we wrześniu 1981 r., w położonej nieopodal starej siedzibie Stacji („Maciejówce”), w obozie botanicznym Koła Leśników uczestniczyło czworo tegorocznych uczestników spotkania. W opinii uczestników zjazd był bardzo udany, za co dziękujemy też gospodarzowi „Storczyka”. Władysław Kusiak
  26. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „2020/0050/PUL/03 Inwentaryzacja zasobów drzewiastych”. Od 04.10 do 15.10.2021 – 9 osób = 40 osobodni.
  27. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych, I i II rok magisterski Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym i Biologia Środowiska, „Ćwiczenia terenowe z ochrony Exitu” od 05-06.11.2021 roku 21 osób = 42 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Zygmunt Dajdok i dr hab. Jan Kotusz – Zakład Botaniki i Muzeum Przyrodnicze.
  28. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Geomorfologia ćwiczenia terenowe”, Kier. Ochrona Środowiska II rok licencjacki od 06 do 07.11.2021 roku, 18 osób = 36 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  29. Uniwersytet Wrocławski Studenckie Koło Naukowe Geologów pl. Maxa Borna 9, 50-204 Wrocław „Badania terenowe masywu Karkonoszy” Opiekunowie ze strony Uczelni: dr Dawid Białek, dr Grzegorz Lis, dr inż. Grzegorz Ziemniak, dr Anna Potysz; ze strony studentów: Mateusz Wolszczak i Małgorzata Nowak. Od 6 do 7 listopada 2021 roku – 37 osób = 74 osobodni.
  30. Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Polskiej, 7003/0374/21 Konferencja ogólnopolska „Pojęcia współczesnej krytyki literatury”. Prof. dr hab. Joanna Orska. Od 19 do 21 listopada 2021 roku – 14 osób = 42 osobodni.
  31. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2021 do 02.01.2022 – 34 osoby = 211 osobodni. Prowadzący zajęcia: Alicja Zaręba i Gabriel Kurowski.

  2020
  1. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 28.12.2019 do 02.01.2020 – 45 osób = 266 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka i Piotr Oleś.
  2. Uniwersytet Opolski, Instytut Biotechnologii „Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz Karkonoszy. Przykłady intensywnej antropopresji związanej z masową turystyką pieszą. Forma realizacji zajęć – wycieczka terenowa całodniowa na trasie: Karpacz, Przełęcz Sowia, Śnieżka, Dom Śląski, Strzecha Akademicka, Samotnia, Karpacz”. Od 03 do 06.01.2020 roku, 26 osób = 86 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 10 do 12.01.2020 roku, 18 osób = 54 osobodni, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr, dr: Łukasz Stachnik i Justyna Dudek.
  4. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 17 do 19.01.2020 roku, 21 osób = 63 osobodni, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr, dr: Daniel Kępski i Piotr Szczypkowski.
  5. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy „Bóg w czasach post prawdy”. Od 15.02 do 21.02.2020 roku – 23 osoby = 161 osobodni. Prowadzący zajęcia: Adam Szafrański i ks. Wojciech Woźny.
  6. Od 2020.03.18 do 2020.09.30 Przerwa w działalności dydaktyczno-wychowawczej spowodowana ogłoszeniem pandemii na terenie Polski; Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374), aktami prawnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- jego rekomendacjami, Zarządzeniami, komunikatami oraz obwieszczeniami: JM Rektora – Zarządzenie Nr 29/2020 i późniejsze, Dziekanów - Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na WNB i inne - Uniwersytetu Wrocławskiego, Informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego – dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z dnia 28.02.2020 roku, Pismem z dnia 12.05.2020, ZS: EP.NE.743.64.2020 Skierowanym do Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  7. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „Prace terenowe gleboznawczo-siedliskowe”. Od 01.07 do 16.07.2020 – 8 osób = 60 osobodni.
  8. Firma GISSA Wojciech Giża 57-250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 27A; „Wykonywanie zdjęć do nowej książki (przyrodniczych)” od 13 do 16.07.2020 roku – 1 osoba = 4 osobodni.
  9. Firma GISSA Wojciech Giża 57-250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 27A; „Wykonywanie zdjęć do nowej książki (przyrodniczych)” od 27 do 30.07.2020 roku – 1 osoba = 4 osobodni.
  10. Firma GISSA Wojciech Giża 57-250 Złoty Stok, ul. 3 Maja 27A; „Wykonywanie fotografii do nowej książki (przyrodniczych)” od 20 do 22.08.2020 roku – 1 osoba = 3 osobodni.
  11. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „Prace terenowe gleboznawczo-siedliskowe”. Od 01.08 do 31.08.2020 – 18 osób = 90 osobodni.
  12. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „Prace terenowe gleboznawczo-siedliskowe oraz taksacyjne”. Od 01.09 do 30.09.2020 – 11 osób = 178 osobodni.
  13. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok magisterski Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Ćwiczenia terenowe, „Monitoring Przyrodniczy”. Od 08.09 do 09.09.2019 roku. 2+8 osób = 4+8 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, dr Maria Kossowska.
  14. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe – moduł „Środowiska górskie”, IV rok magisterski, grupa Nr 1 od 11 do 13.09.2020 roku, 10 osób = 20 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  15. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, Kier. Turystyka I rok licencjacki od 18 do 20.09.2020 roku, 36 osób = 108 osobodni, prowadzący: doktoranci: mgr Marcin Kowalczyk, mgr Przemysław Grześkowiak.
  16. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu, 49-300 Brzeg, ul. Piastowska 9. „Prace terenowe gleboznawczo-siedliskowe oraz taksacyjne”. Od 01.10 do 31.10.2020 – 9 osób = 116 osobodni.
  17. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Geomorfologia ćwiczenia terenowe”, Kier. Ochrona Środowiska II rok licencjacki od 17 do 18.10.2020 roku, 19 osób = 39 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  19. Od 2020.12.01 do 2021.01.17 Przerwa w działalności dydaktyczno-wychowawczej spowodowana ogłoszeniem pandemii na terenie Polski; a od 28.12.2020 do 17.01.2020 blokada narodowa (ferie, wyjazdy, stoki narciarskie, hotele, pensjonaty, najm kwater krótkoterminowych itd.). Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku – o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374), aktami prawnymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego- jego rekomendacjami, Zarządzeniami, komunikatami oraz obwieszczeniami: JM Rektora – Zarządzenie Nr 29/2020 i późniejsze, Dziekanów - Zarządzenie Nr 2/2020 z dnia 26 maja 2020 roku oraz komunikat w sprawie zasad realizacji zajęć o charakterze praktycznym na WNB i inne - Uniwersytetu Wrocławskiego, Informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego – dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem, z dnia 28.02.2020 roku, Pismem z dnia 12.05.2020, ZS: EP.NE.743.64.2020 Skierowanym do Sekretarza Stanu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nowszymi zarządzeniami (ministerstwa, UWr itp.).

  2019
  1. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2018 do 01.01.2019 – 47 osób = 266 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka i Marcin Rutecki
  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 04 do 06.01.2019 roku, 23 osoby = 69 osobodni, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Migała oraz dr hab. profesor: Piotr Owczarek.
  3. Uniwersytet Opolski, Instytut Biotechnologii, II rok studiów II stopnia biotechnologii, „Naturalne metody oczyszczania ścieków, w tym oczyszczalni hydrobotanicznych” Od 07 do 09.01.2019 roku, 11 osób = 33 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  4. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 11 do 13.01.2019 roku, 24 osoby = 72 osobodni, prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Migała oraz dr Łukasz Stachnik i mgr Marek Kowalczyk.
  5. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy „Idee, które kształtowały Europe na podstawie twórczości Hilairego Belloca”. Od 11.02 do 16.02.2019 roku – 23 osoby = 138 osobodni. Prowadzący zajęcia: Adam Szafrański i ks. Wojciech Woźny.
  6. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 22 do 24.03.2019 roku, 46 osób = 138 osobodni. Wyjazd integracyjno - szkoleniowy. Temat: „Gala Oscarowa”. Uczestnicy wyjazdu przygotowali przebrania związane z tematyką wyjazdu, oglądali i oceniali wcześniej nagrane przez siebie filmiki oraz brali udział w konkursach i zabawach integracyjnych. Organizatorzy: Jessica Toman i Krzysztof Pudrzyński.
  7. Uniwersytet Opolski, Antropogeniczne zmiany środowiska przyrodniczego Karkonoszy. Przykłady intensywnej antropopresji związanej z masową turystyką pieszą. Forma realizacji zajęć – wycieczka terenowa całodniowa na trasie: KARPACZ, Przełęcz Sowia, Śnieżka, Dom Śląski, Strzecha Akademicka, Samotnia, KARPACZ. Od 29 do 31.03.2019 roku, 24 osoby = 70 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  8. Technische Universität „Bergakademie” Freiberga, studenci geologii ekonomicznej. Zajęcia: ćwiczenia terenowe z geologii regionalnej i geologii złóż Polski. Od 4 do 5.04.2019 roku – 10 osób = 20 osobodni, prowadzący zajęcia ze strony UWr dr Piotr Wojtulek.
  9. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej - „XV Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa – W poszukiwaniu istoty języka”; od 05 do 07 kwietnia 2019 roku, 43 osoby = 108 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marta Śleziak, Przewodniczący SKNJ: Filip Czaja.
  HARMONOGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ
  Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XV
  W poszukiwaniu istoty języka
  Karpacz, 5–7 kwietnia 2019 r.

  PIĄTEK (5 KWIETNIA)
  16:45 – rozpoczęcie konferencji
  17:00
  17:15 Natalia Miksiewicz (UWr)
  „Panie doktorze, pacjent nam się zepsuł”
  – czyli o profesjolekcie medycznym słów kilka
  17:15
  17:30 Małgorzata Uchnast (UWr)
  Przemówienie czy prezentacja?
  O współczesnych poradnikach retorycznych – wstęp do badań
  17:30
  17:45 Jadwiga Kwiatkowska (UWr)
  Stylizacja językowa jako sposób na oswojenie obcości
  – na przykładzie animacji Disneya
  17:45–18:05 – dyskusja
  18:30–19:30 – obiadokolacja
  20:00
  20:15 Aleksandra Klimkowska (UWr)
  Grzeczność językowa i savoir-vivre
  w odwróconych rolach komunikacyjnych
  20:15
  20:30 Filip Czaja (UWr)
  „A jej włosy pachną jak ostatnie dni wakacji…”.
  Obraz kobiety w twórczości Taco Hemingwaya
  20:30
  20:45 Krzysztof Garczarek (UWr)
  „Ut pictura poesis”.
  O malarskich inspiracjach w poezji Janusza Stycznia
  20:45
  21:00 Hanna Pękała (UWr)
  Co mówią zmarli?
  Inskrypcje nagrobne we współczesnej przestrzeni sepulkralnej

  22:00 – wieczór integracyjny
  SOBOTA (6 KWIETNIA)
  8:30–9:30 – śniadanie
  10:00 10:15 Magdalena Żmijska (UWr)
  „Nie bądź taka Stacy!”, czyli o języku inceli
  10:15
  10:30 mgr Mateusz Podlecki (UAM)
  Matryca frazemotwórcza – próba definicji pojęcia
  10:30
  10:45 mgr Bartosz Zasieczny (US)
  Gdy język nie wystarcza, czyli o niebinarności

  10:45–11:15 – dyskusja / przerwa kawowa
  11:15
  11:30 mgr Patrycja Kąkol-Dworak (UR)
  Jaką rolę w procesie komunikacji odgrywa płeć?
  11:30
  11:45 Maria Migodzińska (UŁ)
  Tłumaczenia prawnicze jako wyzwanie dla studentów filologii.
  Analiza lapsologiczna
  11:45
  12:00 Adrian Sadowski (UAM)
  Społeczeństwo LGBT+ jako Inny w polskim dyskursie publicznym

  12:00–12:30 – dyskusja / przerwa kawowa
  12:30
  14:40
  WARSZTATY

  dr Jan Wieczorek (PWr)
  Justyna Wieczorek (PWr)

  Prezentacja zastosowań infrastruktury Clarin-PL
  w warsztacie filologa

  15:00–17:15 – obiad / czas wolny

  17:15
  17:30 mgr Magdalena Knap (UR)
  Tłumaczenie nazw obiektów gastronomicznych
  w polsko angielskich broszurach turystycznych
  17:30
  17:45 Stanisław Butowski (UW)
  Ilustrowanie kategorii aspektu w języku angielskim
  17:45
  18:00 mgr Oskar Podlasiński (UJ)
  Išpitikā; prace nad etymologią wyrazu na określenie
  dzikiego kota w języku gilaki
  18:00
  18:15 Weronika Zielińska (UWr)
  Myślenie słowno-pojęciowe w rozwiązywaniu problemów
  przez Polaków i Chińczyków
  18:15
  18:30 Hubert Jankowski (UWr)
  Próby przekładu składni. Odbicie polskiej kategorii przydawki
  w składni języka włoskiego
  18:30–19:00 – dyskusja
  19:30–20:15 – kolacja
  20:15
  20:30 Alicja Kozłowska (UWr)
  Dlaczego zwycięzca jest na górze? Kognitywna analiza metafor
  po triumfie biało-czerwonych na Mistrzostwach Świata 2018
  20:30
  20:45 Agata Drozd (UMK)
  Przetwarzanie języka naturalnego:
  problem emotikonów w tekstach internetowych
  20:45
  21:00 mgr Ewa Kaczmarz (UWr)
  Metaforyzacja doświadczenia psychodelicznego w trip raportach

  21:00–21:20 – dyskusja

  22:00 – wieczór integracyjny

  NIEDZIELA (7 KWIETNIA)
  9:00–10:00 – śniadanie
  10:30
  10:45 dr Marta Śleziak (UWr)
  Pracownia Polszczyzny Mówionej UWr
  – cele, działalność naukowa i perspektywy
  10:45
  11:00 mgr Natalia Śmiełowska (UWr)
  mgr Kamil Wabnic (UWr)
  Egzaminator a egzaminowany podczas rozmowy egzaminacyjnej
  – porównanie stylu mówienia
  11:00
  11:15 mgr Kamil Wabnic (UWr)
  Badanie polszczyzny mówionej – wyzwania i możliwości
  11:15–11:45 – dyskusja / przerwa kawowa
  11:45
  12:00 dr Marcin Poprawa (UWr)
  Wzorce typograficzne ulotek propagandowych
  z okresu dwudziestolecia międzywojennego
  12:00
  12:15 mgr Kamil Uryszek (UWr)
  Profilowanie pojęć politycznych w polskim dyskursie prasowym
  w II poł. lat 30. XX w.
  12:15–12:45 – dyskusja / przerwa kawowa
  12:45
  13:00 mgr Olga Matyjaszczyk (UWr)
  Dostosowanie tekstu do cudzoziemców
  w świetle zasad prostego języka
  13:00
  13:15 Anna Zwierzycka (UWr)
  Perswazja w podręcznikach szkolnych do kształcenia zintegrowanego na przykładzie reform w latach 2012 i 2017
  13:15
  13:30 Anita Maksymowicz (UWr)
  Nazwy wrocławskich lodziarni i cukierni
  13: 30–13:50 – dyskusja
  13:50 – zakończenie konferencji
  10. Szkoła Podstawowa „Zdrój” ul. Fryderyka Pautscha 9, 51-651 Wrocław; Wycieczka Edukacyjno – krajoznawcza, od 06 do 07.05.2019 roku. 32 osoby = 64 osobodni. Uczniowie klas: IV, V, VI. Kierownik wycieczki: Monika Kopińska, opiekunowie wycieczki: Klaudia Szerlit i Jadwiga Kosz.
  11. Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, drugi rok studiów stacjonarnych, kierunek Leśnictwo, temat ćwiczeń: "Ekosystemy leśne Karkonoskiego Parku Narodowego. Restytucja jodły pospolitej w Karkonoskim Parku Narodowym”. Od 7 do 10 maja 2019 roku, 7 osób = 28 dni, prowadzący zajęcia dr Aleh Marozau.
  12. UWR, Koło Badań Interdyscyplinarnych, „Piąta edycja Konfrontacji, polegającej na dyskusji, żywej polemice i wymianie poglądów – sprzyjającej, zatem refleksji naukowej i prowadzeniu sporów. Przykładowe tematy referatów członków koła dotyczyły myśli teologicznej epoki nowożytnej, zastosowania eyetrackingu we współczesnej psychologii czy przykładowych zabiegów marketingowych – konferencja naukowa, w związku z jubileuszową okazją”. Od 10 do 12 maja 2019 roku, 11 osób = 33 dni. Prowadzący: Oskar Olejnik.
  13. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza, ul. Polna 40, 05-082 Stare Babice; Wycieczka turystyczno-edukacyjna (poznanie okolic Karpacza, zabytków kultury oraz zagadnień przyrodniczych Sudetów). Zajęcia ze strony UWR prowadził dr Krzysztof Parzóch: „Czytanie mapy topograficznej i obsługa dalmierza laserowego. Ćwiczenia z określania położenia punktów na mapie, przeliczanie skali mapy, nachylenie powierzchni, profil stoku. Pomiar dalmierzem laserowym – zebranie danych do profilu stoku. Pomiary przepływu potoku. Wycieczka terenowa z mapą: SE – Wilczy Potok – zapora przeciw rumowiskowa – kamieniołom – Krucze Skały – Stacja Ekologiczna”. Kierownik wycieczki: Marzena Rawa, Opiekunowie wycieczki: Anna Paszkowska-Stepniak i Edward Syga. Od 13 do 17 maja 2019 roku, 28 osób = 140 dni pobytu.
  14.i 15. Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie, ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów – Technikum - od 22-23.05 oraz od 27 -30 maja 2019 roku; Rozszerzenie zakresu wiadomości uczniów i rozwijanie umiejętności dla rozumienia problemów środowiskowych, korzystanie z różnych źródeł informacji o środowisku. Nabywanie i kształtowanie umiejętności praktycznych, takich jak: obserwacja środowiska, gromadzenie danych, opracowanie materiału badawczego. Prace badawcze w terenie i laboratorium. Pobyt i zajęcia w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy. Łącznie 49 osób = 196 osobodni. Kierownik wycieczki: Beata Majkut, opiekunowie wycieczki: Agnieszka Kilkus oraz Józefa Olszańska
  16. Uniwersytet Medyczny im Piastów Śląskich we Wrocławiu, I Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Carpe Herbarium”; Komitet Naukowy: dr Sylwia Zielińska – przewodnicząca, dr hab. Ewelina Piątczak, dr hab. Izabela Grzegorczyk-Karolak, dr hab. Sebastian Granica, dr hab. Agnieszka Bazylko, dr hab. Monika Czerwińska, dr Małgorzata Kikowska, mgr farm. Weronika Kozłowska; Patroni Konferencji: Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Katedra Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Katedra i Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii Roślin Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; Komitet Organizacyjny: Studenckie Koło Naukowe nr K 76 działające przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego: Aleksander K. Smakosz – przewodniczący, Jakub Mikus, Jędrzej Kurzawa, Sandra Krężel, Nikola Kwiatek, Mateusz Nowak; konferencja skierowana do studentów i doktorantów prowadzących badania z zakresu szeroko pojętych nauk farmaceutycznych, biologicznych i przyrodniczych; 24-26.05.2019 Stacja Ekologiczna „Storczyk”. 30 osób = 90 osobodni.
  17. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8, klasa: 3Ga – „Rozwijanie zainteresowań krajoznawczych, przyrodniczych, etnograficznych, historycznych. Poznanie walorów Karpacza oraz KPN’u. Zapoznanie z warunkami przyrodniczymi Karkonoszy. Kształtowanie odpowiedzialności, punktualności i umiejętności współpracy w grupie. Kształtowanie właściwych postaw oraz pozytywnego stosunku do świata przyrody. Zaspokajanie potrzeb psychofizycznych przez kontakty towarzyskie.” Kierownik wycieczki: Kruropka Neonila, Opiekun: Śliwka Marzena, liczba uczestników 26 osób = 130 osobodni, od 01 do 05 czerwca 2019 roku.. Przewodnik Pani Edyta Urbaniak.
  18. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe – moduł Geografia Fizyczna (Procesy geomorfologiczne w górach średnich, morfologia stoków, morfologia fluwialna, zlodowacenia Karkonoszy, problemy Geoekologiczne Sudetów), II rok licencjacki od 05 do 07.06.2019 roku, 15 osób = 45 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  19. Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1, 00-682 Warszawa, ul. Hoża 88, „Integracja młodzieży, pokazanie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz jego walorów turystycznych, krajobrazowych oraz wartości występującej tam flory i fauny. Wycieczka ma też za zadanie pokazanie uczniom, że dosłowna i metaforyczna droga na szczyt nie zawsze jest łatwa, ale dzięki dobremu nastawieniu, pracy grupowej, wzajemnemu wsparciu, motywacji i stawianiu czoła swoim słabościom można dotrzeć na każdy szczyt”. Od 05 do 06.06. 2019 roku, Klasa I, Kierownik wycieczki: Kwaśna Lucyna, Opiekunowie: Karina Sokołowska, Kinga Kaczmarek-Siuda, Justyna Bzura, Robert Krool. 22 osoby = 44 dni.
  20. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok magisterski Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Wakacyjne ćwiczenia terenowe, „Monitoring Przyrodniczy”. Od 05.06 do 08.06.2019 roku. 14 osób = 56 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń.
  21. Studenckie Koło Naukowe Ekologów przy Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, „III Ogólnopolska Konferencja Młodych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych”, 7-9 czerwca 2019 roku 18 osób = 41 dni.
  Program konferencji:
  Piątek 07.06.2019
  16: 00 -17:00 Rejestracja uczestników, zakwaterowanie w stacji ekologicznej „Storczyk”
  17: 20 -17:30 Uroczyste rozpoczęcie konferencji
  17: 30 -18:30 Wykład inauguracyjny: Dr hab. Tomasz Szymura prof. UWr – Przyroda gór w czasie zmian globalnych-
  18:40-20:00 Sesja referatowa I
  Kolon M., Kopeć M., Uniwersytet Wrocławski: Pierwiastki śladowe, biogeny i makroelementy w Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. z Islandii
  Ludwig M., Szymczyk P., Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu: Ostra choroba wysokościowa z punktu widzenia turysty
  Borkowski F., Kasprzak H., Uniwersytet Wrocławski: Ekologia wybranych torfowisk przejściowych w Sudetach Zachodnich
  Kukła K., Uniwersytet Wrocławski: Wpływ człowieka na ekosystemy Karkonoszy
  20: 00 – 00:00 Spotkanie integracyjne/ognisko
  Sobota 08.06.2019
  10:00-11:00 Śniadanie
  11:00-12:40 Sesja referatowa II
  Torzewski K., Uniwersytet Wrocławski: Czynniki limitujące występowanie Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & amp; amp; Nestl. w Sudetach
  Torzewski K., Uniwersytet Wrocławski: Charakterystyka zbiorowisk roślinnych Kotła Małego oraz Wielkiego Stawu w Karkonoszach
  Kalinowska A., Politechnika Gdańska: Treated wastewater influence on the microbial community composition of the recipient (Hornsund, Spitsbergen)
  Buda J., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Heterogenne rozmieszczenie bezkręgowców bentosowych w otworach kratownicowych
  Gruszczyńska M., Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Bioróżnorodność organizmów zasiedlających kociołki wietrzeniowe na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego
  12: 40-13:10 Przerwa kawowa
  13: 10 – 14:30 Sesja referatowa III
  Wypych B., Uniwersytet Śląski w Katowicach: Charakterystyka mineralogiczna złoża magnetytów z Kowarach w kopalni Wolność
  Tomczyk P., Uniwersytet Łódzki: Charakterystyka markerów mikrosatelitarnych dla 2 gatunków górskich: kostrzewy ametystowej i kostrzewy tatrzańskiej
  Raduła M., Uniwersytet Wrocławski: Modelowanie wilgotności gleby: porównanie topograficznego indeksu terenu i liczb wskaźnikowych Ellenberga
  Łopuch M., Uniwersytet Wrocławski: Ewolucja stożków sandrowych Elveflya i Nottinghambukta na przedpolu Lodowca Wernskiolda (SW Spitsbergen)
  14:30 – 15:15 Obiad
  15:15 – 16:15 Sesja referatowa IV
  Sieredziński E., Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci: Przypadek orki karłowatej (typ D) na Oceanie Antarktycznym
  Sieredziński E., Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci: Płetwale karłowate – dawny gatunek bipolarny
  Kołodko B., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Sytuacja żubra Bison bonasus (L.) w Bieszczadach w latach 2017-2019 w kontekście badań parazytologicznych
  16: 15-16:30 Uroczyste zakończenie konferencji
  Niedziela 09.06.2019
  10: 45-11:00 Wykwaterowanie ze stacji ekologicznej „Storczyk”
  22. Liceum Ogólnokształcące In II Armii Wojska Polskiego, ul. Wojska Polskiego 17, 55-100 Trzebnica. „Zajęcia edukacyjne w terenie; badanie różnorodności biologicznej, umiejętności oznaczania organizmów za pomocą klucza, doskonalenie umiejętności formułowania zależności przyczynowo-skutkowych, zajęcia z botaniki: „jak las wkracza na łąkę””. Wizyta w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy oraz w Muzeum Minerałów. Zajęcia ze strony UWR prowadzi doktorant Karol Torzewski. Od 10 do 11.06.2019 roku, 27 osób = 54 dni. Kierownik wycieczki: Jolanta Tas, Opiekunowie: Iwona Chmielowska, Jolanta Tas.
  23. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 12 do 14.06.2019 roku, 34 osoby = 102 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary, dr Bartosz Korabiewski oraz doktorant mgr Marcin Kowalczyk.
  24. Polskie Towarzystwo Geofizyczne i Uniwersytet Wrocławski, II Warsztaty Geofizyczne „Programowanie w środowisku R”, Karpacz 23-28. czerwca 2019 roku
  29 uczestników, 4 prowadzących:
  dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr,
  prof. dr hab. Tomasz Niedzielski, UWr,
  dr Bartosz Czernecki, UAM,
  dr Michał Marosz, UG.
  opiekun warsztatów: prof. dr hab. Joanna Wibig, UŁ

  Warsztaty dla młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów poświęcone tworzeniu rysunków, obrazów rastrowych, metodom interpolacji i analizie szeregów czasowych w środowisku R

  Dzień 0 (23.06 - Niedziela)
  Przybycie uczestników zajęć w godzinach rannych i popołudniowych
  Dzień 1 (24.06 - Poniedziałek)
  Demonstracja możliwości R (prezentacja ok. 30 min.) + zagadnienia wprowadzające
  R wprowadzenie (zajęcia praktyczne) + pakiet ‘dplyr’ + wizualizacja
  Dzień 2 (25.06 - Wtorek)
  Przetwarzanie z pakietem ‘dplyr’ + wizualizacja ‘ggplot2’
  Dzień 3 (26.06 – Środa)
  R jako narzędzie GIS (pakiety raster oraz tmap)
  Wizualizacja danych przestrzennych - kontynuacja
  Dzień 4 (27.06 - Czwartek)
  Analiza szeregów czasowych
  Dzień 5 (28.06 – Piątek)
  Zadania dla uczestników warsztatów - hands on data processing and visualization
  13:00 - Zakończenie warsztatów
  Dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę….
  25. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu: Flora i ekosystemy górskie”. Od 01.07 do 06.07.2019 roku. 12+4 osoby = 89 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, dr Sylwia Wierzcholska, dr inż. Ludmiła Polechońska, dr Agnieszka Klink.
  26. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 07.07 do 12.07.2019 roku. 20 + 4 osoby = 121+24 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Maria Kossowska, dr Sylwia Wierzcholska, dr inż. Ludmiła Polechońska, dr Agnieszka Klink.
  27. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 13.07 do 18.07.2019 roku. 10 + 2 osoby = 60+6 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska, dr Sylwia Wierzcholska.
  28. Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, 32-435 Krzczonów 82 – Uczniowski Klub Sportowy ”Cyrhla”; Wycieczka edukacyjna „Szlakami Parków Narodowych” Karkonoski Park Narodowy 12 osób = 48 osobodni, od 19.07 do 22.07. 2019 roku, Kierownik wycieczki: Aldona Walas, Opiekun wycieczki: Dariusz Walas.
  29. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Letnia - Summer School „Ecosystems of South-West Poland”. W Karkonoszach odbyła się część górska zajęć. Brali w niej udział studenci z Northern (Arctic) Federal University In Arkhangelsk oraz studenci z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadzący: prof. UAM dr hab. Zbigniew Celka oraz Doc. Tatiana Parinova i Doc. Anna Cherkasova. Od 12 do 15.07.2019 roku, 14 osób = 56 osobodni.
  30. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 28.07 do 02.08.2019 roku, 13 + 2 osoby = 78 + 14 osobodni; prowadzący zajęcia: dr inż. Ludmiła Polechońska i mgr Małgorzata Raduła - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  31. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu 59-222 Miłkowice, Wyjazd szkoleniowo integracyjny Młodzieżowej Drużyna Pożarniczej przy OSP w Ulesiu, od 14 do 15.09.2019 roku, 21 osób = 44 osobodni. Opiekunowie: Beata Burger i Anna Białas.
  32. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56, Realizacja programu międzynarodowego, projektu badawczego „Woda, jako dziedzictwo podlegające ochronie” w ramach programu unijnego Erasmus” od 10.10.2019 do 10.10.2019 roku 13 uczniów z Polski, 18 uczniów z Francji, 12 uczniów z Finlandii, 2 prowadzących plus 2 opiekunów, łącznie = 47 osobodni. Kierownik: Jolanta Kwaśniewska, Prowadzący zajęcia ze strony UWr: dr Jerzy Raczyk i dr Łukasz Stachnik.
  33. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Franciszka z Asyżu w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica od 14 do 15 października 2019 roku, 23 osoby = 46 osobodni. „Wyjazd krajoznawczy, warsztaty polonistyczne” Klasy: 3 aL., 3 bL, 3 cL, 2 bL KLO. Kierownik wycieczki: Ewa Krawczyk, Opiekun wycieczki: Agnieszka Wieteska.
  34. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasa: II b; „Wyjazd edukacyjno – krajoznawczy do Stacji Ekologicznej Storczyk w Karpaczu” od 16.10.2019 do 17.10.2019 roku, 27 osób = 54 osobodni. Kierownik: Urszula Janicka, Opiekunowie: Ewa Świerczyńska.
  35. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym – I rok mgr (10 osób) oraz Podyplomowe Studium „Ekoznawca” (4 osoby), Zajęcia terenowe w ramach przedmiotu „Ochrona ex situ”. Tematem zajęć są praktyczne sposoby realizacji ochrony ex situ realizowane w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, w Żywym Banku Genów KPN w Jagniątkowie oraz w Nadleśnictwie Ruszów. Od 17.10 do 18.10.2019 roku, 14 osób = 28 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Zygmunt Dajdok oraz dr hab. Jan Kotusz Zakład Botaniki, Instytut Biologii Środowiskowej; Muzeum Przyrodnicze UWr.
  36. Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Nauczania Fizyki „XIII Szkolne Warsztaty Fizyczne, 21 do 23.10.2019 roku KARPACZ”. Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Wrocław, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Wrocław, LO Nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inka”, Wrocław; Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk” Al. Wyzwolenia 5 58-300 Wałbrzych; 38 osób = 114 osobodni. Prowadzący ze strony UWr: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr, dr: Tomasz Greczyło, Wojtek Ganicza, Karina Mularczyk – Sawicka, Mirela Kaczmarek, Dobromiła Szczepaniak, Marta Młyńczyk.
  37. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 15 do 17.11.2019 roku, 49 osób = 147 osobodni. Wyjazd integracyjno – szkoleniowy – Spinacz – Kryminał (Szkolenie, gra terenowa w Karpaczu, zwiedzanie miasta). Organizatorzy: Roman Kupriianov; Szymon Włodarek, Adriana Drewniak, Karolina Urbaniak, Weronika Krzyszkowska, Himan Resovvces, Aneta Ostrówka, Kacper Wilczyński.
  38. Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Sudeckich, ul. Skrzydlata 27/5, 54-129 Wrocław; 27 osób = 54 osobodni , od 23 do 24 listopada 2019 roku, „Przewodnickie szkolenie terenowe w Kotlinie Jeleniogórskie”. Organizator: Monika Szyrmer.
  39. Uniwersytet Wrocławski, Koło Badań Interdyscyplinarnych, spotkanie integracyjne Zespołu, od 13 do 15.12.2019 roku, 10 osób = 30 osobodni, Organizator: Julia Kopystyńska.
  40. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Okręg Dolnośląski, ul. Pomorska 27/2, 50-216 Wrocław, 14-15.12.2019, 15 osób = 30 osobodni; zjazd integracyjno – szkoleniowy, organizator Stachura Dawid.
  41. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 28.12.2019 do 02.01.2020 – 45 osób = 266 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka i Piotr Oleś.

  2018
  1. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2017 do 02.01.2018 – 44 osób = 289 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka.
  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 05 do 07.01.2018 roku, 28 osób = 84 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary i dr hab. profesor Krzysztof Migała oraz doktoranci: Daniel Kępski i Marek Kowalczyk.
  3. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zajęcia terenowe: „turystyka zimowa”, II rok licencjacki od 12 do 14.01.2018 roku, 26 osób = 78 osobodni, prowadzący: dr hab. profesor Krzysztof Migała, dr hab. Piotr Owczarek, dr Łukasz Stachnik oraz doktoranci: Piotr Moskała.
  4. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy „Moralne granice rynku”. Warsztaty na podstawie książki Michaela Sandela, „Czego nie można kupić za pieniądze” oraz warsztaty: „Uwarunkowania ekologicznego i ekonomicznego budowy kanału Odra – Dunaj – Łaba” a także wykład: Elan Musk „Wizjoner czy psychopata”. Od 09.02 do 15.02.2018 roku – 17 osób = 115 osobodni. Prowadzący zajęcia: Adam Szafrański i ks. Wojciech Woźny.
  5. Duszpasterstwo Akademickie Wrocław, Ołbińska 1. „Wielkopostny wyjazd integracyjny duszpasterstwa akademickiego Karmel”. Od 02.03 do 04.03.2017 – 37 osób = 111 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojcowie: Fr. Fr. Tomasz Rydzewski i Mateusz Filipowski.
  6. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 23 do 25.03.2018 roku, 50 osób = 153 osobodni. Wyjazd integracyjno - szkoleniowy. Temat przewodni USA. Uczestnicy wyjazdu przygotowali przebrania związane z tematyką wyjazdu, oglądali i oceniali wcześniej nagrane przez siebie filmiki oraz brali udział w konkursach i zabawach integracyjnych. Organizatorzy: Julia Malinowska i Sandra Zdobylak.
  7. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej - „XIV Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa – Na końcu języka”; od 06 do 08 kwietnia 2018 roku, 21 osób=61 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marcin Poprawa, Przewodniczący SKNJ: Filip Czaja.
  HARMONOGRAM ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej
  Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XIV - Na końcu języka
  Karpacz, 6-8 kwietnia 2018 r.
  PIĄTEK (6 KWIETNIA)
  12:20-12:35 mgr Lucyna Kościelniak (UWr)
  Przekład artystyczny na polski język migowy –
  uwagi metodologiczne na podstawie tłumaczenia
  Inwokacji z „Pana Tadeusza”
  12:35-12:50 Karolina Gruszka (UWr)
  Językowy obraz psa i kota we frazeologizmach polskich i angielskich
  12:50-13:05 mgr Konrad Szymczak (UWr)
  Czy w Fabryce Wrażeń dostaniemy Dar Grabiny?
  Czyli o nazwach fikcyjnych produktów i przedsiębiorstw
  w polskich operach mydlanych
  13:05-13:25 Dyskusja
  17:20 – rozpoczęcie konferencji
  17:30-17:45 Agnieszka Kras (UWr)
  Janusze, Grażny, Sebixy, Karyny – współczesne polskie stereotypy w języku internautów
  17:45-18:00 Anna Raczyńska (UWr)
  Językowy obraz świata a poezja, czyli przestrzeń w twórczości Bolesława Leśmiana
  18:00-18:15 Filip Czaja (UWr)
  Rozważania językowe w prozie twórców Nowej Fali
  18:15-18:35 Dyskusja
  19:00-20:00 - obiadokolacja
  21:00 – wieczór integracyjny
  SOBOTA (7 KWIETNIA)
  9:00–10:00 – śniadanie
  10:30-10:45 mgr Dorota Hamerlok (UŚ)
  Analiza ekspresywności nazw ptaków stosowanych jako określenia ludzi we współczesnej polszczyźnie
  10:45-11:00 mgr Olga Nowaczyk (UWr)
  Ukraińska leksyka kolejowa w tekście literackim (na materiale ze zbiorów opowiadań „Залізниці”, „потяги”, „вокзали”)
  11:00-11:15 Michalina Jaworska (UWr)
  Sacrum w popularnych baśniach Hansa Christiana Andersena
  11:15-11:30 Klaudia Raflik (UAM)
  „Śmieciowe” narracje – język w komunikacji medialnej
  11:30-11:50 Dyskusja
  11:50–12:10 – przerwa kawowa
  12:10-12:30 dr Marta Śleziak (UWr)
  Klepsydra – dawne i współczesne realizacje gatunku
  12:30-12:50 dr Izabela Wasztyl (UWr)
  Nazwy klubów piłkarskich na byłych ziemiach polskich
  (lata 1901-1918)
  12:50–13:05 Dyskusja
  13:30–14:30 – obiad 14:30–16:50 – czas wolny
  16:50-17:05 mgr Klaudia Chalczyńska (UŁ)
  Wartościowanie na bułgarskich i słoweńskich blogach podróżniczych
  17:05-17:20 Kamil Uryszek (UWr)
  Kształtowanie polskiej terminologii politycznej na tle kryzysu demokracji w latach 30. XX w.
  17:20-17:35 Dominik Arest (UAM)
  Problem tożsamości dzisiejszych Grekocypryjczyków – ujęcie socjolingwistyczne na podstawie badań własnych
  17:35–17:55 Dyskusja
  17:55–18:15 – przerwa kawowa
  18:15-18:30 mgr Ewa Kaczmarz (UWr)
  Model anotacji do badań nad dialogiem w komunikatorze
  18:30-18:45 mgr Bartosz Zasieczny (US)
  O etykietowaniu w komunikacji internetowej
  18:45-19:00 mgr Kamil Wabnic (UWr)
  Internetowa adaptacja regulaminu.
  Analiza genologiczna wątków regulaminowych
  Sportowego Forum Dyskusyjnego
  19:00–19:20 Dyskusja
  19:45–20:45 – kolacja
  21:30 – wieczór integracyjny
  NIEDZIELA (9 KWIETNIA)
  10:00–11:00 – śniadanie
  11:30-11:50
  dr Marcin Poprawa (UWr)
  Słowa w służbie walki i propagandy. Hasła polityczne w latach 1939–1945
  11:50–12:00 Dyskusja
  12:00–12:20 – przerwa kawowa
  13:30 – zakończenie konferencji
  8. Uniwersytet Wrocławski WNB Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii od 14.04 do 15.04.2018 roku, III rok biologia, Specjalność Nauczycielska Przyroda „Ćwiczenie terenowe w dydaktyce przyrodniczej” 17 osób = 36 osobodni. Prowadzący dr J. Krawczyk.
  9. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 20-22 kwietnia 2018 roku; 18 osób = 54 osobodni. Fizyczno-Astronomiczna Konferencja Wiosna 2018 „FAK 2018”
  W trakcie wyjazdu odbyły się następujące wystąpienia:
  ABSTRAKTY REFERATÓW
  Układy z klasycznymi i kwantowymi stopniami swobody
  Paweł Promny
  Model Falicova-Kimballa opisuje lokalne oddziaływanie klasycznych (zlokalizowanych) cząstek z elektronami, które tworzą gaz elektronowy w sieci krystalicznej. W mojej pracy badam ogólne właściwości modelu na dwuwymiarowej sieci heksagonalnej, gdzie klasycznymi cząstkami są atomy, które przyłączają się nad węzłami sieci (adatomy). Głównym celem mojej pracy było wyznaczenie diagramów fazowych dla koncentracji innych niż half-filling, czyli gdy liczba elektronów i adatomów przypadająca na węzeł sieci jest różna od 0.5. Otrzymane wyniki pokazują nieznane wcześniej właściwości tego typu silnie skorelowanych układów. Badany przeze mnie model może zostać zastosowany do badania atomów wodoru, które przyłączają się do sieci grafenu i tworzą uporządkowane struktury.
  Kwantowe wyżarzanie problemu kolorowania grafu
  Andrzej Więckowski Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Komputery są prawdopodobnie najważniejszym wynalazkiem ludzkości. Możemy je znaleźć w praktycznie każdym aspekcie naszego życia. Od poprzedniego wieku od około lat sześćdziesiątych, w przybliżeniu co dwa lata, liczba tranzystorów w procesorach (CPU) podwaja się. To sformuło- wanie stanowi słynne prawo Moore’a. Aktualnie obserwuje się stopniowe hamowanie tej zależności. Możliwe, że za kilka lat rozwój komputerów zatrzyma się. Nadzieja jest pokładana w komputerach kwantowych. Badania nad komputerami kwantowymi mogą być ważnym czynnikiem dla rozwoju naszej technologii. Firma D-Wave Systems jest pierwszą na świecie firmą oferującą komputery kwantowe, a precyzyjniej adiabatyczne komputery kwantowe. Celem pracy było symulowanie wyżarzania kwantowego z nieporządkiem. Otrzymane wyniki porównano również z wynikami przete- stowanymi na prawdziwym komputerze kwantowym. Jako badane zagadnienie wybrano problem kolorowania grafu (klasa problemów NP).
  FAK 2018
  Heliofizyka
  Małgorzata Pietras Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego
  Celem mojego wystąpienia jest zapoznanie oraz, mam nadzieję, zainteresowanie uczestników mniej znaną gałęzią astronomii, jaką jest heliofizyka. Przedstawię podstawowe zjawiska związane z aktywnością magnetyczną Słońca: plamy i rozbłyski słoneczne, protuberancje, pętle porozbłyskowe oraz koronalne wyrzuty masy. Zaznaczę jaki wpływ mają one na stan ziemskiej magnetosfery, a co za tym idzie, życie ludzkie. Dodatkowo pokażę teleskopy używane do badania Słońca w Obserwatorium Astronomicznym UWr w Białkowie.
  Metaliczność gwiazd
  Wojciech Niewiadomski
  Jednym z ważnych aspektów badania gwiazd jest analiza linii absorpcyjnych w obserwowanym widmie. Dzięki temu możemy między innymi poznać koncentrację poszczególnych pierwiastków w atmosferach gwiazdowych. Istotne znaczenie mają tu pierwiastki o liczbach atomowych większych od helu nazywane w astronomii metalami. W swojej prezentacji opiszę główne źródła cięższych pierwiastków we Wszechświecie, oraz jakich informacji dostarczają obserwacje ich linii spektralnych. Przedstawię fotometryczne metody badania metaliczności które są stosowane współcześnie. Omówię również jak obecność metali wpływa na budowę i ewolucję gwiazd.
  Zderzenia wiązek światła
  Mateusz Bączkowski
  Od pewnego czasu prowadzone są badania w celu potwierdzenia niektórych teorii z XX w. Jedną z takich teorii jest teoria opisująca zderzenie dwóch fotonów w wyniku których powstaje materia. Zostały już rozpoczęte nad potwierdzeniem tej teorii przez Imperial College London, więc jak widać jest to temat warty uwagi.
  Kosmiczne eksplozje: Supernowe w ujęciu teoretycznym
  Aleksandra Kotek Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
  Supernowa jest fascynującym zjawiskiem w astrofizyce i stanowi niebagatelne wyzwanie dla badań teoretycznych. Podczas tej eksplozji może uwolnić się tyle energii, ile Słońce wytwarza podczas całego swojego życia. Jednak skąd ta energia się bierze i jakie procesy fizyczne zachodzą w miejscu narodzin gwiazd neutronowych, czarnych dziur i ciężkich pierwiastków chemicznych? Na to i wiele innych pytań postaram się odpowiedzieć w prezentacji.
  FAK 2018
  Kosmiczne eksplozje: Supernowe w ujęciu obserwacyjnym
  Katarzyna Kowalska Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
  Supernowe są doskonałym laboratorium do badania procesów zachodzących w gwiazdach oraz ich pozostałościach. Za początek obserwacji supernowych uznaje się rok 185 r., natomiast pierwsze badania zostały przeprowadzone dopiero w ubiegłym wieku. O tym jak często możemy obserwować te zjawiska, jak mierzyć odległości we Wszechświecie i dlaczego są to tak wielobarwne obiekty opowiem podczas prezentacji.
  Rzędy wielkości w gwiazdach neutronowych
  Michał Siemaszko
  Gwiazdy neutronowe są jednymi z ciekawszych i bardziej złożonych struktur we Wszechświecie. Ich teoretyczny opis jest dla fizyków nie lada wyzwaniem. Warunki na nich panujące nie występują nigdzie indziej z wyjątkiem niektórych czarnych dziur. W mojej prezentacji pokażę, jak wyliczyć podstawowe parametry gwiazd neutronowych w prosty sposób tzn. bez odwoływania się do skomplikowanych gałęzi fizyki jak np. magneto-hydrodynamika czy fizyka materii skondensowanej. Wykorzystywana będzie wiedza będąca w zasięgu ręki studenta I stopnia fizyki.
  Fizyka w Formule 1
  Tomasz Antonik
  Formuła 1 jest najbardziej zaawansowanym technologicznie sportem na świecie. Bolidy rozwijają ogromne prędkości dzięki wykorzystaniu konstrukcji aerodynamicznych opracowywanych przy pomocy obliczeń i symulacji fizycznych. W prezentacji postaram się ukazać w jaki sposób samochody wykorzystują fizykę podczas pokonywania zakrętów oraz w jaki sposób osiągają możliwości niedostępne dla zwykłych samochodów. No i będą pokazane niektóre ciekawe wypadki.
  Irradiancja
  Piotr Paśnik Instytut Astronomiczny UWr
  W ramach swojego wystąpienia opowiem o irradiancji, czyli nasłonecznieniu na powierzchni Ziemi oraz jej zmianach w różnych skalach czasowych - od zmian sekundowych do tych trwających miliardy lat. Zmiany te są zależne między innymi od lokalizacji na powierzchni Błękitnej Planety, jej ruchu obiegowego wokół Słońca oraz tego, co się dzieje na naszej gwieździe. Okazuje się, że stopień aktywności słonecznej ma bezpośredni i niebagatelny wpływ na wartość strumienia energii docierający do Ziemi, co może nieść za sobą zmiany klimatyczne na globalną skalę - w tym epoki lodowcowe.
  Rola niestabilności fizycznych w przerzutach nowotworowych
  Michał Bogdan University of Cambridge
  Stabilność (lub jej brak) granic między fazami jest istotnym i nietrywialnym zagadnieniem w wielu procesach fizycznych i geologicznych. W ostatnich latach wzrosła także świadomość jej znaczenia dla przebiegu procesów biologicznych. Czy przykładem może być wzrost nowotworów i inicjacja przerzutów? Granice tkanek złośliwych z otoczeniem często mają skomplikowany kształt i tworzą "paluchy", z których następnie oddzielają się grupy komórek, inicjujące przerzuty. Czy to zjawisko może mieć coś wspólnego z klasyczną niestabilnością Saffmanna-Taylora, która polega na powstawaniu skomplikowanego frontu między płynem o dużej i małej lepkości?
  Zastosowanie teorii grup w fizyce
  Michał Bobula Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
  Grupy pełnią istotną rolę we współczesnej fizyce. Wynika to z faktu, że własności symetrii układów, w których rozpatrywane są poszczególne zjawiska fizyczne, tworzą grupę, a odpowiadające im prawa fizyki stają się niezmiennicze względem tej grupy. W swoim wystąpieniu omówię parę przykładów zastosowań teorii grup w fizyce.
  Paradoksy szczególnej teorii względności
  Maciej Kowalczyk Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
  Szczególna teoria względności często sprawia, że studenci posiadający pewną intuicję fizyczną, na początku mają problem z jej zrozumieniem. Rodzi to wiele nieporozumień takich jak tak zwany "Paradoks bliźniąt". W swoim wystąpieniu skupię się właśnie na tym zagadnieniu, a moim celem bedzie udowodnienie, że jest to paradoks pozorny.
  FAK 2018
  Wstęp do solarigrafii
  Grzegorz Lukas Uniwersytet Wrocławski, Wydział Fizyki i Astronomii
  Podczas swojej wypowiedzi omówię podstawy solariografii. Dziedziny fotografii powstałej na początku XXI wieku jako projekt artystyczny polskich studentów ASP. Referat przybliży kwestie fizyczne związane z tym zagadnieniem. Na końcu opowiem o moich doświadczeniach związanych z solariografią. Wśród nich główne miejsce zajmie własnoręczne wykonanie aparatu wykonującego zdjęcia w tej technice.
  FAK 2018
  ABSTRAKTY POSTERÓW
  Wpływ naprężenia na własności spinowe czarnego
  fosforu
  Kamil Simiński
  W dobie popularności pojęć takich jak nanofizyka, czy nanotechnologia nauka jasno wskazuje na fakt, iż wiele niespotykanych dotąd zjawisk i mechanizmów wynika bezpośrednio z niewielkich rozmiarów oraz ograniczonej wymiarowości danych struktur. W związku z tym obecnie coraz więcej uwagi i środków poświęca się na badania związane z własnościami oraz zastosowaniem materiałów dwuwymiarowych (2D). Jednym z najnowszym przedstawicieli tej grupy jest fosforen czyli dwuwymiarowy odpowiednik czarnego fosforu. W pracy rozważam wpływ naprężenia mechanicznego na strukturę pasmową, a tym samym na własności spinowe fosforenu wykorzystując w tym celu obliczenia oparte na DFT.
  ZJAWISKO PRZEŁĄCZANIA SPINU W METALOORGANICZNYCH KOMPLEKSACH Z RODZINY ZWIĄZKÓW ŻELAZA Z TRIAZOLAMI
  Małgorzata Rudnicka Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
  Część kompleksów metali przejściowych o symetrii oktaedrycznej posiada zdolność do zmiany spinu jonu metalu centralnego. Efekt ten, nazywany zjawiskiem przełączania spinu (SCO), uzyskać można przez zmianę stopnia natężenia czynnika zewnętrznego oddziałującego z próbką. Czynnikiem tym może być chociażby temperatura, ciśnienie, promieniowanie elektromagnetyczne, pole elektryczne, czy pole magnetyczne [1]. Zmiana spinu ostatecznie pociąga za sobą zmianę struktury elektronowej całego kompleksu, dlatego substancja wykazuje różne właściwości chemiczne oraz fizyczne w stanie niskospinowym, LS, i wy-sokospinowym, HS. Oba stany można rozróżnić poprzez zmianę ich właściwości magnetycznych, optycznych lub strukturalnych. Związki żelaza z triazolami to jedna z wielu rodzin, wśród których obserwowany jest efekt SCO. Ogólny jej wzór to [Fe(Rtrz)3 ]A2nH2O, gdzie R to substrat inny niż żelazo, trz – ligand 1,2,4-triazolowy bądź jego pochodna, zaś A – przeciwstawny jon [2, 3].
  FAK 2018
  Rys.1 Stan niskospinowy (LS) oraz wysokospinowy (HS).
  Referencje
  [1] T. Mahfoud, A. Bousseksou, G. Molnár, Molecular Bistability in Transition Metal Complexes: Electric Field-Induced Switching and Surface Plasmon Resonance Detection, Université Paul Sabatier – Toulousse III (2011).
  [2] H. Peng, Synthesis of spin crossover micro- and nano-particles and study of the effect of their sizes and morphologies on their bistability properties, Université Paul Sabatier – Toulousse III (2015).
  [3] P. Gütlich, H. A. Goodwin, Spin Crossover in Transition Metal Compounds II, Topics in Current Chemistry 234 , Springer (2004).
  Obserwacje nieba północnego w celu poszukiwania wybuchów supernowych oraz analizy zmienności jasnych układów podwójnych
  gwiazd – CZĘŚĆ I
  Aleksandra Kotek, Katarzyna Kowalska, Przemysław Mikołajczyk
  Podstawowym celem naukowym naszego projektu będą systematyczne przeglądy nieba północnego w poszukiwaniu wcześniej nieznanych supernowych. Dostępny sprzęt obserwacyjny tj. teleskop 25 cm oraz 32 cm, monochromatyczna kamera CCD oraz montaż paralaktyczny, pozwoli nam poszukiwać nowych wybuchów gwiazd masywnych w pobliskich galaktykach Grupy Lokalnej.
  10. Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, II rok biologii, „Wybrane zagadnienia z dendrologii” Od 11 do 13.05.2018 roku, 8 osób = 24 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sylwia Wierzcholska
  11. Gimnazjum im. Św. Franciszka w Legnicy, ul. Ojców Zbigniewa i Michała 1, 59-220 Legnica od 16 do 18 maja 2018 roku, 19 osoby = 57 osobodni, realizacja zagadnień z zakresu biologii. „Warsztaty popularnonaukowe w Stacji Ekologicznej UWr. Poznanie tradycji regionu.” Klasa 2A Gim. Prowadzący zajęcia ze strony UWr dr Krzysztof Parzóch. Opiekunowie i prowadzący ze strony Gimnazjum: Chwast Bartosz i Jadwiga Dominiczak
  12. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Ćwiczenia terenowe Środowiska górskie: piętrowość geoekologiczna obszarów górskich na przykładzie Karkonoszy” studia II stopnia, I rok, geografia od 18 do 19.05.2018 roku, 14 osób = 28 osobodni, prowadzący: mgr Aleksandra Michniewicz.
  13. Zespół Szkół Społecznych, 57-300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12, Klasa: I-II SLO. Zajęcia edukacyjne „Realizacja projektu przyroda. Integracja młodzieży”. Opiekunowie wycieczki: Marzena Gmerek, Dorota Kamińska – Domurao. Kierownik wycieczki: Mieczysław Kowalcze. Od 21-05 do 25-05-2018 roku – 28 osób = 136 osobodni. Ze strony Uniwersytetu ćwiczenia prowadzili: dr Krzysztof Parzóch: Rzeźba Karkonoszy, Przejście na trasie KARPACZ –Równia pod Śnieżką – Kocioł Łomniczki, Zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku – krótka wycieczka po okolicy, Całodobowe pomiary przepływów potoku i analiza hydrografu, „Czytanie mapy topograficznej” - prezentacja; doktorant Karol Torzewski: Wycieczka: Bioróżnorodność KPNu (w tym: piętra roślinności, rola martwego drewna, ochrona czynna/ochrona bierna, restytucja jodły, przystosowanie roślin do klimatu wysokogórskiego, wpływ człowieka na park narodowy). Warsztaty: botaniczne, uroki próchniejącego drewna (lub: Przemiany roślinności).
  14. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 25 do 27.05.2018 roku, 24 osoby = 72 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary i dr hab. Piotr Owczarek
  15. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 28 do 30.05.2018 roku, 27 osób = 81 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary i dr hab. Piotr Owczarek
  16. Studenckie Koło Naukowe Ekologów działające przy Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska UWr „ II Ogólnopolska Konferencja Młodszych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych 1-3 czerwca 2018 roku Stacja Ekologiczna „Storczyk” w Karpaczu”. 25 osób = 75 osobodni. Komitet Naukowy: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, prof. dr hab. Aleksandra Samecka-Cymerman, prof. dr hab. Krzysztof Migała, dr hab. Tomasz Szymura, dr hab. Magda Szymura; Komitet Organizacyjny: Maria Kolon, Agnieszka Hajduk, Filip Borkowski, Marcin Kopeć, Aleksandra Puchtel.
  17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Henryka Sienkiewicza, 17-200 Hajnówka ul. Nowowarszawska 20, Klasa: VIIA, VIIB,, IIB. „Zajęcia dydaktyczne na temat topografii i geologii Sudetów. Integracja młodzieży”. Opiekunowie wycieczki: Monika Sadowska – Kot, Małgorzata Ziniewicz, Piotr Oniszczuk. Kierownik wycieczki: Arkadiusz Mróz. Od 04-06 do 07-06-2018 roku – 42 osób = 168 osobodni. Ze strony Uniwersytetu ćwiczenia prowadzili: dr Krzysztof Parzóch: Zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku – krótka wycieczka po okolicy, Całodobowe pomiary przepływów potoku i analiza hydrografu, „Czytanie mapy topograficznej” - prezentacja: Wycieczka: przewodnik Junior Brzeziński.
  18. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiszni Małej, 55-114 Wisznia Mała, ul. Szkolna 51; 05.06.2018, 36 uczniów +3 opiekunów, = 39 osobodni, klasa V i VI, Zajęcia ze strony UWr prowadził doktorant Karol Torzewski; "Warsztaty botaniczne" - zajęcia kameralne, "Bogactwo świata roślin" - zajęcia terenowe. Opiekunowie: Jolanta Krylis i Celina Warzecka, Kierownik wycieczki Barbara Waścińska.
  19. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szewcach, 55-114 Wisznia Mała, ul. Strzeszowska 7; 06.06.2018, 19 uczniów +3 opiekunów, = 22 osobodni, , Zajęcia ze strony UWr prowadził doktorant Karol Torzewski; "Warsztaty botaniczne" - zajęcia kameralne, "Bogactwo świata roślin" - zajęcia terenowe.. Opiekunowie: Agnieszka Falów i Jolanta Dziuba , Kierownik wycieczki Barbara Waścińska.
  20. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Krynicznie, 55-114 Wisznia Mała, ul. Szkolna 6; 06.06.2018, 22 uczniów +3 opiekunów, = 25 osobodni, klasy: VII, IIA, IIB, IIIA, IIIB, Zajęcia ze strony UWr prowadził doktorant Karol Torzewski; "Warsztaty botaniczne" - zajęcia kameralne, "Bogactwo świata roślin" - zajęcia terenowe. Opiekunowie: Kraszewska i Olbusz, Kierownik wycieczki Barbara Waścińska
  21. Uniwersytet Warszawski „Instytut Artes Liberales” od 07 do 10 czerwca 2018 roku, Warsztaty „Na styku natury i Kultury”, 20 osób = 80 osobodni, organizator ze strony UWr prof. dr hab. Bogusław Pawłowski oraz ze strony UW Pani Bogusława Rokoszewska.
  22. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, III rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, Wakacyjne ćwiczenia terenowe, „Monitoring Przyrodniczy”. Od 11.06 do 14.06.2018 roku. 14 osób = 48 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń.
  23. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe 2 – moduł Geografia Fizyczna (Procesy geomorfologiczne w górach średnich, morfologia stoków, morfologia fluwialna, zlodowacenia Karkonoszy, problemy Geoekologiczne Sudetów), II rok licencjacki od 11 do 13.06.2018 roku, 12 osób = 36 osobodni, prowadzący: dr Bartosz Korabiewski.
  24. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu: Flora i ekosystemy górskie”. Od 24.06 do 29.06.2018 roku. 20+4 osoby = 139 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, dr Ludmiła Polechońska, dr Grzegorz Kosior, doktorant mgr Zbigniew Łobas.
  25. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 30.06 do 05.07.2018 roku. 20 + 4 osoby = 120+24 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, dr Maria Kossowska, dr Małgorzata Dambiec i dr Grzegorz Kosior.
  26. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 06.07 do 11.07.2018 roku. 20 + 4 osoby = 121+24 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr Małgorzata Dambiec, dr Grzegorz Kosior, dr Ewa Szczęśniak, Prof.dr hab. Krzysztof Świerkosz.
  27. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 12 do 17.07.2018 roku, 17 + 2 osoby = 102 + 12 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Ludmiła Polechońska i mgr Małgorzata Raduła - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  28. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki, Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 18 do 23.07.2018 roku, 11 + 1 osoba = 66 + 6 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Ludmiła Polechońska - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  29. Stowarzyszenie Podnoszenia Kwalifikacji Kobiet 05-332 Siennica; Obóz Fabularny „HOBBIT” w Karpaczu (Zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży w czasie wakacji, zapoznanie z walorami krajoznawczymi Dolnego Śląska i Karkonoszy, integracja dziewcząt w wieku 12-15 lat, które starają się wzrastać w podobnych wartościach i przekonaniach, podnoszenie kondycji fizycznej oraz wzmocnienie myślenia strategicznego poprzez gry terenowe i miejskie oparte na fabule powieści „Hobbit”), od 10 do 17.08.2018 roku, 19 osób = 152 osobodni, Kierownik obozu Maria Biernacka.
  30. Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław od 10 do 12 września 2018 roku, klasa III B, 14 osób = 42 osobodni, „Poznanie ekosystemów Karkonoszy, zajęcia w Banków Genów w Kostrzycy”. Kierownik Iwona Jezierska, opiekun: Joanna Cwynar- Wojtanis.
  31. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie; 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 121. Klasa I, II i III „Wycieczka dydaktyczno - turystyczna. Cel: zwiedzanie Karpacza i okolic, zwiedzanie Pragi. Zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia terenowe na terenie Karkonoszy” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Krzysztof Parzóch – „Środowisko geograficzne Karkonoszy. Czytanie mapy topograficznej, pomiary dalmierzem”, nauczyciele: Anna Kuś oraz Beata Koziarek. Od 19 do 21-09-2018 roku – 18 osób = 54 osobodni.
  32. II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Oleśnicy 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56, klasa biologiczno-chemiczna (medyczna); „Wycieczka przedmiotowa z biologii do KPN’u, Leśnego Banku Genów w Kostrzycy, Oczyszczalni biologicznej Stacji Ekologicznej w Karpaczu oraz wykład dr Wojciecha Giży na temat roślin chronionych w Sudetach” od 24.09.2018 do 26.09.2018 roku 16 osób = 48 osobodni. Kierownik: Jolanta Kwaśniewska
  33. Uniwersytet Opolski, Wycieczka krajoznawcza, przyroda Karkonoszy Od 28 do 29.09.2018 roku, 11 osoby = 22 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  34. Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław od 01 do 03 października 2018 roku, klasa II B, 14 osób = 42 osobodni, „Poznanie ekosystemów Karkonoszy”. Kierownik wycieczki: Joanna Cwynar- Wojtonis, opiekun: Iwona Jezierska.
  35. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 13 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 50-035 Wrocław, pl. Muzealny 20, „Poszerzenie wiedzy o Polsce m. In. O Karkonoskim Parku Narodowym; kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz akceptowanie inności, doskonalenie samodzielności, klasa VIIA, od 9 do 11.10.2018 roku; 12 osób = 36 osobodni, kierownik wycieczki i opiekun ze strony uniwersytetu dr Tomasz Greczyło.
  36. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasa II d. „Udział w zajęciach terenowych z geografii z zakresu geomorfologii i hydrologii. Poznanie krajobrazu Karkonoszy, doskonalenie orientacji w terenie. Integracja klasy.” – Prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Krzysztof Parzóch nauczyciele: Anna Banaś oraz Cecylia Pawlik-Kądziołka. Od 15 do 16-10-2018 roku – 31 osób = 62 osobodni.
  37. Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej, Zakład Nauczania Fizyki „XI Szkolne Warsztaty Fizyczne, 24 do 26.10.2018 roku KARPACZ”. Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Wrocław, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Wrocław, LO Nr 1 im. Danuty Siedzikówny "Inki", Wrocław; 37 osób = 111 osobodni. Prowadzący ze strony UWr: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr, dr: Tomasz Greczyło, Wojtek Ganicza, Barbara Kucharska, Karina Mularczyk – Sawicka, Mirela Kaczmarek, Magda Michalska, Dobromiła Szczepaniak.
  38. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, II rok licencjacki, Ochrona Środowiska; Geomorfologia - ćwiczenia terenowe, od 09 do 11.11.2018 roku, 26 + 1 osób = 78 + 3 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Krzysztof Parzóch.
  39. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 16 do 18.11.2018 roku, 54 osób = 162 osobodni. Wyjazd integracyjno - szkoleniowy. Organizatorzy: Katarzyna Kulon i Magdalena Miś.
  40. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Kochanowskiego 18 – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego; Wycieczka przedmiotowa klasy 1B1 do Karpacza w dniach 20-21 listopada 2018 roku. Wykłady ze strony UWr: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz – „Rośliny inwazyjne”, mgr Ryszard Dolatkowski „Oczyszczalnie roślinne, jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej”, mgr Mariusz Kokotowski – Edukacja filmowa; zajęcia w KPN – Centrum Informacyjne. 24 osoby = 48 osobodni, Opiekun i wychowawca Pan Mariusz Kokotowski.
  41. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2018 do 01.01.2019 – 47 osób = 266 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka i Marcin Rutecki

  2017
  1. Duszpasterstwo Akademickie Warszawa Freta 10. „Dumania sylwestrowe”. Od 28.12 do 02.01.2017 – 38 osób = 196 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojcowie: Norbert Kuczko i Łukasz Kubiak.
  2. Uniwersytet Opolski, III semestr II stopnia kierunek Biotechnologia „Naturalne metody oczyszczania ścieków” (zapoznanie studentów z zasadami konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej „Storczyk”. Wycieczka edukacyjna – omówienie zagadnień z ekologii i hydrologii w ramach jednodniowej wycieczki pieszej: KARPACZ, Biały Jar, Dom Śląski, Śnieżka, Kocioł Małego Stawu, KARPACZ. Od 09 do 10.01.2017 roku, 11 osób = 22 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  3. Stowarzyszenie Promocji Kultury i Nauki 02-057 Warszawa, ul. Filtrowa 27. Kurs Zimowy „Cztery miłości” (w oparciu o książkę C.S. Lewisa). Od 13.02 do 19.02.2017 – 14 osób = 85 osobodni. Prowadzący zajęcia: Adam Szafrański.
  4. Duszpasterstwo Akademickie Wrocław, Ołbińska 1. „Wyjazd integracyjny duszpasterstwa akademickiego Karmel”. Od 03.03 do 05.03.2017 – 33 osoby = 99 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Fr. Tomasz Rydzewski.
  5. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Procesy rzeźbotwórcze” II rok licencjacki od 18 do 19.03.2017 roku, 29 osoby = 58 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch oraz dr Mateusz Strzelecki.
  6. Zespół Szkół Nr 22, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 18-26, klasy: IIIE, IIIA, IIIF; „Zajęcia przygotowujące do matury z: biologii, chemii, matematyki” 26 do 29.03. 2017 roku, 28 osób = 112 osobodni. Prowadzący zajęcia: Agnieszka Szostek, Anna Tomaszewska, Andrzej Wolanin. Kierownik wycieczki: Agnieszka Szostek.
  7. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej - „XIII Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa - Język bez granic”; od 07 do 09 kwietnia 2017 roku, 22 osoby=60 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marcin Poprawa,
  Przewodniczący SKNJ: Filip Czaja.
  HARMONOGRAM XII Ogólnopolskiej konferencji studencko-doktoranckiej Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa - Język bez granic. Studenckie Koło Naukowe Językoznawców UWr - Karpacz, 7-9 kwietnia 2017 r.
  PIĄTEK (7 KWIETNIA)
  16:00–16:15 – rozpoczęcie konferencji
  11:35–11:55 – przerwa kawowa
  11:55-12:10 mgr Andrei Ahapau (KUL)
  Dobra komunikacja kluczem do porozumienia w małżeństwie
  12:10-12:25 Hubert Jankowski (UWr)
  O języku transparentów Czarnego Protestu i Międzynarodowego Strajku Kobiet
  12:25-12:40 Dagmara Kałkus (UWr)
  Przygotowanie narzędzi do badań nad językiem kobiet i mężczyzn: metaanaliza literatury naukowej
  12:40-13:00 Dyskusja
  16:15-16:30 mgr Olga Kowalczyk (UWr)
  Nazwy lokomotyw – od symbolu do slangu
  16:30-16:45 Paulina Roszak (UWr)
  Czy tylko „dla miłych Czytelników”? Relacje nadawczo-odbiorcze w reportażach i listach Kazimierza Nowaka z podróży afrykańskiej w latach 1931–1936
  16:45-17:00 Filip Czaja (UWr)
  Milczenie czy przemilczanie? Język ezopowy w prozie Juliana Kornhausera
  17:00-17:20 Dyskusja
  18:30-19:30 - obiadokolacja
  13:00 – zakończenie konferencji
  20:00 – wieczór integracyjny
  SOBOTA (8 KWIETNIA)
  9:30–10:30 – śniadanie
  10:30-10:45 mgr Izabela Wasztyl (UWr)
  Emocje piłkarzy jako przykład kreowania widowiska w telewizyjnej transmisji sportowej
  10:45-11:00 Martyna Rzeźnik (UŁ)
  Komentarz e-sportowy jako nowy gatunek medialny
  na materiale transmisji meczów turniejowych
  Counter Strike: Global Offensive
  11:00-11:15 Dorota Hamerlok (UŚ)
  Próba opisu tzw. samogłoski nosowej ą za pomocą metod proponowanych w modelu fonologii rządu
  11:15-11:30 Dominika Regiec (UŚ)
  „Odlecieć na niebieskie, ptasie polany” – metafora
  autorstwa Adama Ziemianina w świetle teorii metafor
  i amalgamatów
  11:30–11:50 Dyskusja
  11:50–12:10 – przerwa kawowa
  12:10-12:25 mgr Joanna Rutkowska (US) mgr Bartosz Zasieczny (US)
  Katole i lewaki – o etykietowaniu w komunikacji internetowej
  12:25-12:40 mgr Artur Otton Firlej (UJ) Tomasz Pietrucha (UJ)
  Polscy politycy wobec sztuki – strategie komunikacyjne
  w dyskursie publicznym po 1989 roku
  (od Nieznalskiej do Frljića)
  12:40-12:55 mgr Iga Ranoszek (US)
  O śmieszności oraz długim życiu gaf i lapsusów językowych polskich polityków
  12:55-13:10 mgr Anna Lisiecka (WSF Wrocław)
  Film jako tekst multimodalny
  13:10-13:30 Dyskusja
  13:30–13:50 – przerwa kawowa
  13:50-14:35
  WARSZTATY
  Barbara Dorota Nowakowska (UMK)
  Pubig Lubatubin, a może Rvrsprkt? Zabawy językowe w ujęciu praktycznym
  15:30–17:00 – obiad
  17:00-17:20
  dr Marcin Poprawa (UWr)
  Dziennik wojenny - dyskurs i kontestacja
  17:20–17:30 – dyskusja
  17:30-17:45 mgr Ewa Kaczmarz (UWr)
  Przegląd nowych gatunków funkcjonujących na videoblogach
  17:45-18:00 Karolina Burnagiel (UAM)
  „Skasuj ten rakowy post” – o ewolucji słowa „rak” w najnowszym polskim slangu internetowym
  18:00-18:15 Kamil Wabnic (UWr)
  Rozmowa potoczna a internetowe forum dyskusyjne
  18:15-18:35 Dyskusja
  19:30–20:30 – kolacja
  21:00 – wieczór integracyjny
  NIEDZIELA (9 KWIETNIA)
  9:30–10:30 – śniadanie
  10:30-10:45 mgr Patrycja Krysiak (UWr)
  Francuskie feminatywa i ich polskie ekwiwalenty
  w najpopularniejszych słownikach dwujęzycznych
  francusko-polskich
  10:45-11:00 mgr Marta Nowaczyk (UKW)
  Ślady wiary w sprawczą moc słów we współczesnym języku rosyjskim
  11:00-11:15 mgr Lucyna Kościelniak (UWr)
  Słowa na wagę złota – audiodeskrypcja jako świadectwo bogactwa leksykalnego swojego twórcy
  11:15-11:35 Dyskusja
  8. Duszpasterstwo Akademickie, Warszawa, Freta 10. „Majówka, wyjazd integracyjny” od 29.04 do 03.05.2017 – 38 osób = 190 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojcowie: Norbert Kuczko i Łukasz Kubiak.
  9. Fundacja Kolegium Tutorów – Collegium Da Vinci od 05.05 do 07.07.2017 roku, Studia podyplomowe, kierunek: Nauczanie biologii i geografii, rok 1-2, semestr 1-3 „Zajęcia terenowe w nauczaniu biologii i geografii, Metodyka szkolnych zajęć terenowych.” 18 osób = 53 osobodni. Prowadzący dr J. Krawczyk oraz dr K. Parzóch.
  10. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Środowiska górskie, osuwiska i zjawiska pokrewne”, III rok licencjacki od 12 do 14.05.2017 roku, 12 osób = 36 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  11. Uniwersytet Wrocławski WNB Pracownia Nowoczesnych Strategii Nauczania Biologii, „Ćwiczenia terenowe w dydaktyce przyrodniczej” III rok licencjacki – Przyroda, KARPACZ od 19 do 21.05.2017 roku, 14 osób = 42 osobodni. Prowadzący zajęcia dr Józef Krawczyk.
  12. Studencki Obóz Naukowy - Koło Naukowe Nr 84 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Borowska 211 50-556 Wrocław, Zajęcia dydaktyczne poprowadzili: opiekun SKN dr Sylwia Zielińska, mgr Weronika Kozłowska (Zakład Biologii i Botaniki Farmaceutycznej) oraz mgr Bartosz Pencakowski (Zakład Biotechnologii Farmaceutycznej). Głównym celem obozu było poznanie unikatowej flory wyższych partii Karkonoszy. Na szlaku wiodącym na Równię pod Śnieżką studenci mieli okazję zobaczyć roślinność piętra regla górnego i torfowisk subalpejskich między innymi Sasankę alpejską (Anemone alpina), Fiołka dwukwiatowego (Viola biflora), Goryczkę trojeściowa (Gentiana asclepiadea), Wełniankę pochwowatą (Eropphorum vaginatum) czy Turzycę dzióbkowatą (Carex rostrata). Studenci przygotowali i przedstawili również bardzo ciekawe prezentacje na temat roślin leczniczych i użytkowych, będących jednocześnie reliktami glacjalnymi i endemitami Karkonoszy, jak m.in.: Malina moroszka (Rubus chamaemorus), Macierzanka halna (Thymus alpestris), Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) czy Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea). Od 26-05 do 28-05-2017 roku – 14 osób = 42 osobodni.
  13. Uniwersytet Opolski, IV semestr II stopnia kierunek Biotechnologia „Biotechnologiczne metody oczyszczania ścieków” (zapoznanie studentów z zasadami konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej „Storczyk”. Wycieczka edukacyjna – omówienie zagadnień z ekologii i hydrologii w ramach jednodniowej wycieczki pieszej: KARPACZ, Biały Jar, Dom Śląski, Śnieżka, Kocioł Małego Stawu, KARPACZ. Od 29 do 31.05.2017 roku, 24 osoby = 72 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  14. Studenckie Koło Naukowe Ekologów działające przy Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska UWr „ I Ogólnopolska Konferencja Młodszych Badaczy Ekosystemów Górskich i Polarnych 2-4 czerwca 2017 roku Stacja Ekologiczna „Storczyk” w Karpaczu”. 37 osób = 111 osobodni. Komitet Naukowy: prof. dr hab. Bronisław Wojtuń, prof. dr hab.Aleksandra Samecka-Cymerman, dr hab. Tomasz Szymura; Komitet Organizacyjny: Maria Kolon, Agnieszka Hajduk, Sylwia Kacperska, Filip Borkowski, Marcin Kopeć, mgr Kinga Mielcarska.
  15. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 07 do 09.06.2017 roku, 28 osób = 84 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary i dr hab. Piotr Owczarek
  16. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasy: II a, b, c i I c; „Wycieczka krajobrazowo – edukacyjna” od 12.06.2017 do 14.06.2017 roku 23 osoby = 69 osobodni. Kierownik: Robert Czarkowski, Opiekunowie: Beata Gmyrek.
  17. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe: „Formy Ochrony Przyrody na Dolnym Śląsku”, I rok licencjacki od 15 do 17.06.2017 roku, 24 osób = 72 osobodni, prowadzący: Prof. dr hab. Zdzisław Jary i dr hab. Piotr Owczarek
  18. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, I rok Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe”. Od 02.07 do 07.07.2017 roku. 13 osób = 80 osobodni. Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, dr Ludmiła Polechońska, dr Małgorzata Dambiec.
  19. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Budownictwa, „Międzynarodowa Szkoła Letnia Studentów Budownictwa ISSoBES” (Portugalia, Łotwa, Polska), od 03.07 do 08.07.2017 roku, 19 osób = 114 osobodni. Prowadzący zajęcia dr, dr: Sandra Gusta, Silvija Strausa, Maciej Orzechowski, Radosław Tatko.
  20. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 08.07 do 14.07.2017 roku. 21+3 osób = 126+6 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr, dr: Maria Kossowska, Ewa Szcześniak, Zygmunt Kącki, Ludmiła Polechońska, Małgorzata Dambiec.
  21. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, II rok biologia, „Wakacyjne ćwiczenia terenowe – Ekologia roślin i zbiorowisk roślinnych”. Od 14.07 do 19.07.2017 roku. 20 +4 osoby = 120+14 osobodni. Prowadzący zajęcia: dr, dr: Maria Kossowska, Ewa Szcześniak,Ludmiła Polechońska, Małgorzata Dambiec.
  22. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 22 do 27.07.2017 roku, 15 + 3 osób = 90 + 18 osobodni; prowadzący zajęcia: dr hab. Tomasz Szymura, dr Ludmiła Polechońska - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz dr Magdalena Szymura Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  23. WIDNOKRĄG fundacja – 60-840 Poznań, ul. Dąbrowskiego 29 – "Zjazd promujący działalność wychowawczą" w terminie od 2 do 10.08.2017 roku, 44 osoby = 396 osobodni. Kierownictwo: Anna Michalak i Małgorzata Kalbarczyk.
  24. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasa II d. „Udział w zajęciach terenowych z geografii z zakresu geomorfologii i hydrologii. Poznanie krajobrazu Karkonoszy, doskonalenie orientacji w terenie. Integracja klasy.” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Krzysztof Parzóch i dr Bartosz Korabiewski, nauczyciele: Anna Banaś oraz Joanna Majchrzak. Od 07 do 08-09-2017 roku – 30 osób = 60 osobodni.
  25. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie; 63-430 Odolanów, ul. Krotoszyńska 121. Klasa II i III „Wycieczka dydaktyczno- krajoznawcza. Głównym celem wycieczki są zajęcia terenowe na obszarze KPN’u, poznanie środowiska przyrodniczego Karkonoszy podczas pieszej wędrówki trasą na Śnieżkę oraz poznanie uroków turystycznych Karpacza” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Krzysztof Parzóch, przewodnik: Edyta Urbańska, nauczyciele: Anna Kuś oraz Beata Koziarek. Od 13 do 15-09-2017 roku – 17 osób = 51 osobodni.
  26. Fundacja Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. Ks. Marcina Lutra 54-239 Wrocław, ul. Ks. Marcina Lutra 2 – 8; „Wyjazd integracyjny”. Od 29.09 do 01.10.2017; 15 osób = 43 dni, Organizatorka Pani Agnieszka Gulanowska.
  27. Art. Of Living Education sp. z o.o. Warszawa ul. Jana Pawła II 61/17; „Kurs Sztuka Oddechu” od dnia 22 do 24.10.2017 roku – 16 osób = 48 osobodni.
  28. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasy: I c „Wyjazd edukacyjno – krajoznawczy. Poznanie form ochrony przyrody oraz funkcjonowania KPN’u.” od 09.10.2017 do 10.10.2017 roku 27 osób = 54 osobodni. Kierownik: Urszula Janicka, Opiekunowie: Izabela Przyłęcka i Izabela Smolak.
  29. Uniwersytet Wrocławski, Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych (Kolegium MSI); „Wyjazd integracyjny studentów I, II oraz III stopnia”. Od 13.10 do 15.10.2017 roku, 19 osób = 57 osobodni. Organizatorzy: Dominik Górnicki, Karolina Dunaj; Koło Badań Interdyscyplinarnych UWr.
  30. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasy: I b „Wyjazd edukacyjno – krajoznawczy. Poznanie form ochrony przyrody oraz funkcjonowania KPN’u.” od 17.10.2017 do 18.10.2017 roku 32 osób = 64 osobodni. Kierownik: Urszula Janicka, Opiekunowie: Ewa Lubońska i Adrianna Nowak..
  31. Uniwersytet Wrocławski Instytut Biologii Środowiskowej „Zajęcia terenowe w ramach programu Ochrona Ex situ”, I rok magisterski - Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym; 19 do 20.10.2017 – 14 osób = 28 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Zygmunt Dajdok i dr hab. Jan Kotusz.
  32. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Gospodarka leśna” II rok licencjacki Gospodarki Przestrzennej od 03 do 05.11.2017 roku, 54 osoby = 159 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  33. Uniwersytet Opolski, III semestr II stopnia kierunek Biotechnologia, specjalność biotechnologia stosowana w Stacji Ekologicznej „Storczyk”: (zapoznanie studentów z zasadami konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej „Storczyk”. Wycieczka edukacyjna – omówienie zagadnień z ekologii i hydrologii w ramach jednodniowej wycieczki pieszej: KARPACZ, Biały Jar, Dom Śląski, Śnieżka, Kocioł Małego Stawu, KARPACZ. Od 09 do 10.11.2017 roku, 17 osób = 34 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  34. Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej, „IX Szkolne Warsztaty Fizyczne, 22 do 24.11.2017 roku KARPACZ”. Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Wrocław oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Wrocław, 37 osób = 111 osobodni. Prowadzący ze strony UWr: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr, dr: Tomasz Greczyło, Wojtek Garicza, Kuba Kowalik, Artur Rokosa, Mirela Kaczmarek, Magda Michalska, Dobromiła Szczepaniak.
  35. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ Uniwersytetu Wrocławskiego, Karpacz, 08-10 grudnia 2017”; 23 osób = 69 osobodni. Organizatorzy: Paweł Grabiński i Grzegorz Lukas. Migaczowe Zimowisko to wyjazd integracyjny Koła Naukowego Fizyków "Migacz" z Uniwersytetu Wrocławskiego organizowany dla członków koła i studentów Wydziału Fizyki i Astronomii.
  W trakcie wyjazdu odbyły się następujące wystąpienia:
  1. Referat: "Matematyka tam, gdzie się jej nie spodziewaliście" Sebastian Grodziński.
  2. ‎Projekcja filmu biograficznego o Einsteinie "Geniusz"
  3. ‎Referat:, „Co wszechświat i słuchawki mają wspólnego, czyli o splątaniu słów kilka" Paweł Grabiński
  4. ‎Referat: "Dziadkowie, bliźniaki i rakiety - szczególna teoria względności i jej paradoksy" Michał Bobula.
  5. ‎"Kosmiczne duchy - poszukiwania ciemnej materii" - Maciej Kowalczyk
  6. ‎"Bitwy pośród gwiazd - o fizyce w sci-fi" Grzegorz Lukas
  36. Duszpasterstwo Akademickie „Freta 10” z Warszawy. Wyjazd Sylwestrowy – Wyjazd turystyczno-formacyjny. Od 27.12.2017 do 02.01.2018 – 44 osób = 289 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojciec: Maciej Chanaka.

  2016
  1. ZHR Okręg Dolnośląski, 50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2: 13 57 Drużyna Harcerzy Leśnych „WATRA” im. Janka Bytnara „Rudego”, - Zimowisko; od 31.01 do 05.02 2016 roku, 26 osób = 156 osobodni. Organizator pwd.Dominika Barczyk wędr.
  2. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej - „Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XII, „Język wczoraj, dzisiaj i jutro”; od 08 do 10 kwietnia 2016 roku, 30 osób=90 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marcin Poprawa,
  Przewodniczący SKNJ: Kamil Wabnic.
  PIĄTEK (8 IV 2016)
  15.45 – 16.00 Otwarcie konferencji
  16.00 – 16.15 mgr Katarzyna Hołojda
  Uniwersytet Wrocławski
  Feminatywa w potocznej odmianie polszczyzny
  16.15 – 16.30 mgr Patrycja Krysiak
  Uniwersytet Wrocławski
  Feminatywa w leksykografii dwujęzycznej – przypadek wybranych słowników polsko-francuskich
  16.30 – 16.45 Dagmara Kałkus
  Uniwersytet Wrocławski
  Jak badać emocje w języku?
  SentiWordNet jako narzędzie lingwistyki płci
  16.55 – 17.20 Dyskusja
  17.20 – 17.40 PRZERWA KAWOWA
  17.45 – 18.00 mgr Jakub Mikulski
  Uniwersytet Wrocławski
  „Przedstawiamy Państwu...”. O tekstach reklamowych umieszczanych na okładkach książek wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Bractwa Trojka
  18.00 – 18.15 mgr Marta Śleziak
  Uniwersytet Wrocławski
  Język dolnośląskich druków ulotnych z lat
  1945–1948
  18.15 – 18.30 Natalia Czyrkiewicz
  Uniwersytet Wrocławski
  Słowo jak ptaszok – wyletyt ne zimasz. Badanie znajomości przysłów wśród różnych pokoleń. Część druga: przysłowia Łemków
  18.40 – 19.00 Dyskusja
  19.00 – 20.00 KOLACJA
  20.30 Wieczór słownikowo-integracyjny
  SOBOTA (9 IV 2016)
  9.00 – 9.45 ŚNIADANIE
  9.45 – 10.00 mgr Ida Skubis
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Znaczenie odmian narodowych języka
  10.00 – 10.15 mgr Anna Lisiecka
  Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
  Ewolucja lingwistyki aksjologicznej
  10.15 – 10.30 Filip Czaja
  Uniwersytet Wrocławski
  Sfery języka ezopowego
  10.30 – 10.45 Krzysztof Garczarek
  Uniwersytet Wrocławski
  Nazwy genologiczne we współczesnej świadomości językowej. Wstępne badania socjolingwistyczne
  10.45 – 11.00 mgr Anna Cholewiak
  Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Tempo wypowiedzi a tempo mówienia. Wstępne badania empiryczne nad tempem wypowiedzi
  11.10 – 11.45 Dyskusja
  11.45 – 12.00 PRZERWA KAWOWA
  12.00 – 12.45
  WARSZTATY mgr Anna Burek
  Uniwersytet w Ostrawie (Czechy)
  Analiza konwersacyjna. Wykorzystanie metody w badaniach nad werbalnymi technikami autoprezentacyjnymi dr Katarzyna Molek-Kozakowska
  Uniwersytet Opolski
  Jak (nie) pisać:
  O abstraktach
  w anglojęzycznych czasopismach poświęconych dyskursowi i komunikacji
  (warsztat prowadzony
  w języku polskim, ale
  z przykładami po angielsku)
  12.45 – 12.55 KRÓTKA PRZERWA KAWOWA
  12.55 – 13.10 mgr Emilia Malicka
  Uniwersytet Szczeciński
  Wartościowanie w wiadomościach Polskiego Radia
  13.10 – 13.25 mgr Marta Nowaczyk
  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Władza mediów czy władza nad mediami? Zależności między dziennikarstwem a aparatem władzy państwowej w Rosji

  13.25 – 13.40 mgr Michalina Więcław
  Uniwersytet Wrocławski
  Jak Hunter i Lao Che śpiewają o Bogu? Analiza metafor zbudowanych wokół wyrazu Bóg w tekstach piosenek polskich zespołów rockowych
  13.40 – 13.55 mgr Joanna Kaczerzewska
  Uniwersytet Wrocławski
  Być jak Tolkien, czyli fonologia
  w generowaniu języków fikcyjnych
  13.55 – 14.10 mgr Lucyna Kościelniak
  Uniwersytet Wrocławski
  Terminy religijne w PJM – ich ikoniczność
  i metaforyczność
  14.20 – 15.00 Dyskusja
  15.00 – 16.00 OBIAD
  16.00 – 17.30 CZAS WOLNY
  17.30 – 17.45 mgr Iga Ranoszek
  Uniwersytet Szczeciński
  Czy to jest jeszcze śmieszne? – O humorze pewnych facebookowych stron
  17.45 – 18.00 mgr Bartosz Zasieczny
  Uniwersytet Szczeciński
  Swoi czy obcy? Stereotypy w przestrzeni internetowego dyskursu
  18.00 – 18.15 mgr Joanna Rutkowska
  Uniwersytet Szczeciński
  Matka w sieci, czyli hejting w sferze parentingowej
  18.15 – 18.30 mgr Ewa Kaczmarz
  Uniwersytet Wrocławski
  Funkcja autoterapeutyczna w wybranych gatunkach tekstów internetowych
  18.30 – 18.45 Angelika Peljak-Łapińska
  Uniwersytet Warszawski
  Czy tabu ma granice wiekowe?
  18.55 – 19.30 Dyskusja
  19.30 – 20.30 KOLACJA
  20.30 Wieczór gier i zabaw
  NIEDZIELA (10 IV 2016)
  9.00 – 9.45 ŚNIADANIE
  9.45 – 10.00 Mateusz Podlecki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Neologizmy znaczeniowe czy derywaty o tożsamym kształcie formalnym? Analiza jednostek leksykalnych funkcjonujących w socjolektach sportowych
  10.00 – 10.15 mgr Izabela Wasztyl Uniwersytet Wrocławski
  Językowe sposoby wyrażania napięcia w telewizyjnej transmisji sportowej
  10.15 – 10.30 Natalia Dobrzeniecka Uniwersytet Wrocławski
  Dyskurs poradnikowy – fenomen współczesnych poradników dietetycznych (próba definicji)
  10.30 – 10.45 mgr Małgorzata Miławska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Filmowa polszczyzna jako wartość artystyczna. Strategie stylistyczno-językowe w twórczości wybranych przedstawicieli kina autorskiego (projekt rozprawy doktorskiej)
  10.55 – 11.30 Dyskusja
  11.30 – 11.50 PRZERWA KAWOWA
  11.50 – 12.05 Dominika Fikus Uniwersytet Wrocławski
  Miejsce definicji legalnej w systemie tekstów prawnych
  12.05 – 12.20 Karolina Okurowska Uniwersytet Wrocławski
  Brzuchomówcy – konwersacje z ożywioną materią
  12.20 – 12.35 Konrad Szymczak Uniwersytet Wrocławski
  Nazwy handlowe piwa w polszczyźnie. Próba typologizacji
  12.35 – 12.50 Natalia Śmiełowska, Kamil Wabnic Uniwersytet Wrocławski
  Gdzie mieszka i jak wygląda Bambo? Stereotyp ludzi ciemnoskórych u różnych grup wiekowych
  13.00 – 13.30 Dyskusja
  13.30 – 13.45 Oficjalne zakończenie
  3. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych „Ćwiczenia terenowe w dydaktyce przyrodniczej” 6 do 8 maja 2016 roku, 21 osób = 63 osobodni, studenci biologii: ostatni licencjacki i pierwszy magisterski, prowadzący zajęcia dr Józef Krawczyk.
  4. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasa: I c. Zajęcia edukacyjne „Poznanie specyfiki roślinności górskiej oraz obserwacja wpływów warunków klimatycznych na cechy roślin. Obserwacja działalności wód i zjawisk krasowych. Ochrona przyrody w Parku Narodowym oraz system ochrony przyrody Natura 2000, na przykładzie obszaru Karkonosze PLB020007” i PLB020007” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego dr Andrzej Dunajski, nauczyciele: Tas Jolanta oraz Marta Zając Sobczak. Ponad to Zwiedzanie Centrum Informacyjnego KPN’u w Karpacza, ścieżka dydaktyczna, dolina Wilczego Potoku. Od 09-05 do 11-05-2016 roku – 30 osób = 90 osobodni.
  5. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, 58-100 Świdnica, ul. Pionierów 30. Klasa: I d. Zajęcia edukacyjne „Szlaki turystyczne Karkonoszy, rozwijanie zamiłowania do turystyki oraz poznanie głównych obiektów Karpacza. Integracja zespołu klasowego”. Opiekunowie wycieczki: Dariusz Stelmach i Paweł Barański Od 18-05 do 19-05-2016 roku – 26 osób = 52 osobodni.
  6. Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Biologicznych „Ćwiczenia terenowe w dydaktyce przyrodniczej” 20 do 22 maja 2016 roku, 14 osób = 42 osobodni, studenci biologii: ostatni licencjacki i pierwszy magisterski, prowadzący zajęcia dr Józef Krawczyk.
  7. Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki, 59-700 Bolesławiec, ul. H. i W. Tyrankiewiczów 2, Klasa: 3 t. Zajęcia edukacyjne „Poznanie środowiska geograficznego, historii, zabytków i roślinności Gór Izerskich, Karpacza, Świeradowa, Szklarskiej Poręby i okolic; integracja uczniów, kształtowanie zasad współpracy w zespole i dyscypliny, rozwijanie umiejętności rywalizacji podczas gier i zabaw; upowszechnienie aktywnego wypoczynku, wyrabianie sprawności fizycznej”. Opiekunowie wycieczki: Izabela Zdunek-Głowacka i Magdalena Suska Od 23-05 do 25-05-2016 roku – 19 osób = 57 osobodni.
  8. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Środowiskowej, Studenckie Koło Naukowe Etologów TENEO oraz Studenckie Koło Naukowe Teriologów - „Warsztaty metodologiczne dla uczestników IV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Teriologicznej” (od 2013 roku wymiana doświadczeń pomiędzy studentami oraz pasjonatami biologii z całej Polski). – Warsztat 1- "Planowanie badań", Warsztat 2- "Testowanie hipotez”, Warsztat 3- "Wnioskowanie". Od 25 do 27 maja 2016 roku, 18 Osób = 40 osobodni. Warsztaty dla studentów prowadził dr Tomasz Postawa z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Przewodnicząca SKN Etologów TENO: Sylwia Kacperska, Organizator: Ewa Przepiórka, Sonia Siemianowska.
  9. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, I rok licencjacki biologii, Ćwiczenia terenowe z biologii owadów, prowadzący dr Jarosław Kania. Od 28 do 29 maja 2016 roku, 20 Osób = 40 osobodni.
  10. Zespół Szkół Społecznych, 57-300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12, Klasa: I-II SLO. Zajęcia edukacyjne „Realizacja wybranych zagadnień z biologii, chemii. Integracja młodzieży”. Opiekunowie wycieczki: Ewa Rychel, Marzena Gmerek, Grażyna Rosołowska – Smak, Piotr Kołodziejczyk. Od 30-05 do 03-06-2016 roku – 28 osób = 136 osobodni. Ze strony Uniwersytetu ćwiczenia prowadzili: dr Krzysztof Parzóch: Rzeźba Karkonoszy, Przejście na trasie KARPACZ –Równia pod Śnieżką – Kocioł Łomniczki, Zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku – krótka wycieczka po okolicy, Całodobowe pomiary przepływów potoku i analiza hydrografu, „Czytanie mapy topograficznej” - prezentacja; dr Andrzej Dunajski:
  Wycieczka geobotaniczna KARPACZ – Wang – Polana – Pielgrzymy – Słonecznik – Kotły Wielkiego i Małego Stawu – KARPACZ, Funkcjonowanie oczyszczalni ogrodowej. Znaczenie mikroflory i roślin w oczyszczaniu ścieków, Badanie relacji pomiędzy warstwami w zbiorowisku leśnym – analiza roślinności dna lasu w luce i jej okolicy, Znaczenie martwego drewna w ekosystemie leśnym, Ratowanie ginącego gatunku drzewa – restytucja jodły w Karkonoskim Parku Narodowym, Pomiary dendrologiczne, co mierzyć, by określić ważne parametry drzewa?.
  11. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe moduł „Geografia fizyczna.” II rok licencjacki geografii, od 05 do 07.06.2016 roku, 25 osoby = 75 osobodni, prowadzący: dr hab. Piotr Owczarek.
  12. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego4, klasy: Ib i Ic; „Edukacyjno – krajoznawczo – integracyjny wyjazd dla klas I o profilu biologiczno chemicznym” od 18 do 19.06.2016 roku 32 osoby = 64 osobodni. Kierownik Janicka Urszula, Opiekunowie: Marta Faiga i Ewa Świerczyńska, przewodnik: Edyta Urbaniak.
  13. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, I rok magisterski kierunek Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym oraz studenci z różnych roczników. Ćwiczenia terenowe z „Monitoringu przyrodniczego” od 26.06 do 02.07.2016 roku Prowadzący: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, prof. dr hab. Bronisław Wojtuń oraz dr Marian Szewczyk – SKN Fotosynteza - Obóz fotograficzny w Karkonoszach. 12 osób = 61 osobodni.
  14. Uniwersytet Wrocławski oraz Internationales Hochschulinstitut Zittau, doktoranci oraz kadra naukowa, „Chemia środowiska i cykle biogeochemiczne – Szkoła letnia”, (-713754100 – 781797137). Prowadzący: dr Grzegorz Kosior i dr hab. Stefan Fränzle; 03.07.2016 – 06.07.2016, 16 Uczestników = 80 osobodni; Szlaki turystyczne przy torfowiskach oraz - szlaki turystyczne przy kotłach Wielkiego i Małego stawu (pomiar czynników środowiskowych np. pH gleby i wody).
  15. Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym I rok, „Ćwiczenia terenowe z Flory i ekosystemów górskich”, Karpacz (11) 12-17.07.2016 roku, 18 osób = 118 osobodni. Prowadzący: dr Maria Kossowska, dr Ewa Szcześniak oraz dr hab. Lucyna Mróz.
  16. Uniwersytet Wrocławski + Inne Uczelnie; „Monitoring porostów na powierzchniach kołowych w ekosystemach leśnych w Karkonoskim Parku Narodowym, Etap III”. Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, dr Maria Kossowska, dr Monika Dimos, Magdalena Buksakowska, Paweł Jarema, Hanna Fałtynowicz, Amelia Piegdoń, Katarzyna Patejuk. 05.07 do 14.07.2016 roku, 8 osób = 80 osobodni.
  17. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki (2 grupy), Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 17 do 28.07.2016 roku, 20 osób = 120 osobodni; prowadzący zajęcia: dr hab. Lucyna Mróz, dr hab. Tomasz Szymura, dr Andrzej Dunajski - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz dr Magdalena Szymura Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
  18. Uniwersytet Wrocławski Obóz Naukowy Studenckiego Koła Naukowego Teriologów „Odłowy nietoperzy w ramach badań prowadzonych przez dr Joannę Furmankiewicz i mgr Monikę Kucharską na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Od 27.08 do 04.09.2016 roku, 16 osób = 69 dni
  19. Szkoła Podstawowa „Iskry” 51-651 Wrocław ul. Fryderyka Pautscha 9, Klasa VI „Piętrowy układ roślinności górskiej w Karkonoszach”. Prowadzący zajęcia ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego dr Andrzej Dunajski. Od 21-09 do 24-09-2016 roku; 16 osób = 67 osobodni.
  20. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasa II d. „Udział w zajęciach terenowych z geografii – warsztaty z hydrografii i topografii Karkonoszy. Integracja klasy.” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego dr Krzysztof Parzóch, nauczyciele: Anna Banaś oraz Halina Saternus. Od 26 do 27-09-2016 roku – 20 osób = 40 osobodni.
  21. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy z Firmą HERE Europe Sp. z. o.o Warszawa Oddział Polska; 14 studentów 3 roku kierunku Planowanie Przestrzenne – 40 godzin zajęć terenowych i kameralnych w Szklarskiej Porębie, Karpaczu i Jeleniej Górze z zakresu zbierania, obróbki i wprowadzania danych geograficznych na mapę. Zajęcia prowadzone przez Szczepana Żurka i Marcina Nejmana od 28-09 do 02-10-2016 roku, 16 osób = 66 dni.
  22. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie ul. Zaułek Zielony 20, 56-100 Wołów. Klasa: II LO. „Wyjazd do Karpacza. Piesze wędrówki górskie, Świątynia Wang, integracja zespołu klasowego”. Kierownik wycieczki: Justyna Rydzak. Opiekun wycieczki: Klaudia Bajura. Od 03-10 do 04-10-2016 roku – 21 osób = 42 osobodni.
  23. Zespół Szkół Zawodowych ul. 1-go Maja 1A, 56-120 Brzeg Dolny Klasa: I LO p. „Integracja klasy połączona z warsztatami naukowymi w SE UWr. Poznanie walorów turystycznych i krajobrazowych Karkonoszy”. Kierownik wycieczki: Waldemar Łyczko. Opiekun wycieczki: Marek Chrabąszcz, Przewodnik: Edyta Urbaniak Od 10-10 do 12-10-2016 roku – 23 osoby = 69 osobodni.
  24. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie ul. Zaułek Zielony 20, 56-100 Wołów. Klasa: III LO. „Integracja zespołowa, zwiedzanie zabytków (Chojnik), Pragi, wędrówki po Karkonoszach – dbanie o środowisko, wrażliwość na piękno krajobrazu górskiego, sztolnie w Kowarach”. Kierownik wycieczki: Jan Zygoń. Opiekun wycieczki: Piotr Jasicki. Od 11-10 do 13-10-2016 roku – 14 osób = 42 osobodni.
  25. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Ćwiczenia terenowe moduł „Antropopresja w środowisku górskim.” II rok magisterski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, od 15 do 16.10.2016 roku, 15 osoby = 30 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  26. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasa: ID – „Edukacja ekologiczna, integracja klasy, cel krajoznawczy – poznanie województwa dolnośląskiego”. Kierownik wycieczki: Urszula Janicka, opiekunowie: Danuta Fryta i Paulina Procajło. Przewodnik: Edyta Urbaniak. Liczba uczestników 39 osób = 78 osobodni, od 18 do 19 październik 2016 roku.
  27. Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Jagielloński „Obóz naukowy Indologów” Karpacz 20-23.10.2016 roku. 33 osoby – 109 osobodni.
  28. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasa: IC – „Edukacja ekologiczna, integracja klasy, cel krajoznawczy – poznanie województwa dolnośląskiego”. Kierownik wycieczki: Magdalena Ciura, opiekunowie: Rafał Kaczmarski, Urszula Janicka. Przewodnik: Edyta Urbaniak. Liczba uczestników 32 osób = 64 osobodni, od 25 do 26 październik 2016 roku.
  29. Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, Warsztaty prowadzone przez pracowników firmy BIM Point z obróbki danych pozyskanych ze skaningu laserowego (plan pomiarów, pomiary, kopiowanie danych, tworzenie kopii zapasowych), dotyczących świątyni Wang oraz Kotła Szrenickiego na terenie KPN’u. Od 27 do 30 października 2016 roku, 15 osób = 60 osobodni. Opiekun dr inż. Paulina Lewińska, ze strony firmy Tomasz Pałka.
  30. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 10 do 13.11.2016 roku, 48 osób = 146 osobodni. Wyjazd integracyjno - szkoleniowy. Organizatorzy: Magdalena Dimos i Klaudia Kaczmarek.
  31. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Geomorfologia” II rok licencjacki - Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, od 26 do 27.11.2016 roku, 19 osoby = 39 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  32. Uniwersytet Wrocławski Wydział Fizyki i Astronomii Instytut Fizyki Doświadczalnej, „VII Szkolne Warsztaty Fizyczne, 7 do 09.12.2016 roku KARPACZ”. Liceum Ogólnokształcące Nr VIII im. Bolesława Krzywoustego Wrocław oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Wrocław, 24 osoby = 72 osobodni. Prowadzący ze strony UWr: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr Tomasz Greczyło.
  33. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ Uniwersytetu Wrocławskiego „IX Fizyczno – Astronomiczna Konferencja, Karpacz, 16-18 grudnia 2016”; organizator: Uniwersytet Wrocławski – Grzegorz Lukas (Konferencja Międzyuczelniana, abstrakty na temat zajęć w załączniku), 23 osób = 69 osobodni.
  IX Fizyczno-Astronomiczna Konferencja
  Książka abstraktów
  16-18 grudnia, 2016
  Karpacz
  Spis treści
  1 Abstrakty 2
  1.1 Mechanizm _ opóźnionej emisji protonów w reakcjach rozpadu egzotycznych nuklidów
  1.2 Współzawodnictwo miedzy falami gęstości ładunku i uporządkowaniem magnetycznym w GdNiC2
  1.3 Synteza i badania właściwości fizycznych CuxMoO3
  1.4 Entropia i grawitacja
  1.5 Rola geometrii i jej uogólnień we współczesnej fizyce teoretycznej
  1.6 Czy uniwersum „Gwiezdnych wojen” miałoby racje bytu w naszym Wszechświecie?
  1.7 Fale grawitacyjne
  1.8 Krótka historia Wszechświata
  1.9 Zastosowania magnetometrii optycznej w poszukiwaniach fizyki egzotycznej
  1.10 Komputery kwantowe, spojrzenie okiem amatora
  1.11 Rozszczepienie U-238 i produkcja Pu-239 w zestawach
  podkrytycznych
  1.12 Generacja Ciemnych Solitonów w Kondensacie Polarytonów
  Ekscytonowych
  1.13 Paradoksy szczególnej teorii względności
  1.14 Spontaniczne złamanie symetrii chiralnej w chromodynamice
  kwantowej
  1.15 Wprowadzenie do korelacji kwantowych
  1.16 Planety pozasłoneczne i jak je znaleźć
  1.17 Materiały o ujemnym współczynniku załamania
  1.18 Wielkie plany i zawiedzone nadzieje- upadek budowy SSC 17
  1.19 Paradoks Greenbergera-Horne’a-Zeilingera
  1.20 Silnik rezonansu mikrofalowego prototypu i testy laboratorium
  Eagle works w Johnson Space Center

  34. Uniwersytet Opolski, VI semestr I stopnia kierunek Biotechnologia „Naturalne metody oczyszczania ścieków” (zapoznanie studentów z zasadami konstruowania i funkcjonowania oczyszczalni hydrobotanicznej na przykładzie ogrodowej oczyszczalni ścieków w Stacji Ekologicznej „Storczyk”. Wycieczka edukacyjna – omówienie zagadnień z ekologii i hydrologii w ramach jednodniowej wycieczki pieszej: KARPACZ, Biały Jar, Dom Śląski, Śnieżka, Kocioł Małego Stawu, KARPACZ. Od 19 do 21.12.2016 roku, 15 osób = 45 osobodni. Zajęcia prowadził dr Sławomir Wierzba.
  35. Duszpasterstwo Akademickie Warszawa Freta 10. „Dumania sylwestrowe”. Od 28.12 do 02.01.2017 – 38 osób = 196 osobodni. Prowadzący zajęcia Ojcowie: Norbert Kuczko i Łukasz Kubiak.

  2015
  1. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, Stare Bielice 61, 76-039 Biesiekierz., od 25 do 30 stycznia 2015 roku, 20 osób = 120 osobodni, Program autorski: Alicji Marciniak i Haliny Sekulskiej „Piękna nasz Polska cała”. Motto: Odkrywamy i rozwijamy nasze możliwości, predyspozycje, talenty promując zdrowy styl życia. Kierownik wypoczynku – Alicja Marciniak, wychowawca – Halina Sekulska, opiekunowie: Dorota Mich, Marta Rak.
  2. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-139 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 311 od 27 do 29.03.2015 roku, 27 osób = 79 osobodni, spotkanie poświęcone sprawom: struktury organizacji. Szkolenie prowadzi Wiceprzewodnicząca ds. HR – Michalina Jurkowlaniec, członek NZS UWr. Szkolenie z form promocji projektów oraz wspólne poszukiwanie alternatywnych form promocji projektów na Uniwersytecie i poza jego murami, z uwzględnieniem zasad SIWu – prowadzone przez Katarzynę Hałgas – członka Zarządu ds. Wizerunku i Promocji. Szkolenie z obsługi Office 365 oraz One Driver oraz porównanie działania do Gmaila i możliwości kategoryzowania informacji, obsługi narzędzi, dedykowanych do danych skrzynek, obsługa Kalendarza i komunikowanie się grupowe poprzez maila, przeprowadzone przez Piotra Waszkiewicza – dyr. Ds. IT i członka Biura Krajowego NZSu ds. IT. Gry integracyjne, majace na celu zapoznanie się członków i nawiązanie kontaktów nieformalnych. Szkolenie z zakresu pozyskiwania Partnerów – wspólna dyskusja nad tym jak prowadzić negocjacje, w jaki sposób rozmawiać z Partnerem, jakich technik używać – praca warsztatowa w grupach, prowadzone przez Olgę Henrych – Wiceprzewodniczącą ds. Współpracy z Partnerami. Przedstawienie procedury przeprowadzania projektów na UWr, z wykorzystaniem wykresu Gantta. Prezentacja projektów obecnie trwających bądź planowanych z wyjaśnieniem, czego potrzeba do ich zrealizowania przez Annę Maciąg – Sekretarz NZS UWr.
  3. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej - „Ogólnopolska konferencja studencko-doktorancka – „Problemy i zadania współczesnego językoznawstwa XI, Język – dyskurs - komunikacja”; od 10 do 12 kwietnia 2015 roku, 17 osób=48 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marcin Poprawa, Przewodniczący SKNJ: Kamil Wabnic. Tematy: mgr Katarzyna Hołojda, UWr, „Czy Polki używają feminatywów? Analiza wyników ankiety”; mgr Jakub Mikulski, UWr, „Dla kogo są powieści grozy? Analiza indeksu mglistości wybranych klasycznych i współczesnych powieści grozy”; mgr Nina Trzaska Uniwersytet im. AM Poznań, „Problem zapisu języka greckiego za pomocą alfabetu łacińskiego”; Natalia Czyrkiewicz, UWr, „Płeć – czy jest nam potrzebna, czy zwracamy na nią uwagę w komunikacji? Analiza zagadnienia na podstawie badań eksperymentalnych”; Natalia Czyrkiewicz, UWr, „Chodzi mi o to, aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” – jak skutecznie rozgrzać aparat mowy przed przemową?; mgr Rafał Mazur, Uniwersytet Jagielloński, „Język afery obyczajowej. Sprawa Durczoka czy afera Wprost?”; Dagmara Kałkus, UWr, „On a ona. Korpusowa analiza porównawcza wypowiedzi mężczyzn i kobiet”; mgr Mariana Idzio, Instytut Językoznawstwa im. O. O. Potebni PAN Ukrainy w Kijowie, „ Ekspresywne onimy we współczesnej prasie polskiej”; mgr Bartosz Zasieczny, Uniwersytet Szczeciński, „ Gender i swag, czyli o słownictwie użytkowników Facebooka”; mgr Izabela Wasztyl, UWr, „Nazwy zespołów piłkarskich”; Emilia Malicka, Uniwersytet Szczeciński, „Język perswazji w informacjach prasowych, radiowych oraz telewizyjnych”; Karolina Kurowska, UWr, „Użytkowe, artystyczne, przeintelektualizowane? Obraz odbioru współczesnych recenzji teatralnych”; Dominika Fikus, UWr, „ Czy obywatel może zrozumieć Konstytucję? Analiza języka ustawy zasadniczej”; mgr Mariusz Zeman, UWr, „Ewolucja bogactwa muzyki popularnej”; mgr Patrycja Krysiak, UWr, „Feminatywa, jako środki służące precyzji w komunikacji”; Robert Skiba, UWr, „Piosenka górnośląska z punktu widzenia germanisty”; Kamil Wabnic, UWr, „Dusza” w metaforyce i frazeologii; Ewa Kaczmarz, UWr, „Przejaw wtórnej oralności w różnych warstwach językowych w dialogu internetowym”; mgr Joanna Rutkowska, Uniwersytet Szczeciński, „Gdy dławiduda urządza brzdąkaninę – wokół ekspresywności przełomu XIX i XX wieku”; mgr Mariusz Frąckowiak, Uniwersytet Opolski, „Językowy obraz Boga w kulturze polskiej i niemieckiej”.
  4. Studencki Obóz Naukowy - Koło Naukowe Nr 84 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Borowska 211 50-556 Wrocław, opiekun SKN dr Sylwia Zielińska, program autorski: mgr Dorota Sasiela (specjalność mykologia), mgr Bartosz Pencakowski (diagnosta laboratoryjny): prezentacja multimedialna „Halucynogeny – historia i znaczenie” rozpoznawanie wybranych gatunków grzybów wielkoowocnikowych z wykorzystaniem technik barwienia i mikroskopii optycznej w jasnym polu widzenia; w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Centrum Informacyjnym Karkonowskiego Parku Narodowego: ekspozycja prezentująca krajobrazy, geologię, geomorfologię, historię poszukiwań szlachetnych minerałów i złota w Karkonoszach, „Spacer wiosenny po dolinie Wilczego Potoku” – przegląd zbiorowisk roślinnych ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego, rzadkie i zagrożone gatunki roślin i zwierząt KPN, zwiedzanie Ogrodu Ziół i Krzewów Karkonowskich i Domku Laboranta, zajęcia w pracowni dydaktycznej Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego – edukatorzy: mgr Elżbieta Gerega, mgr Magdalena Stanek, mgr Anna Walusiak. Od 09-05 do 10-05-2015 roku – 22 osoby = 44 osobodni.
  5. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasy: I b, I c. Zajęcia edukacyjne „Ochrona przyrody w Parku Narodowym oraz system ochrony przyrody Natura 2000, na przykładzie obszaru Karkonosze PLB020007” i PLB020007 oraz zajęcia z „klimatycznego warunkowania roślinności w górach” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego dr Andrzej Dunajski, nauczyciele: Helena Dąbrowska oraz Iwona Chmielowska. Ostatniego dnia wyjście w góry z przewodnikiem górskim – Antonim Witczakiem. Od 11-05 do 13-05-2015 roku – 30 osób = 90 osobodni.
  6. Gimnazjum w Świerzawie, ul. Reymonta 22, 59-540 Świerzawa od 23 do 24 maja 2015 roku, 27 osoby = 54 osobodni, realizacja projektu edukacyjnego „Z pomocą bioróżnorodności”, którego tematem jest poznawanie ptaków zamieszkujących Karkonosze, Kotlinę Jeleniogórską, rozróżnianie ich wyglądu oraz rozpoznawanie ich śpiewu. Wykonanie dokumentacji fotograficznej do wystawy w Gimnazjum. Prowadzący zajęcia – nauczyciele Gimnazjum w Świerzawie. Opiekunowie i prowadzący: Łucja Olszanicka; Romana Koszubowska, Rafał Wolski
  7. Zespół Szkół Nr 2 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Tysiąclecia 5, od 25 do 29 maja 2015 roku, 24 osoby = 120 osobodni, Poznanie piękna Karkonoszy, wyprawy piesze w góry, atrakcje Karpacza i Kowar, Adrspach w Czechach. Zwiedzanie kopalni uranu, historia wydobywania cennych surowców w ziemi. Opiekunowie i prowadzący: Ewa Szewczyk oraz Bujak-Kaczor Lidia i Rycaj Monika. Wyjście w góry z przewodnikiem górskim – Antonim Witczakiem.
  8. Uniwersytet Wrocławski Instytut Nauk Geologicznych od 01 do 06.06.2015 roku, ćwiczenia terenowe: „Hydrogeologia z elementami hydrologii”, II licencjacki (30-GE-S1-E4-Thyd); 35 osób = 208 osobodni. Prowadzący dr Sebastian Buczyński i dr Magdalena Modelska.
  9. Uniwersytet Wrocławski, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, Koło Naukowe Ochrony Środowiska; 6-7.6.2015 roku „Warsztaty meteorologiczne oraz badania fizyko-chemiczne wody w ciekach KPN’u oraz rozpoznanie gatunków inwazyjnych i chronionych” , 13 osób = 26 osobodni. Opiekun naukowy: dr Piotr Jezierski, Prowadzący zajęcia: Anna Muniak i Marta Tokarska oraz Agnieszka Szatyńska i Izabela Wiatrek.
  10. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Geografia fizyczna – Analiza elementów środowiska geograficznego” II rok geografii, od 10 do 15.06.2015 roku, 22 osób = 126 osobodni, prowadzący: dr hab. Piotr Owczarek, dr Krzysztof Parzóch.
  11. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Biologii Środowiskowej, Zakład Botaniki oraz Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska – „Monitoring przyrodniczy – ćwiczenia terenowe”; 10 studentów = 61 osobodni, 15 do 20.06-2015 roku, Prowadzący zajęcia: Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz, Prof. dr hab. Bronisław Wojtuń.
  12. Szkoła Podstawowa w Dobrzykowicach od 22 do 23.06.205 roku, „Dwudniowa wycieczka integracyjna do Karpacza” (Spotkanie w Parku Bajek z bohaterami najsłynniejszych bajek: „Królowa Śniegu”, „Jaś i Małgosia”, „Pinokio”; poznanie różnych rodzajów grzybów charakterystycznych dla Sudetów; doskonalenie zwinności i sprawności fizycznej itd.) Klasa IIa, IIb, 24 osoby = 48 osobodni. Opiekunowie i prowadzący: Dorota Ćmikiewicz, Anna Kuberska-Męzik.
  13. Uniwersytet Wrocławski, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska oraz Katedra Bioróżnorodności i Ochrony Szaty Roślinnej – „Ekologia roślin – wakacyjne ćwiczenia terenowe w Karpaczu (25-BI-S1-E2_EkRWCT)”; 25 osób = 145 osobodni, 06 do 12.07.2015 roku, Prowadzący zajęcia: dr hab. Lucyna Mróz, dr Maria Kossowska, dr Ewa Szcześniak.
  14. Uniwersytet Wrocławski Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, I rok licencjacki, Ćwiczenia terenowe „Ekosystemy lądowe”, od 13 do 30.07.2015 roku 24 osoby = 144 osobodni; prowadzący zajęcia: dr Andrzej Dunajski, dr Tomasz Szymura - Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska.
  15. Studencki Obóz Naukowy - Koło Naukowe Nr 84 przy Katedrze Biologii i Botaniki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ul. Borowska 211 50-556 Wrocław, prowadzący zajęcia dr Sylwia Zielińska (opiekun SKN), mgr Bartosz Pencakowski (diagnosta laboratoryjny) program autorski: „W poszukiwaniu reliktów glacjalnych i endemitów Karkonoszy – roślinność piętra regla górnego i torfowisk subalpejskich” Od 02 do 04-10-2015 roku – 18 osób = 21 osobodni.
  16. Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław od 21 do 23 października 2015 roku, klasa III B, 20 osób = 60 osobodni, „Zielona szkoła, zajęcia dydaktyczne z biologii i matematyki przygotowujące do egzaminu maturalnego. Wycieczka edukacyjna w Karkonoskim Parku Narodowym: ekologia Karkonoszy, chronione gatunki roślin i zwierząt”. Kierownik Iwona Jezierska, opiekun: Grażyna Mielnik - Piłkowska.
  17. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk O Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Zlewnia eksperymentalna Wilczego Potoku. Metody pomiarów procesów hydro-morfologicznych. Procesy stokowe i fluwialne w obszarach górskich. Antropopresja w dolinach rzecznych.” II rok - Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, od 14 do 15.11.2015 roku, 23 osoby = 46 osobodni, prowadzący: dr Krzysztof Parzóch.
  18. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-139 Wrocław, ul. Kuźnicza 49/55, pok. 311 od 20 do 23.11.2015 roku, 38 osób = 114 osobodni, „trzydniowy wyjazd szkoleniowy KARPACZ j2015 miał na celu zapoznanie nowoprzyjętych sympatyków ze strukturą działania NZSu, procedurą przeprowadzania projektów i wdrożenie ich do efektywnego działania w organizacji. Na wyjeździe poznali się obecni, nowi i byli członkowie, przekazując sobie własne doświadczenia i integrując się podczas szkoleń mniej i bardziej formalnych.
  Po przyjeździe Aleksandra Laba (Wiceprzewodnicząca ds. Human Resources) przedstawiła strukturę NZSu, wyjaśniając najczęściej używane skróty, przedstawiła osoby pełniące odpowiednie funkcje i wyjaśniła kim są m. in. Zarząd, koordynatorzy, pod- koordynatorzy. Dzięki temu nowi członkowie będą czuli się pewniej i łatwiej zaaklimatyzują się w NZSie. Szkolenie miało na celu zbudowanie więzi między nowymi a obecnymi członkami NZSu. Dyrektor ds. IT Piotr Waszkiewicz przeprowadził szkolenie z obsługi narzędzi MS Office dla firm (w tym możliwość etykietowania wiadomości, działanie kalendarza i witryn, dodawanie wydarzeń, tworzenie grup), a Monika Wasińska – Wiceprzewodnicząca ds. Wizerunku i Promocji wyjaśniła czym jest System Identyfikacji W i przedstawiła procedurę tworzenia plakatu. Następnie przeprowadzono grę miejską mającą na celu zapoznanie się nowych i dotychczasowych członków NZS UWr. Anna Maciąg (Sekretarz NZS UWr) przedstawiła procedurę przeprowadzenia projektów na UWr, z wykorzystaniem Wykresu Ganta. Ponadto zaprezentowała kalendarz projektów na rok 2015/2016 z zaznaczeniem na jakim etapie wykonania są obecnie poszczególne projekty. Krzysztof Siamro – członek honorowy NZSu, absolwent UWr – zajmujący się pracą zawodową, na przykładzie projektu Drogowskazy Kariery przedstawił możliwości pozyskania Partnerów poprzez kontakt telefoniczny jak i bezpośredni (Np. Targi Pracy), negocjacje i etap podpisywania umowy. W ten sposób nowi członkowie zobaczyli jak działa grupa zadaniowa ds. Współpracy z Partnerami.” Całą grupą opiekowały się Alexandra Furrer oraz Olga Hedrych.
  19. Liceum Ogólnokształcące Nr I, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5: Liceum Ogólnokształcące Nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 26, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław; od 25.11 do 27.11.2015 roku, 39 osoby = 117 osobodni, ”V Szkolne Warsztaty Fizyczne – LATANIE I PŁYWANIE” organizowane we współpracy z Instytutem Fizyki i Astronomii UWr””. Prowadzący: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr Tomasz Greczyło, mgr Artura Rokosa oraz nauczyciele: mgr Dobromiła Szczepaniak, mgr Ida Kibień, mgr Anita Skrzyniarz, mgr Karina Mularczyk-Sawicka.
  20. ZHR Okręg Dolnośląski, 50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2: 13 35 Drużyna Harcerzy Leśnych „WATRA” im. Kazimierza Wielkiego, - „Gra terenowa, Spotkanie Wigilijne, msza Święta”; od 11.12 do 13.12 2015 roku, 64 osoby = 188 osobodni. Organizator phm. Tomasz Szkudlarski HR.
  21. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ Uniwersytetu Wrocławskiego „VII Fizyczno – Astronomiczna Konferencja – Conference Book -, Karpacz, 18-20 grudnia 2015”; organizator: Uniwersytet Wrocławski – Paweł Grabiński (Konferencja Międzyuczelniana, abstrakty na temat zajęć w załączniku), 35 osób = 105 osobodni.
  2014
  1. Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach, Stare Bielice 61, 76-039 Biesiekierz., od 13 do 18 stycznia 2014 roku, 16 osób = 96 osobodni, „Realizacja podstawy programowej MEN, Blok „Zima w poezji, prozie i przyrodzie”, Integracja zespołu klasowego, zwiedzanie Karpacza i okolic, nauka jazdy na nartach. Kierownik: Alicja Marciniak, Opiekunowie: Halina Sekulska i Renata Królak.
  2. ZHR Okręg Dolnośląski, 50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2: 13 57 Drużyna Harcerek Leśnych „WATRA” im. Jana Bytnara „Rudego”, 2 Wrocławski Hufiec Harcerek „Źródło” - „Zimowisko Karpacz 2014”; od 18.02 do 22 lutego 2013 roku, 39 osób = 195 osobodni.
  3. Uniwersytet Wrocławski „50th Karpacz Winter School of Theoretical Physics” od 02 do 09.03.2014 roku, 6 osób = 48 osobodni.
  4. Duszpasterstwo Akademickie Karmel, 50-259 Wrocław, ul. Ołbińska 1 „Wycieczka z Pier Giorgio Frassati’m”; od 14 do 16 marca 2014 roku, 31 osób=91 osobodni.
  5. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Matematyki i Informatyki, Koło Naukowe Probabilistyki i Statystyki Matematycznej, „Wiosenne Warsztaty Matematyczne” 28-30.03.2014 roku, 15 osób=45 osobodni. Prowadzący: dr hab. Krzysztof Topolski, mgr Kamil Dyba.
  6. Uniwersytet Wrocławski, Studenckie Koło Naukowe Językoznawców Instytut Filologii Polskiej, Interdyscyplinarne Koło Naukowe DOCTUS - „Ogólnopolska konferencja naukowa – Problemy i zagadnienia współczesnego językoznawstwa X Rzeczywistość w zwierciadle języka”; od 11 do 13 kwietnia 2014 roku, 26 osób=78 osobodni. Opiekun SKNJ: dr Marcin Poprawa, Przewodniczący SKNJ: Kamil Wabnic.
  7. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego; Semestr letni 2013/14-L Środowiska górskie (30-GF-G-S2-E2-mbSG) – Ćwiczenia terenowe, grupa Nr 1, Prowadzący grupę dr Krzysztof Parzóch, od 12 do 13 (14) kwietnia 2014 roku, 13 osób=27 osobodni.
  8. Gimnazjum Nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8, klasy: Ib, Ic, IIa, IIc, IIIe – „Zapoznanie uczniów
  z krajobrazem gór średnich – Sudety, z klimatem i piętrami roślinnymi Karkonoszy; ochrona przyrody na obszarze KPN. Prowadzący zajęcia ze strony UWr dr Józef Krawczyk, Przewodnik Sudecki Antoni Witczak, kierownik wycieczki: Urszula Baranowska, opiekun: Dorota Stańczyk, liczba uczestników 34 osoby = 101 osobodni, od 28 do 30 kwietnia 2014 roku.
  9. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu – „Warsztaty ochrony przyrody na terenach przygranicznych” oraz „Oczyszczalnie roślinne jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej” na podstawie oczyszczalni ścieków Stacji Ekologicznej „Storczyk” w Karpaczu – prowadzący dr Tomasz Szymura Uniwersytet Wrocławski, 30 kwietnia 2014 roku, 2x 25 osób.
  10. Liceum Ogólnokształcące im. II Armii Wojska Polskiego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, 55-100 Trzebnica, ul. Wojska Polskiego 17. Klasa II c. Zajęcia edukacyjne „Ochrona przyrody w Parku Narodowym oraz system ochrony przyrody Natura 2000, na przykładzie obszaru Karkonosze PLB020007” oraz „ Zajęcia z ekologii ekosystemów potokowych – zmienność chemizmu wód, zróżnicowanie szaty roślinnej potoków górskich” – prowadzący ze strony Uniwersytetu Wrocławskiego dr Andrzej Dunajski, nauczyciele Jolanta Taj i Helena Dąbrowska. Od 07-05 do 09-05-2014 roku – 20 osób = 60 osobodni.
  11. Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz oraz dr Monika Dimos Zych – Współudział w realizacji projektu naukowo-edukacyjnego realizowanego w ramach POWT SN-PL 2007-2013 Odnowa w środowisku – „czarny trójkąt” nabiera kolorów. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, zajęcia z nauczycielami: niemieckimi oraz polskimi, grupy liczące po 20 osób (2014 -04-30, 05-12 do 05-16).
  12. Uniwersytet Wrocławski Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Zakład Geomorfologii, praktyki terenowe „Obrazowanie elektrooporowe wzgórz wyspowych i problem cech fizycznych zwietrzelin granitu karkonoskiego”. Prowadzący zajęcia dr Marek Kasprzak, 15-16 maja 2014 roku, 4 osoby = 8 osobodni.
  13. 14 Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-200 Legnica 2 oraz Zespół Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13 w Legnicy; od 19 do 20 maja 2014 roku, 22+2=24 osoby = 48 osobodni, ”Warsztaty naukowo-rekreacyjne” (Geologia Sudetów, przyroda Sudetów, Ocena ochrony bioróżnorodności sudeckiej – w ramach programu Natura 2000; zajęcia laboratoryjne – stan czystości wód i gleby – badania terenowe, zajęcia w Centrum Informacji Ekologicznej w Karpaczu, nabywanie umiejętności życzliwej współpracy i wspólnej zabawy). Kierownik wycieczki: Jadwiga Dominiczak, Opiekun: Ewa Krawczyk.
  15. Gimnazjum Nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8, klasy: międzyklasowa – „Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych z botaniki i ekologii, zapoznanie z roślinnością KPN, warunkami geologicznymi Karkonoszy (wędrówka szlakami górskimi między innymi „Sokolik”) gatunkami chronionymi na obszarze KPN. Prowadzący zajęcia ze strony UWr dr Józef Krawczyk, Przewodnik Sudecki: Robert Fąferek, kierownik wycieczki: Dorota Stańczyk, opiekun: Beata Gołębska, liczba uczestników 36 osoby = 108 osobodni, od 21 do 23 maja 2014 roku.
  16. Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej, 50-354 Wrocław, ul. Reja 3, klasa 1I G13; „Integracja zespołu klasowego. Zapoznanie uczniów z atrakcjami turystycznymi i przyrodniczymi Karkonoszy”. Kierownik wycieczki: Sojka Krzysztof, Opiekun wycieczki: Potomska Agnieszka, Garbacz Jakub. Liczba uczestników 33 osoby = 160 osobodni., od 26 do 30 maja 2014 roku.
  17. Uniwersytet Wrocławski , Instytut Psychologii – „Psychologiczne podstawy negocjacji CRZ Krzywy Komin. Wyznaczanie celu i motywacja wewnętrzna”. Prowadzący zajęcia: dr Michał Bruździak, liczba uczestników 17 osób = 51 osobodni, od 23 do 25 maja 2014 roku.
  18. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie ul. St. Staszica 5, 57-100 Strzelin, klasa III T4; „Poznanie walorów przyrodniczych i geograficznych Karkonoskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie zabytków Karpacza i Szklarskiej Poręby”. Zajęcia z ekologii środowiska wysokogórskiego w ramach jednodniowej wycieczki pieszej na Śnieżkę. Zajęcia edukacyjne z ochrony przyrody w Parku Narodowym. Poznanie skał i minerałów budujących Karkonosze. Kierownik wycieczki: Wioleta Stupnicka, Opiekunowie: Jolanta Warcholińska i Jan Przyszlak. Liczba uczestników 24 osoby = 48 osobodni, od 5 do 6 czerwca 2014 roku.
  19. Gimnazjum Nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8, klasy: międzyklasowa – „Warsztaty samorządowe” (Poznajemy się wzajemnie i co wiemy o sobie, co to jest badanie opinii publicznej, panel dyskusyjny o działalności samorządów klasowych i samorządu szkolnego). Prowadzący zajęcia ze strony Szkoły: Anna Lisiecka i Monika Kwiatek, liczba uczestników 19 osoby = 38 osobodni, od 09 do 10 czerwca 2014 roku.
  20. Gimnazjum w Świerzawie, ul. Reymonta 22, 59-540 Świerzawa od 13 do 14 czerwca 2014 roku, 22 osoby = 44 osobodni, „Badamy środowisko wysokogórskiego”. Opiekunowie i prowadzący: Łucja Olszanicka i Romana Koszubowska.
  21. Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Piotra Wysockiego ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław od 16 do 18 czerwca 2014 roku, 16 osób = 48 osobodni, „Poznanie ekologii środowiska wysokogórskiego Karkonoszy”. Kierownik Iwona Jezierska, opiekun: J. Cwynar-Wujtuniś.
  22. Warsztaty projektowe dla studentów architektury krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, 21 osoby = 126 osobodni, 21 do 26 czerwca 2014 roku, Prowadzący: dr Małgorzata Wiszniowska, dr inż. arch. Przemysław Wojsznis, dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, dr inż. arch. Alicja Maciejko-Grześkowiak.
  23. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt „II Sympozjum Biologii Rozwoju” (Biozagadnienia dotyczące biologii rozwoju kręgowców i bezkręgowców), KARPACZ 26 – 29 czerwca 2014 roku, 35 osób = 117 osobodni. Organizator: Prof.dr hab. Małgorzata Daczewska
  24. Widnokrąg fundacja Dąbrowskiego 29, 60-840 Poznań. Obóz dla dziewcząt „Góry dla artystów”. Od 17 do 25 sierpnia 2014 roku, 34 osoby = 306 osobodni.
  25. Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej, 50-354 Wrocław, ul. Reja 3, klasa 3I G13; „Rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy o możliwościach edukacji opartej na wiedzy biologicznej, podejmowania praktycznych działań na rzecz własnej przyszłości edukacyjnej”. Kierownik wycieczki: Agnieszka Krawczyk, Opiekun wycieczki: Gieszczyk Nel. Liczba uczestników 29 osób = 142 osobodni., od 29.09 do 03.10.2014 roku.
  26. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Biologicznych, Zakład Botaniki Instytut Biologii Środowiskowej „„Sixth Meeting of PhD Students in Plant Ecology and Botany (międzynarodowe warsztaty)”, Karpacz 10 – 12 października 2014 roku, 36 osób = 127 osobodni. Organizatorzy: Prof.dr hab.: Zygmunt Kącki, Milan Chytrý, Zoltan Botta-Dukát
  27. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4, klasa: Ib – „Zajęcia terenowe i warsztatowe w Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Wrocławskiego Storczyk w Karpaczu i KPN. Zagadnienia: Ochrona przyrody w PN, systemy ochrony przyrody Natura 2000, wysokogórska szata roślinna oraz jej ekologiczne uwarunkowania, ekologia ekosystemów potokowych, Hydrobotaniczna oczyszczalnia ścieków, wpływ eutrofizacji siedlisk na roślinność. Prowadzący zajęcia ze strony UWr dr Andrzej Dunajski i mgr Ryszard Dolatkowski, kierownik wycieczki: Urszula Rafalska, opiekun: Ewa Lubońska, liczba uczestników 38 osoby = 76 osobodni, od 13 do 14 październik 2014 roku.
  28. Gimnazjum Nr 3 im. „Podróżników i Odkrywców Polskich” 56-400 Oleśnica, ul. Jana Kochanowskiego 8, klasy: Ia, Ib, Id, IId – „Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, doskonalenie umiejętności mikroskopowania, doskonalenie umiejętności rozpoznawania roślin i zwierząt, posługiwania się kluczem i przewodnikiem, zapoznanie z walorami naszego regionu, walory KPN, zapoznanie uczniów ze środowiskiem naukowym i możliwościami technologicznymi Uniwersytetu wrocławskiego, integracja zespołu klasowego, kształcenie kultury i samodzielności uczniów. Przewodnik Sudecki Andrzej Sokołowski, kierownik wycieczki: Dorota Stańczyk, opiekunowie: Beata Gołębska, Dorota Stańczyk, liczba uczestników 36 osoby = 72 osobodni, od 15 do 16 października 2014 roku.
  29. Liceum Ogólnokształcące Nr I, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław; od 22.10 do 24.10.2014 roku, 34 osoby = 102 osobodni, ”III Szkolne Warsztaty Fizyczne” organizowane we współpracy z Instytutem Fizyki i Astronomii UWr””. Prowadzący: Prof. dr hab. Ewa Dębowska, dr Tomasz Greczyło, dr Katarzyna Drużycka, dr Bartosz Strzelczyk, student Jakub Kowalik oraz nauczyciele: mgr Natalia Buczak, mgr Grzegorz Żakowicz, mgr Anita Skrzyniarz, mgr Karina Mularczyk-Sawicka, mgr Dobromiła Szczepaniak.
  30. Zespół Szkół Zawodowych 56-120 Brzeg Dolny, ul. 1-o Maja 1A; od 26 do 28.10.2014 roku, 31 osób = 93 osobodni, Realizacja działań w ramach projektu „Chemiczno-biologiczne partnerstwa edukacyjne” – współpraca z UWr, Poznanie walorów turystyczno-krajobrazowych Karkonoszy, Integracja uczniów kl I LO. Kierownik wycieczki Halina Wojciechowska, opiekun wycieczki Anna Brzezińska.
  31. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 65; od 14 do 16.11.2014 roku, 39 osób = 117 osobodni, spotkanie poświęcone sprawom: struktury organizacji, szkolenia z obsługi Gmaila – dyr. Ds. IT i członek Biura Krajowego NZSu ds. IT, szkolenie z SIW – prowadzone przez członka Zarządu ds. Wizerunku i Promocji, omówienie na przykładzie absolwenta projektu „Drogowskazy Kariery” przedstawienie możliwości pozyskania Partnerów poprzez kontakt telefoniczny jak i bezpośredni (Np. Tagi Pracy), negocjacje i etap podpisywania umowy. Organizatorzy: Dagmara Nowicka i Sławomir Tokarek.
  32. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ Uniwersytetu Wrocławskiego„Fak 2014 – Fizyczno-Astronomiczna Konferencja”, Karpacz, 5-7 grudnia 2014; organizator: Uniwersytet Wrocławski – Jakub Kwiecień (Konferencja Międzyuczelniana, abstrakty na temat: „Wytwarzanie i pomiar grubości cienkich tarcz do badań fizyki jądrowej – Aleksandra Snoch UWr, Błądzenie losowe w ośrodkach porowatych o zróżnicowanym współczynniku porowatości – Paweł Grabiński UWr, Uczenie maszynowe – Jakub Kwiecień UWr, Solar Stargane, czyli gdy do science wkradnie się zbyt dużo fiction – Anna Anna Pluskota UWr, Tetrakwarki – badania nad egzotyczną materią – Paweł Łukasik UWr, Ferrofluid Yuliya Semenowska UWr, Wpływ naprężeń na stany własne nanostruktury – Adam Mielnik-Pyszczorski Politechnika Wrocławska, Układy polimerowe: problem „lokalnej pustki” - Wojciech Radosz Politechnika Wrocławska, Wielocząsteczkowe funkcje falowe w fizyce ciała stałego i związki z pseudopotencjałem – Bartosz Kuśmierz Politechnika Wrocławska, Widmo energetyczne nanostruktur MoS2 w modelu ciasnego wiazania – Ludka Szulakowska, Politechnika Wrocławska, Metody badania elektrycznych właściwości diod na przykładzie złącza półprzewodnikowego ZnMgO/MgO/Si – Karolina Paradowska, Politechnika Wrocławska, Kropki kwantowe z izolatora topologicznego – Maciej Bieniek, Politechnika Wrocławska; Niejasności w modelu wybuchów supernowych – Mateusz Grala, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Jak wygenerować drugą harmoniczną – praktyka dla teoretyka. – Paulina Staniej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Księżyc na wyciągnięcie ręki – czyli wyznaczanie odległości oraz pomiary struktur na Srebrnym Globie – Mateusz Narożnik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Charakteryzacja procesu SPDC w krysztale PPLN – Marta Pałucka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Układy programowalne w służbie fizyki współczesnej na przykładzie eksperymentu ALFA – Bartosz Dziedzic, Politechnika Krakowska; „Powrót do przyszłości” – czy latająca deska jest możliwa? – Juliusz Chojecka, Politechnika Krakowska; W świecie nanocząstek: Superparamagnetyzm i inne właściwości magnetyczne na przykładzie ferrytyny – Elżbieta B. Gotfryd, Politechnika Krakowska; Skale czasowe zjawiska rozpraszania sygnału radiowego pulsarów w ośrodku międzygwiazdowym. – Magdalena Kowalińska, Uniwersytet Zielonogórski; Estimating the Dispersion Measure of pulsars with the Low Frequency Array for Radio Astronomy (LOFAR) – Anna Skrzypczak, Uniwersytet Zielonogórski; Looping for mode changes In pulsars Rusing the Low Ferequency Array for Radio Astronomy (LOFAR) – Alexandros Filothodoros, Uniwersytet Zielonogórski; Komputerowe modelowanie osłon elektromagnetycznych – Filip Sośnicki, Uniwersytet Warszawski; Nowe materiały warstwowe: gryfen i jego analog z azotku boru – Mikołaj Sadek, Uniwersytet Warszawski; Pulsacje typu RR Lutni w układzie podwójnym – Paulina Kaczmarek, Uniwersytet Warszawski; Grupa wolna i jej występowanie fizyce – Piotr Rożek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Sprzężenie fal spinowych propagujących między dwoma zbliżonymi falowodami – Mateusz Zelant, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Równanie Burgera – Wojciech Tarnowski, Uniwersytet Jagielloński; Skąd się biorą liczby losowe? – Artur Mieroszewski, Uniwersytet Jagielloński.”;
  40 osób = 118 osobodni.
  33. Koło Naukowe Probabilistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, „Zimowe Warsztaty Matematyczne 2014”, Karpacz 12-14.12.2014 roku (wykłady i ćwiczenia/laboratoria). Organizator: Uniwersytet Wrocławski – Krawiec Michał, wykładowcy: dr Arendarczyk Marek, mgr, mgr: Cygan Wojciech, Tumilewicz Joanna, Markowski Piotr. Podczas pierwszych dwóch dni warsztatów – 2 wykłady po 1,5h oraz ćwiczenia/laboratoria również 2x po 1,5h uaktywniające poznaną wiedzę. Trzeciego dnia dwoje doktorantów zaprezentowało swoje obronione prace magisterskie oraz swoje aktualne zagadnienia naukowe na studiach doktoranckich (każdy po 1,5h). 20 osób = 54 osobodni.

  2013
  1. ZHR Okręg Dolnośląski, 50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2: 13 Wrocławska Drużyna Harcerek „Bukowina” oraz „Jaworzyna” - „Zimowisko Karpacz 2013”; od 28.01 do 02 lutego 2013 roku, 29 osób = 174 osobodni.
  2. ZHR Okręg Dolnośląski, 50-216 Wrocław, ul. Pomorska 27/2: „Zimowisko 14 WDH „Gawra” i 14 WDH „Bukowina”; od 03 do 09 lutego 2013 roku, 31 osób = 217 osobodni.
  3. Duszpasterstwo Akademickie Maciejówka, 50-140 Wrocław, ul. Szewska 36a „Twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem”; od 5 do 7 kwietnia 2013 roku, 30 osób=90 osobodni.
  4. Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-200 Legnica 2 oraz Zespół Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13 w Legnicy; od 8 do 10 maja 2013 roku, 25 osób = 75 osobodni, ”Warsztaty botaniczne 8-10-05.2013”, Prowadzący i opiekunowie: Ewa Krawczyk i Jadwiga Dominiczak.
  5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 2, ul. Kielecka 51a, 54-029 Wrocław; od 14 do 16.05.2013, 13 osób = 39 osobodni, „Wycieczka do Karpacza”, Prowadzący i opiekunowie: Renata Wójcik-Barańska i Marlena Urbańska.
  6. Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, „Środowisko górskie” w Karpaczu, 15-17 maja 2013 roku, Prowadzący: dr Krzysztof Parzóch, 27 osób = 78 osobodni.
  7. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Mieszka I, ul. Grabowska 1-3, 63-400 Ostrów Wlkp., od 18 do 20 maja 2013 roku, 30 osób = 90 osobodni, „Zajęcia terenowe w Karkonoszach – Promowanie zdrowego stylu życia. Karkonoski Park Narodowy – poznanie w terenie środowiska jednej z form ochrony przyrody”. Kierownik: Donata Malinowska, Opiekunowie: Violetta Szymczak i Maria Szymkowiak.
  8. Gimnazjum Nr 24 im. Janusza Korczaka, ul. Przybyszewskiego Nr 59, 51-151 Wrocław, od 21 do 23 maja 2013 roku, 33 osoby = 99 osobodni, „Wycieczka integracyjna + zajęcia szkolne (film w Dolinie Baryczy itd.)”. Opiekunowie: Izabela Drobnik, Iwona Olbrycht, Paweł Kaczmarek.
  9. Diecezjalne Liceum Humanistyczne w Nysie, ul. Św. Piotra 1A, 48-300 Nysa, od 03 do 06 czerwca 2013 roku, klasa II LA i II LB 37 osób = 147 osobodni, „Bioróżnorodność KPN, ekosystemy: struktura, funkcjonowanie i przekształcanie na przykładzie Karkonoszy”, wyjazd integracyjny. Opiekunowie: Dorota Oślizło, Elżbieta Mamala, Lidia Rogowska. Prowadzący zajęcia dr Józef Krawczyk.
  10. I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego, ul. Jedności Robotniczej 10, 67-200 Głogów, od 17 do 19 czerwca 2013 roku, 21 osoby = 63 osobodni, „Poznanie walorów najwyższego pasma górskiego Sudetów - Karkonoszy”. Opiekunowie: Justyna Olszewska oraz Izabela Ruebenbauer.
  11. Gimnazjum w Świerzawie, ul. Reymonta 22, 59-540 Świerzawa od 20 do 21 czerwca 2013 roku, 24 osoby = 48 osobodni, „Zajęcia z ekologii środowiska wysokogórskiego”. Opiekunowie i prowadzący: Łucja Olszanicka i Romana Koszubowska oraz dr Piotr Jezierski.
  12. Warsztaty projektowe dla studentów architektury krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, 32 osoby = 192 osobodni, 25 do 30 czerwca 2013 roku, Prowadzący: dr Sylwia Wierzcholska, dr Małgorzata Wiszniewska, dr inż. arch. Przemysław Wojsznis, dr inż. arch. Anna Bocheńska-Skałecka, dr inż. arch. Alicja Maciejko-Grześkowiak
  13. Warsztaty projektowe dla studentów architektury krajobrazu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych, 9 osób = 51 osobodni, 18 do 24 sierpnia 2013 roku, Prowadzący: dr Sylwia Wierzcholska (Praktyki zawodowe dla studentów architektury krajobrazu na mocy porozumienia z Burmistrzem Karpacza – opracowanie graficznej koncepcji zagospodarowania terenu po dawnym kąpielisku zlokalizowanym przy ulicy Dolnej w Karpaczu).
  14. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław, Obóz Naukowy SKN Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska, „Monitoring środowiska glebowego i leśnego na obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem badań poziomu ściółki glebowej” 19 do 29-08-2013 roku, 14 osób = 154 osobodni. Prowadzący i opiekunowie Koła: adiunkt dr inż. Jarosław Warszewski oraz dr hab. inż. Adam Bogacz prof.UP
  15. Warsztaty Naukowo-Metodologiczne dla członków i członkiń Studenckiego Koła Naukowego Językoznawców oraz Interdyscyplinarnego Koła Naukowego DOCTUS Uniwersytet Wrocławski; 30.08 do 01.09.2013 roku, Prowadzący: dr Marcin Poprawa i dr Tomasz Piekot, 15 osób = 45 osobodni.
  16. Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny PTTK „ŁAZIKI” im. Klimka Bachledy przy Zespole Szkół Budowlanych 68-200 Żary, ul. Górnośląska 2, 24 osoby = 72 osobodni.
  17. ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Bierutów, 50-082 Wrocław, ul. Nowa 6 „Rajd Granica Trasa VI”; od 18.09 do 19.09.2013 roku, 12 osób = 24 osobodni. Opiekunowie wycieczki: Dawid Suchodolski i Dawid Plaszczyk.
  18. Powiatowy Zespół Szkół Nr I, ul. Wojska Polskiego Nr 17, 55-100 Trzebnica, od 19.09 do 20.09.2013 roku, klasa IIe LO, 26 osób = 52 osobodni, „Zajęcia terenowe z geografii w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Doskonalenie umiejętności wykorzystania mapy topograficznej, dokonywanie pomiarów. Analiza odkrywki geologicznej”. Prowadzący dr Krzysztof Parzóch, Opiekunowie: Anna Banaś oraz Joanna Majchrzak.
  19. Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-200 Legnica 2 oraz Zespół Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13 w Legnicy; od 23 do 25.09.2013 roku, 33 osób = 99 osobodni, klasy: 2a i 2b ”Franciszkańskie Wędrówki z REFA” Warsztaty Naukowe – Rekreacyjne - Wspólne wędrowanie w Duchu Franciszkańskim oraz „Praca z mapą topograficzną”. Prowadzący dr Krzysztof Parzóch, opiekunowie: Ewa Krawczyk i Karolina Marszałek-Duda.
  20. Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Ojców: Zbigniewa i Michała 1, 59-200 Legnica 2 oraz Zespół Placówek Specjalnych, ul. Rycerska 13 w Legnicy; od 25 do 27.09.2013 roku, 31 osób = 92 osobodni, klasy: 2e i 2f ”Franciszkańskie Wędrówki z REFA” Warsztaty Naukowe – Rekreacyjne - Wspólne wędrowanie w Duchu Franciszkańskim oraz „Praca z mapą topograficzną”. Prowadzący dr Krzysztof Parzóch, opiekunowie: Anna Jaworska i Jadwiga Dominiczak.
  21. Gimnazjum Nr 13 im. Unii Europejskiej, ul. Reja 3, 50-354 Wrocław; od 30.09 do 02.10.2013 roku, 37 osób = 111 osobodni, klasy: 3l G13 i 3e G13 ”1. Wzbudzenie i rozwijanie zainteresowań biologią człowieka w kontekście budzenia wrażliwości uczniów na dobro człowieka i zachęcania do propagowania wiedzy o prawidłowym rozwoju i zdrowym życiu. 2. Kształtowanie postawy aktywnego propagowania wczesnej profilaktyki prozdrowotnej. 3. Rozwijanie uzdolnień uczniów oraz podnoszenie poziomu ich wiedzy o możliwościach edukacji opartej na wiedzy biologicznej, podejmowania praktycznych działań na rzecz własnej przyszłości edukacyjnej. 4. Aktywizowanie uczniów na rzecz ochrony środowiska i kształtowanie świadomości ekologicznej i w konsekwencji podwyższanie świadomości ekologicznej. 5. Zwrócenie uwagi na lokalne środowisko przyrodnicze i jego problemy. 6. Kształtowanie emocjonalnego stosunku do przyrody i problemów związanych z jej degradacją i zanieczyszczeniem środowiska.„ Obóz Naukowy Biologiczno-Chemiczny „Zdrowy człowiek w zdrowym środowisku”. Prowadzący: mgr Dorota Zielińska, mgr Agnieszka Krawczyk, mgr Krystyna Majka.
  22. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław; od 03.10 do 05.10.2013 roku, 25 osób = 75 osobodni, klasa: 2 G ”Integracja klasowa oraz przygotowanie uczniów do konkursu dla młodych naukowców Explory i Scientist for a day”. Prowadzący: mgr Natalia Buczak, mgr Małgorzata Kęsoń.
  23. Powiatowy Zespół Szkół Nr I, ul. Wojska Polskiego Nr 17, 55-100 Trzebnica, od 15.10 do 16.10.2013 roku, klasa IIb LO, 30 osób = 60 osobodni, „Zajęcia terenowe z geografii w obszarze Karkonoskiego Parku Narodowego. Doskonalenie umiejętności wykorzystania mapy topograficznej, dokonywanie pomiarów. Analiza odkrywki geologicznej”. Prowadzący dr Krzysztof Parzóch, Opiekunowie: Anna Banaś oraz Monika Komisarczyk.
  24. Szkoła Podstawowa im. Caspara Davida Friedricha w Kopańcu, 58-512 Stara Kamienica, od 19.10 do 20.10.2013 roku, klasa V-VI, 16 osób = 32 osobodni, Wycieczka krajoznawcza o celach edukacyjnych – edukacja regionalna i przyroda – „Rola Parków Narodowych w ochronie przyrody, dziedzictwo epoki lodowcowej. Szukamy odpowiedzi na pytanie:, Jaki wpływ na krajobraz Karkonoszy miały lodowce górskie?”. Opiekunowie: Małgorzata Zaprucka oraz Leszek Różański.
  25. Liceum Ogólnokształcące Nr I, ul. Księcia J. Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław; od 24.10 do 26.10.2013 roku, 30 osób = 90 osobodni, klasy: 2: E, F, 3 E oraz 1e, 1 prelB,2 lB ”I Szkolne Warsztaty Fizyczne organizowane we współpracy z Instytutem Fizyki UWr””. Prowadzący: dr hab. Ewa Dębowska, dr Tomasz Greczyło, dr Julian Furtak, dr Bartosz Strzelczyk, oraz nauczyciele: mgr Natalia Buczak, mgr Anna Baranowska – Kącka, mgr Dobromiła Szczepaniak, mgr Karina Mularczyk - Sawicka.
  26. Uniwersytet Wrocławski SKN Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic, od 08.11 do 10.11.2013 roku, 8 osób = 24 osobodni, ”Badanie flory bakteryjnej poszczególnych pięter roślinnych pasma górskiego Karkonoszy, ze szczególnym uwzględnieniem masywu Śnieżki”. Opiekun i sekretarz SKN-MiMSO: Dominika Kwaśna.
  27. Zespół „wiesz.to” od 22.11 do 24.11.2013 roku, 33 osoby = 96 osobodni, Zajęcia warsztatowe chronione prawami autorskimi, zajęcia dodatkowe nieobjęte podstawą programową MEN. Prowadzący dr Anna Przyborska-Borkowicz oraz udział zespołu w wybranych zajęciach.
  28. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Grochowa 13, 53-523 Wrocław; od 01.12 do 02.12.2013 roku, 36 osób = 72 osobodni, klasa: 3 G ”Warsztaty kompetencji komunikacyjnych pod kierunkiem Pani Pedagog Ewy Wrońskiej”. Prowadzący i opiekunowie : mgr Ewa Wrońska, mgr Karolina Kropielnicka.
  29. Koło Naukowe Fizyków MIGACZ „Fak 2013 – edycja zimowa Fizyczno-Astronomiczna Konferencja”, Karpacz, 6-8 grudnia 2013; organizator: Uniwersytet Wrocławski – Michał Bogdan oraz Piotr Szyperski (Konferencja Międzyuczelniana, abstrakty na temat: Grafem – materiał przyszłości, topologia Anderson Insulator, Jak to robią w Dűusseldorfie?, Zastosowanie teorii grup do obliczania stanów elektronowych w kroplach grafenowych, Construction of a low frequency Solar radio telescope, Przegląd zastosowań wybranych metod i urządzeń jądrowych, Program letnich praktyk studenckich w Helmhoitz Centrum Rossendorf Dresden, Propagacja fal radiowych w ośrodku międzygwiazdowym, Obliczanie funkcji falowych w kwantowym ułamkowym efekcie Halla – formuła rekurencyjna, Drukarki 3D – czy czeka nas nowa rewolucja przemysłowa, Optyka. Wybrane efekty nieliniowe, Spektroskopia fotoakustyczna, czym jest czas? – a mechanika kwantowa, Metrowe długości fali w badaniu emisji pulsarów: (-50 klodzko@edukacja.wroc.pl; 16 osób = 32 osobodni; 13-14 październik 2006 roku; dr Katarzyna Rydzanicz „Ekologia” ćwiczenia wyjazdowe studentów - specjalność „Turystyka i Rekreacja” – III rok.
  7. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu Wydział Turystyki
  w Kłodzku; 57-300 Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2 f, tel. 074–867 05 53, klodzko@edukacja.wroc.pl; 27 osób = 54 osobodni; 16-17 październik 2006 roku; dr Katarzyna Rydzanicz „Ekologia” ćwiczenia wyjazdowe studentów - specjalność „Turystyka i Rekreacja” – III rok.
  8. Zespół Szkół Społecznych 56-100 Wołów, ul. Kościuszki 17; 9 osób = 27 osobodni; od 23 do 25 października 2006 roku, klasa III B – Gimnazjum, kierownik wycieczki - nauczyciel Marcin Kowalczyk.
  9. Liceum Ogólnokształcące im J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym, 56-120 Brzeg Dolny, ul. Wilcza 10; 19 osób= 57 osobodni; od 25 do 27 października 2006 roku, klasa II B – LO, opiekunowie: wychowawca - mgr Edyta Ziarnik i psycholog - mgr Anna Wolak – Pietrzyńska – Karkonoski Park Narodowy – przykładem pozytywnego współgrania człowieka z naturą.
  10. Biwak (Wigilia) Szczepu Harcerzy Leśnych „Warta” Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski, Drużyny: 35, 36, 57, 84; 50-216 Wrocław,
  ul. Pomorska 27/2, NIP 525-15-17-446; 52 osoby = 156 osobodni, 08-10 grudnia 2006 roku. Drużynowa: Monika Kniaź.

  2005
  1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych,
  ul. Kombatantów 20; 121 osób = 242 osobodni; 3-15 maja 2005 roku; dr Katarzyna Rydzanicz „Ekologia i ochrona środowiska” ćwiczenia wyjazdowe studentów - specjalność „Organizacja i obsługa ruchu turystycznego”.
  2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, 57-200 Ząbkowice Śląskie,
  ul. Powstańców Warszawy 8b; 22 osoby = 66 osobodni; 6 do 8 czerwca 2005 roku; trzydniowa wycieczka dydaktyczna do Karpacza klasy I D o profilu: ochrona środowiska; Opiekun: Bogdan Tuła+2 nauczycielki.
  3. Liceum Ogólnokształcące nr IV im Stefana Żeromskiego; 50-430 Wrocław,
  ul. Stacha Świstackiego 12; 29 osób = 145 osobodni; od 19 do 23 września 2005 roku, klasa IIIb – obóz ekologiczno-przedmiotowy; Kierownik mgr Lucyna Podoba plus dwóch opiekunów mgr, mgr.: Sylwia Radzik i Agnieszka Kucharska.
  4. I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego; 83-400 Kościerzyna, ul. Ignacego Krasickiego 2; 35 osób = 140 osobodni; od 05 do 08 października 205 roku, klasa II b – o profilu biologiczno-chemicznym; Kierownik mgr Stefania Szewczyk plus dwóch opiekunów mgr, mgr: Iwona Kosznik, Alicja Gulkowska oraz prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz z ramienia Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Zespół Szkół Społecznych 56-100 Wołów, ul. Kościuszki 17; 16 osób = 64 osobodni; od 08 do 11 października 2005 roku, klasa I A i I B – Liceum Ogólnokształcące, kierownik wycieczki - nauczyciel Marcin Kowalczyk.
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, VI Liceum Ogólnokształcące w Legnicy; 59-220 Legnica, ul. Radosna 17, klasa 2a i 3c kierownik wycieczki: mgr Ewa Selera, mgr Anna Halicka; 18 osób, 8 do 10.11.2005 roku = 54 osobodni.

  2004
  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, „Monitoring środowiska”, IV rok Chemii Środowiska, Dziekan WCh Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek (dr hab. Jerzy Kaźmierczak); 13/14 maj 2004 – 31 osób = 62 osobodni
  2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych, 50-448 Wrocław, ul. Worcella 3, nauczyciel: Rafał Busse; 5 do 7 maja 2004 – 24 osoby = 72 osobodni
  3. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SKN Ekologów i Botaników, dr Agnieszka Nawirska; 16 do 18 kwietnia 2004 roku – 19 osób = 57 osobodni
  4. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SKN Ekologów i Botaników, dr Joanna Pokorny; 16 do 18 stycznia 2004 roku – 10 osób = 30 osobodni
  5. Zespół Szkół nr II w Wałbrzychu, LO mgr Anna Jankowska, 31 osób, 26 do 28.05.2004 = 93 osobodni
  6. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Legnicy; mgr Ewa Selera, 29 osób, 6 do 8.10.2004 roku = 87 osobodni.
  7. Zespół Szkół Społecznych 56-100 Wołów, ul. Kościuszki 17; 9 osób, klasa III A – gimnazjum, nauczyciel Marcin Kowalczyk; 11 do 13.10.2004 roku = 27 osobodni.
  8. Gimnazjum Nr 4; 50-247 Wrocław, Paulińska 4, 25 osób = 75 osobodni, klasa II B, kierownik wycieczki mgr Tomasz Smarzewski (wicedyrektor).
  9. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SKN Ekologów i Botaników, dr Agnieszka Nawirska; 05 do 11 listopada 2004 roku – 22 osoby = 66 osobodni

  2003
  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Przyrodniczych, Geografia, Ćwiczenia terenowe z geomorfologii”, IV rok Geografia, dr Krzysztof Parzóch; 7 do 9 listopada 2003 – 17 osób
  2. Zespół Szkół nr II w Wałbrzychu, LO mgr Anna Jankowska, 28 osób, 6 do 8.10.2003
  3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Kombatantów 20; 29+28+30 osób; 3-5, 10-12,17-19 październik 2003 roku; dr Katarzyna Rydzanicz
  4. Zespół Szkół nr 22 II LO we Wrocławiu, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 18-26, nauczyciel Andrzej Wolanin; 28-31.10.2003 – 28 osób
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, 58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 31, nauczyciel Elżbieta Wapczyńska tel. (0-74) 8554-726; 15-17.10.2003- 29 osób
  6. II Liceum Ogólnokształcące im. Piastów Śląskich, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 18-26, nauczyciel Tomasz Chmura; 1-3.10.2003 roku – 30 osób
  7. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie, Szczecin ul. Ku Słońcu 124, nauczyciel Iwona Paszko – Jezierska; 15 osób; 08-12.09.2004
  8. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SKN Ekologów i Botaników, dr Joanna Pokorny; 14 do 25 lipca 2003 roku – 10 osób
  9. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II; 50-247 Wrocław, ul. Paulińska 14, 16 osób – po 3 dni; 4 czerwca 2003 roku
  10. Gimnazjum w Spalonej 50-516? Kunice; opiekun Ewa Jezierska-Gogulska, 21 osób – po 4 dni; od 31.05 do 03.06.2003 roku
  11. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II; 50-247 Wrocław, ul. Paulińska 14, 29 osób – po 3 dni – 29 maja 2003 roku
  12. Gimnazjum nr 4 im. Ojca Świętego Jana Pawła II; 50-247 Wrocław, ul. Paulińska 14, 16 osób – po 3 dni; 23 maja 2003 roku
  13. Stowarzyszenie „Nowa Rodzina”; 50-384 Wrocław, pl. Grunwaldzki 16/54; Dom dziecka nr 5 we Wrocławiu – wyjazd szkoleniowo integracyjny (wolontariusze-studenci-dzieci) – 7 osób, po 3 noclegi, 3 maj 2003 roku

  2002
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, 58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 31, nauczyciel Elżbieta Wapczyńska tel. (0-74) 8554-726; 12-15.05.2002- 21 osób
  2. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, „Monitoring środowiska”, IV rok Chemii Środowiska, Dziekan WCh Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek (dr hab. Jerzy Kaźmierczak); 16/17 maj 2002 – 26 osób
  3. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Kombatantów 20; 24+32+35 osób; 4-6, 11-13, 18-20 październik 2002 roku; dr Katarzyna Rydzanicz
  4. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Kombatantów 20; 9 osób; 6-8 grudnia 2002 roku; dr Katarzyna Rydzanicz
  5. Akademia Rolnicza we Wrocławiu, SKN Ekologów i Botaników, dr Grzegorz Janik; – 17 osób, 22 do 24 marca 2002 roku

  2001
  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, „Monitoring środowiska”, IV rok Chemii Środowiska, Dziekan WCh Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek (dr hab. Jerzy Kaźmierczak); 19/20 kwietnia 2001 roku – 27 osób
  2. LO Chojnów; 59-225 Chojnów, ul. Konarskiego 4, 25 osób, od 23 do 25 kwietnia 2001 roku, nauczyciel Beata Majkut
  3. Technikum Leśne w Białowieży, Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny1 ; mgr Szymura 24-27.04.2001 roku, po 20 osób
  4. LO Chojnów; 59-225 Chojnów, ul. Konarskiego 4, 32 osoby, od 10 do 13 maja 2001 roku, nauczyciel Beata Majkut
  5. Technikum Leśne w Białowieży, Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny1 ; mgr Szymura 14-18.05.2001 roku, po 20 osób
  6. ZSO II LO Świdnica, nauczyciel Jacek Iwancz?; 32 osób; 21-22 maja 2001 roku
  7. Zespół Szkół nr II w Wałbrzychu, LO mgr Anna Jankowska, 27 osób, 22 do 24.05.2001
  8. Zespół Szkół w Spalonej 50-516? Kunice; opiekun Ewa Jezierska-Gogulska, 21 osób – od 09 do 11.06.2001 roku
  9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Kombatantów 20; 28+18+29 osób; 5-7, 13-14, 19-21 październik 2001 roku; dr Katarzyna Rydzanicz
  10. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego, 58-150 Strzegom, ul. Kościuszki 31, nauczyciel Elżbieta Wapczyńska tel. (0-74) 8554-726; 22-26.10.2001- 19 osób

  2000
  1. Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, „Monitoring środowiska”, IV rok Chemii Środowiska, Dziekan WCh Prof. dr hab. Jerzy P. Hawranek (dr hab. Jerzy Kaźmierczak); 19/20 maja 2000 roku – 32 osoby
  2. Technikum Leśne w Białowieży, Białowieża, ul. Park Dyrekcyjny1 ; mgr Szymura 21-25.05.2000 roku, 24 osoby
  3. Zespół Szkolno Gimnazjalny w Bielanach Wrocławskich; 25 do 28 maja 2000 roku, 17 osób, nauczyciele: Anna Korecka, Jacek Malczewski
  4. Zespół Szkół nr 22 II LO we Wrocławiu, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 18-26, nauczyciel Edyta Gabryś; 30.05 do 02.06.2000 – 22 osoby
  5. Zespół Szkół nr II w Wałbrzychu, LO mgr Anna Jankowska, 29 osób, 02 do 04.10.2000
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; Wałbrzych, ul. Kombatantów 20; 28+31+31 osób; 6-8, 13-15, 20-22 październik 2000 roku; dr Katarzyna Rydzanicz
  7. XII LO Wrocław; mgr Elżbieta Orzechowska; 30 osób, 11 do 13.10.2000 roku
  8. XII LO Wrocław; mgr Elżbieta Orzechowska; 19 osób, 24 do 26.10.2000 roku

  Lata wcześniejsze
  (do odszukania ale potrzeba dużo czasu)

  1. II LO Wrocław; 4 do 7 maja 1992 roku
  2. Liceum Ogólnokształcące w Jaworze; 1 do 4 czerwca 1992 roku
  3. II LO Wałbrzych; nauczyciel Anna Jankowska 7.10.1994 – rok rocznie około 30 osób
  4. Zespół Szkół Ogólnokształcących I LO im. Juliusza Słowackiego; 56-400 Oleśnica, ul. Słowackiego 4; 15 osób; dyrektor mgr Adam Mroczkowski; 1997 – 4 dni (Polacy/Niemcy)
  5. Zespół Szkół nr 22 II LO we Wrocławiu, 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 18-26, nauczyciel Andrzej Wolanin; 19.06.1999 – 28 osób
  6. XII LO Wrocław; mgr Elżbieta Orzechowska; 30 osób, 1 do 2 razy w roku, od 1999 roku – rok rocznie.