You are here

Dokumenty do pobrania

    Dokumenty do pobrania

    Oświadczenie SARS-COV2 przystąpienie do zajęć: TUTAJ

    Oświadczenie mieszkańca domu studenckiego UWR: TUTAJ