You are here

Baza noclegowa

  Stacja Ekologiczna dysponuje 39 miejscami noclegowymi w pokojach: dwu-, trzy-, cztero- i pięcioosobowych. Stacja oferuje dostęp do kuchni i jadalni z możliwością przygotowania samodzielnych posiłków. Ponadto istnieje możliwość pełnego wyżywienia w stołówkach domów wczasowych, oddalonych o ok. 10 minut od stacji lub korzystania z Cateringu (zwłaszcza dla dużych grup). Na każdym piętrze funkcjonują łazienki i toalety, na parterze toalety zostały przystosowane do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością ruchową. Budynek stacji jest objęty zasięgiem sieci komórkowych i dostępem do Internetu. Stacja jest oddalona od centrum handlowo-usługowego Karpacza o ok. 30 minut.

  Cena pobytu dla studentów i pracowników oraz uczniów, których pobyt wynika z toku studiów lub programu nauczania szkoły:
  - studenci Wydziału WNB - odbywający zajęcia wynikające z toku studiów (ćwiczenia terenowe) nie płacą za noclegi z wyjątkiem opłaty miejscowej i kosztów prania bielizny pościelowej.
  - Pracownicy WNB - prowadzący badania w stacjach terenowych po przedstawieniu wniosku o zwolnienie z opłaty za nocleg zatwierdzonego przez Dziekana WNB (Komunikat Dziekana WNB z dnia 1 kwietnia 2022 roku)nie płacą za noclegi z wyjątkiem opłaty miejscowej i kosztów prania bielizny pościelowej.
  - Pozostali - w przypadku jednego noclegu cena wynosi 45,00 zł, w przypadku większej liczby noclegów cena wynosi: za pierwszy nocleg od 40 zł, za pozostałe noclegi od 35 zł, goście przybywający na pobyty weekendowe i wakacyjne w przypadku jednego noclegu cena wynosi 45,00 zł, w przypadku większej liczby noclegów cena za pierwszy nocleg wynosi od 40,00 zł, za pozostałe noclegi od 35 zł. Cena noclegu w pokoju Nr 12 (apartament) w przypadku jednego noclegu wynosi 50,00 zł, w przypadku większej liczby noclegów cena wynosi: za pierwszy nocleg od 45 zł, za pozostałe noclegi od 40 zł .
  - W okresie sylwestra, długich weekendów możliwe jest zwiększenie ceny noclegu dla gości przybywających na pobyt weekendowy lub wakacyjny do kwoty od 80 zł.
  Długie weekendy w roku 2022 ceny za pobyt > 2 noclegów, cena każdego noclegu wynosi 40 zł, a w pokoju nr 12 - 45 zł; =<2 noclegów cena za nocleg wynosi 45,00 zł, a w pokoju nr 12 - 50 zł. (Przez długi weekend rozumiemy okres: noc przed do nocy po weekendzie).
  - Istnieje możliwość wypożyczenia bielizny pościelowej wraz z kołdrami, poduszkami i kocami za dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 12 zł. Wypożyczyć można również ręczniki kąpielowe (awaryjnie) opłata jednorazowa - 6 zł za sztukę. Osoby przyjeżdżające z własnymi śpiworami muszą dodatkowo przywieźć prześcieradło oraz poszewkę na poduszkę lub jasiek.
  - Wynajmowanie sal dydaktycznych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się po koszcie 0,10 zł/h za 1 m2 powierzchni użytkowej, dokumentowane rozliczeniem wewnętrznym.
  Pozostali goście - Korzystanie z sal dydaktycznych za godzinę lekcyjną: bez sprzętu audiowizualnego 9 zł, ze sprzętem audiowizualnym 40 zł. Opłaty nie dotyczą zajęć ze studentami Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego wynikających z programu studiów.
  - Studenci piszący prace dyplomowe w oparciu o zaplecze SE (licencjackie, magisterskie, doktoranckie) na podstawie pisemnego skierowania od promotora zawierającego: temat pracy oraz okres jej wykonywania mogą uzyskać zniżkę na noclegi wynoszącą 400 zł na sezon.

  Proszę nie zapominać o zabieraniu obuwia domowego (pantofli) w celu ochrony drewnianych, cyklinowanych i lakierowanych podłóg.

  Opłata miejscowa w roku 2022 wynosi 2,50 zł za dzień (opłata na rzecz Gminy Karpacz – pokwitowanie wpłaty na miejscu w stacji). Szkoły, osoby na delegacji (posiadające ważną listę uczestników wyjazdu i/lub delegację) są zwolnionej z opłaty miejscowej(dzieci do 18 roku życia).

  „Przyjmuję do wiadomości, że:
  1) Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie moich danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1,50-137 Wrocław;
  2) Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl;
  3) Moje dane przetwarzane są w celu umożliwienia pobytu w Stacji STORCZYK w Karpaczu, a także w celach archiwalnych i statystycznych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi wykonanie umowy, której jestem stroną;
  4) Moje dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom. W szczególnych przypadkach, mogą być udostępnione organom publicznym, na podstawie przepisów prawa.
  Ponadto, przyjmuję do wiadomości, że:
  5) Moje dane będą przechowywane przez okres ustalony przez Archiwum UWr;
  6) Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Zdaję sobie jednak sprawę, że moje uprawnienia mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa;
  7) Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do umożliwienia mi pobytu w Stacji.”

  Rezerwacja miejsc